Direct naar de inhoud van deze pagina

Veiligheid & Betrouwbaarheid

Hoe zorg je voor je eigen veiligheid, waar moet je op letten en wat doen wij?

Jouw rechten

Wil je je gegevens inzien en/of corrigeren?

Wil je weten welke persoonsgegevens wij van jou hebben vastgelegd? Dan kun je gebruik maken van je ‘Recht van inzage’. Of wil je je gegevens wijzigen en zo gebruik maken van je ‘Recht op correctie’?

Veel van jouw persoonsgegevens zie je als je inlogt in jouw account. Je kunt ze daar ook aanpassen:

 • Je kunt in “Mijn profiel” inzien of aanpassen:
  Voornaam, achternaam, geboortedatum, geslacht, postcode, ervaring, VOG, telefoonnummer en je profielfoto.

 • Je kunt in “Mijn instellingen” inzien of aanpassen:
  E-mailadres, e-mailinstellingen, wachtwoord en social media koppelingen.

 • Je kunt via “Mijn hulpvragen” of “Mijn hulpaanbod” inzien of aanpassen:
  Jouw interesses en voorkeuren voor het bieden of vragen van hulp.

 • Je kunt via “Mijn berichten” inzien:
  Alle door jou verstuurde en ontvangen correspondentie met andere gebruikers.

Overige gegevens die je niet via je account kan inzien, kan je bij ons opvragen door een verzoek in te dienen via info@nlvoorelkaar.nl.

Wil je jouw persoonsgegevens of je account verwijderen?

Log dan in en ga naar “Mijn instellingen”. Onderaan de pagina zit een knop ‘Account verwijderen’. Je account wordt hiermee verwijderd. Jouw persoonsgegevens worden niet verder aangevuld en je kunt zelf ook niet meer inloggen. Wanneer de bewaartermijn verlopen is, worden jouw gegevens verwijderd.

Wil je dat we jouw persoonsgegevens meteen helemaal verwijderen? Maak dan gebruik van jouw recht om ‘vergeten’ te worden. Je kunt hiervoor een verzoek indienen via info@nlvoorelkaar.nl. Let echter op, soms hebben wij het recht om bepaalde gegevens toch te bewaren. Dit kan als dit noodzakelijk of aanbevolen is om de onze diensten aan anderen te kunnen verstrekken, geschillen op te lossen, de toepasselijke gebruiksvoorwaarden te handhaven, voor technische en/of juridische vereisten en/of indien de dienst of wet dat vergt.

Wil je de verwerking van je persoonsgegevens beperken?

Je kan ons vragen om de verwerking van je persoonsgegevens in de toekomst te beperken of te stoppen. Wij voldoen dan waar mogelijk aan je verzoek. Houd er echter rekening mee dat je kan worden belemmerd in het gebruik van het matchingsplatform of dat je de dienst niet meer kunt gebruiken.

Wil je dat wij jouw persoonsgegevens overdragen?

Je kan ons vragen om de persoonlijke informatie die wij over jou verwerken, over te dragen aan een ander. Je moet dan wel specificeren welke informatie je overgedragen wenst te zien. Wij voldoen aan een dergelijk verzoek als het gaat om informatie die is verwerkt op basis de uitvoering van de overeenkomst, of op basis van toestemming, tenzij deze informatie ook persoonsgegevens bevat over andere (natuurlijke) personen.

Wij reageren binnen een bepaalde termijn.

Wij reageren binnen 4 weken op al je verzoeken zoals die hier staan omschreven. Bij complexe verzoeken kan de termijn met nog eens 4 weken worden verlengd. Indien wij de termijn verlengen, zullen wij je binnen 4 weken na het indienen van het verzoek daarvan op de hoogte stellen.

Wil je een klacht indienen?

Je hebt het recht om bij de Autoriteit Persoonsgegevens een klacht in te dienen over de manier waarop wij omgaan met persoonsgegevens. Je kan deze bereiken op https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/.

Zo beveiligen we jouw persoonsgegevens >

Heeft dit artikel je vraag beantwoord?