Veiligheid & Betrouwbaarheid

Hier lees je hoe wij de veiligheid van dit platform borgen, en wat je zelf kunt doen.
Veiligheid & BetrouwbaarheidPrivacybeleid › Privacyverklaring: cursusaanmeldingen

Privacyverklaring: cursusaanmeldingen

Op deze pagina vind je alle informatie rondom jouw privacy als je jezelf inschrijft voor een cursus, waarbij we zorgvuldig omgaan met je gegevens. Wil je weten hoe we met je persoonsgegevens omgaan indien je gebruik maakt van onze andere diensten en onze website, dan verwijzen we je graag door naar onze algemene privacyverklaring.

Deze privacyverklaring voor cursusaanmeldingen wordt gebruikt door Social Care Network en is van toepassing op NLvoorelkaar en alle aangesloten platformen. In het kader van de cursusaanmeldingen zijn wij met onze partners gezamenlijk verwerkingsverantwoordelijke. Wij hebben onze afspraken in dit kader in een schriftelijke overeenkomst vastgelegd.

Bekijk hier welke websites er bij de aangesloten platformen horen >

Het kan voorkomen dat onze dienstverlening of de gegevens die wij verwerking wijzigt. Daarom behouden wij ons het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen. Wij zullen je op voorhand informeren over voorgenomen wijzigingen. Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 3 oktober 2018.


SCN is Social Care Network B.V. Wij handelen onder het handelsregisternummer 53111761. Wij zijn gevestigd in (4814 DC) Breda, aan de Reduitlaan 33. Als je vragen, problemen of opmerkingen hebt over deze privacyverklaring, kun je contact met ons opnemen via e-mail op [email protected] of door te bellen naar 088-8000603.

Wat willen we van je weten en waarom?

Persoonsgegeven Waarom  Verwerkingsgrondslag
Voornaam & Achternaam We willen je natuurlijk persoonlijk aanspreken wanneer je op de cursus verschijnt en we gebruiken je naam om je te identificeren. Uitvoeren cursusovereenkomst
E-mailadres Op je e-mailadres sturen we je een bevestiging van de cursus, aanvullende informatie over de cursus en eventuele wijzigingen. Uitvoeren cursusovereenkomst
Telefoonnummer Mocht op het laatste moment de cursus niet doorgaan dan kunnen we je via dit nummer informeren. Uitvoeren cursusovereenkomst
Opmerkingen In dit veld kun je zelf beslissen of je iets invult. Bijvoorbeeld extra informatie of vragen over de cursus. We gebruiken dit alleen om je vragen te beantwoorden. Uitvoeren cursusovereenkomst
Doe je vrijwilligerswerk en waar? Sommige cursussen zijn alleen bedoeld voor vrijwilligers die bij die organisatie vrijwilligerswerk doen. Uitvoeren cursusovereenkomst
Logbestanden Om onze dienstverlening en de website te kunnen verbeteren, voeren wij soms veranderingen door op onze website en in onze software. Het kan zijn dat we voor het doorvoeren van de veranderingen toegang tot de database nodig hebben en de daar opgeslagen persoonsgegevens in kunnen zien. Ook kan het zijn dat we in de database moeten kijken om foutmeldingen op te sporen en af te handelen. Wij proberen het zien van persoonsgegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Gerechtvaardigd belang. Verbeteren van de website en het opsporen en oplossen van foutmeldingen.

 

Indien je niet bereid bent om de gevraagde gegevens met ons te delen kun je jezelf niet via de website opgeven voor de cursus. In dit geval kun je bellen met de organisatie van de cursus om jezelf telefonisch aan te melden bij de cursusorganisatie (zonder tussenkomst van SCN).

Hoe lang bewaren we jouw gegevens?

Wij bewaren je gegevens zolang je de cursus volgt (gedurende de overeenkomst) en tot 24 uur na het verstrijken van de laatste cursusdatum. Indien de cursus geen einddatum heeft, worden de gegevens tot maximaal 1 jaar bewaard na je laatste handeling in de cursus.

Waar slaan we jouw gegevens op?

Wij slaan jouw gegevens op in de Europese Unie.

Wie heeft toegang tot jouw gegevens?

Jouw gegevens zijn van jou en vertrouw je aan ons toe. Wij zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van je gegevens te respecteren. Daarom geven we jouw gegevens niet zomaar aan derde partijen.

Wij delen jouw gegevens met de cursusleider, zodat de organisatie die de cursus geeft jou kan benaderen met aanvullende informatie over de cursus of wijzigingen. Zij zijn zelfstandig verwerkingsverantwoordelijke, maar wij zullen de cursusleider verplichten jouw gegevens alleen te verwerken voor het verlenen van de cursus. Hoe zij dit doen, kun je terugvinden in de privacyverklaring van de organisatie die de cursus geeft. Indien je zelf aanvullende gegevens aan de cursusleider verstrekt, zijn wij daarvoor niet verantwoordelijk.

Wij slaan jouw gegevens op bij onze hosting provider. De hosting provider is gebonden aan een verwerkersovereenkomst en zal jouw gegevens dus alleen verwerken op grond van een instructie van ons.

Hoe beveiligen wij jouw gegevens?

Onze database heeft ISO 9001, 14001, 27001 NEN7510 en ISAE 3402 certificeringen. Dit zijn certificeringen die je niet zomaar krijgt, ze benadrukken dat er veel energie wordt gestoken in de beschikbaarheid, integriteit en veiligheid.

Het netwerk van de aangesloten platformen maakt bovendien gebruik van TLS beveiliging. Dit zorgt ervoor dat de uitwisseling van informatie tussen website en bezoeker via encryptie wordt versleuteld. Jouw gegevens, die je als bezoeker of gebruiker op de website achterlaat, kunnen dus niet worden gelezen door derden.

We hebben er ook voor gezorgd dat alleen geautoriseerd personeel je gegevens mag inzien en verwerken. Dit geldt voor Social Care Network en voor alle aangesloten platformen. De lokale partijen hebben toegang tot gegevens die binnen de regio van een website vallen. Personen die toegang hebben tot deze gegevens hebben allen een geheimhoudingsovereenkomst getekend en dienen zich te houden aan deze privacyverklaring.

Jouw rechten

Je kan jouw gegevens opvragen, controleren, bijwerken, corrigeren of verwijderen door bij ons een verzoek daartoe in te dienen via [email protected]. Ook kan je ons vragen om de verwerkingen te beperken. Je kan ons bovendien vragen om de gegevens die wij van jou hebben, over te dragen aan een ander. Je moet dan wel aangeven welke informatie je overgedragen wilt hebben. Wij kunnen een verzoek weigeren indien de informatie ook gegevens bevat over andere personen. 

Voordat wij jouw verzoek beoordelen, zullen wij je vragen voldoende bewijs van je identiteit te verstrekken op de manier zoals wij dat van je vragen. Indien wij niet zeker weten of je daadwerkelijk de persoon bent over wie de gegevens gaan, dan mogen wij je de toegang tot de gegevens weigeren.

Indien je identiteit geverifieerd is, zullen wij jouw verzoek beoordelen om te zien of is voldaan aan de wettelijke vereisten en om te kijken of je verzoek geen gerechtvaardigd belang van ons schendt. Wij hebben bijvoorbeeld een gerechtvaardigd belang indien wij de gegevens nodig hebben om bijvoorbeeld onze dienstverlening aan anderen te kunnen verstrekken, om geschillen op te lossen, voor technische en/of juridische vereisten en/of indien de wet dat vergt.

Wij reageren binnen 4 weken op al je verzoeken zoals die hier staan omschreven. Bij complexe verzoeken kunnen wij de termijn met nog eens 4 weken verlengen. Indien wij de termijn verlengen, zullen wij je binnen 4 weken na het indienen van het verzoek daarvan op de hoogte stellen.

Je hebt bovendien het recht om bij de bevoegde privacy autoriteit een klacht in te dienen over de manier waarop wij omgaan met jouw gegevens. Voor Nederland is deze autoriteit de Autoriteit Persoonsgegevens, die je kan bereiken op https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/.

 

Heeft dit artikel je vraag beantwoord?