Direct naar de inhoud van deze pagina

We zoeken politiek geïnteresseerde mensen voor nieuwe politieke partij in alkmaar

Titel:
We zoeken politiek geïnteresseerde mensen voor nieuwe politieke partij in alkmaar
Plaats:
Alkmaar
Categorie:
Marketing, communicatie & PR, Bestuur & strategie, Toezicht & beheer
Beschikbaarheid:
regelmatig
Bekeken:
561 keer
Tip anderen via:

Beschrijving van de hulpvraag

de Democratische Partij Alkmaar zoekt vrijwilligers die ons willen ondersteunen.
wij zoeken:
bestuursleden (voorzitter penningmeester secretaris en leden )
leden die interesse hebben in de gemeenteraad en op de lijst willen voor onze partij
fondsenwerver/s
mensen die lid willen worden van onze partij (lidmaatschap ad € 25.00 per jaar)
donateurs
wij vinden overtuiging en ambitie belangrijker dan opleiding

wij streven ernaar een echte democratische partij te zijn :

Beste lezer,

Op woensdag 21 maart 2018 zijn de gemeenteraadsverkiezingen in Alkmaar, Schermer en Graft-De Rijp, hierna te noemen Groot Alkmaar. Met deze verkiezingen krijgt u niet alleen de mogelijkheid om een oordeel te vellen over het functioneren van het gemeentebestuur van de afgelopen vier jaar, maar ook de gelegenheid om aan te geven hoe de komende vier jaar het gemeentebestuur er volgens u uit zal moeten gaan zien.
Dit recht moet gekoesterd worden en wij willen u dan ook in de eerste plaats oproepen om vooral te gaan stemmen!


Dit moet en kan anders
DPAlkmaar heeft de ambitie om het roer binnen onze gemeente om te gooien, zeker nu de landelijke partijen jarenlang hun kans daarvoor hebben gehad en die hebben laten liggen. DPAlkmaar wil dat iedereen in onze gemeente zich thuis voelt met een bestuur dat luistert naar de inwoners, dat actief en daadkrachtig is en als een goed bestuurder omgaat met ons gemeenschapsgeld.

Ons doel is om op onze site over alle belangrijke zaken binnen de gemeente een enquête/referendum te houden.
Deze zal voor ons raadgevend zijn maar wij willen ernaar streven om zoveel mogelijk naar de meerderheid te luisteren en dit ook uit te voeren.
Het is ook de bedoeling om mensen die de enquête/referendum hebben ingevuld bij de voortgang te betrekken en wij zullen op onze site verslag doen opdat wat wij doen voor iedereen inzichtelijk is.
Dit is volgens ons zoals democratie bedoeld is!

Wij willen het ziekenhuis binnen onze gemeente behouden, omdat iedere seconde kan tellen; een mobiel gemeentelijk servicepunt voor de senioren, de dorpskernen en wijken in Groot Alkmaar; meer politie op straat en minder regeldruk. Verder willen wij weer zwemlessen op de basisscholen; betaalbare tarieven voor de sportverenigingen, zodat zij kunnen blijven functioneren én de nodige ondersteuning van het verenigings- en vrijwilligerswerk.
Dat is waar DPAlkmaar voor staat!

Standpunten
Voor een kort overzicht van onze suggesties verwijs ik u graag naar onze voorstellen die u kunt vinden op pagina 4. Daarna volgt een uitgewerkt en uitgebreider programma, waarin per thema de visie van DPAlkmaar naar voren wordt gebracht.
Het programma is in nauwe samenwerking met Gemeentebelangen Den Helder samen gesteld.
Tevens werken we landelijk samen met de OPA beweging ( http://[website verborgen]/ )

Onze kandidatenlijst zal eind 2017 in een apart document gepresenteerd worden.
Bij de opstelling van de definitieve kandidatenlijst zal rekening gehouden worden met een vertegenwoordiging uit de verschillende kernen van onze gemeente. Daarnaast zal er tussen jong en oud, man en vrouw, een goede balans komen met de benodigde kennis en levenservaring.
Wij hopen dan ook dat wij op 21 maart op u mogen rekenen.

Geef een duidelijk signaal en stem lokaal: DPAlkmaar
Met vriendelijke groet,

Thomas
Voorzitter DPAlkmaar


1. Onze voorstellen
Democratische Partij Alkmaar heeft per onderwerp de volgende voorstellen:
1. Bestuur
• Heldere en transparante besluitvorming
• Een door de burgers gekozen burgemeester
2. Financiën
• Rijksgelden labelen
• Belastingtarieven bevriezen en subsidies herwaarderen
3. Economie
• Gemeentelijke uitgaven zoveel mogelijk binnen onze gemeente
• Openstaan voor nieuwe (recreatieve) activiteiten
4. Ruimtelijke ordening
• Behoud van (goed onderhouden) groen in woonwijken en buitengebied
• Tegengaan van hoogbouw
• Behoud van historische en karakteristieke panden en andere objecten
5. Wonen in wijken en dorpskernen
• Meer sociale woningbouw
6. Veiligheid & Leefbaarheid
• Meer toezichthouders, ook ’s avonds, op straat
• Ziekenhuis behouden binnen onze gemeente
• Cameratoezicht inzetten om criminaliteit en vandalisme tegen te gaan
7. Verkeer & Vervoer
• Aantrekkelijker maken van het openbaar vervoer
• Betaald parkeren prijs verlagen, P&R
8. Sociaal domein
• Herinvoering schoolzwemmen op basisscholen
• Speciale aandacht voor senioren bij opstellen nieuw beleid
9. Natuur & Milieu
• Daken van gemeentelijke gebouwen voorzien van zonnepanelen
• Tegengaan van horizonvervuilende windmolens op het land
• Dierenwelzijn bevorderen en -mishandeling stoppen

 • Deze hulpvraag is geplaatst door een organisatie
 • De hulpvraag van Thomas is bekeken door de helpdesk
 • Deze persoon staat ingeschreven op Alkmaarvoorelkaar
 • Thomas is eerder via deze website geholpen
Laat Thomas weten dat je interesse hebt Stuur een bericht
Liever telefonisch contact? Toon telefoonnummer
Aangesloten bij:
organisatie logo Democratische Partij Alkmaar
Geplaatst door:
Profielfoto van Thomas
75% profielsterkte
 • Deze hulpvraag is geplaatst door een organisatie
 • De hulpvraag van Thomas is bekeken door de helpdesk
 • Deze persoon staat ingeschreven op Alkmaarvoorelkaar
 • Thomas is eerder via deze website geholpen
Beschikbaarheid:
regelmatig
Bekeken:
561 keer
Plaats:
Alkmaar

de Democratische Partij Alkmaar zoekt vrijwilligers die ons willen ondersteunen.
wij zoeken:
bestuursleden (voorzitter penningmeester secretaris en leden )
leden die interesse hebben in de gemeenteraad en op de lijst willen voor onze partij
fondsenwerver/s
mensen die lid willen worden van onze partij (lidmaatschap ad € 25.00 per jaar)
donateurs
wij vinden overtuiging en ambitie belangrijker dan opleiding

wij streven ernaar een echte democratische partij te zijn :

Beste lezer,

Op woensdag 21 maart 2018 zijn de gemeenteraadsverkiezingen in Alkmaar, Schermer en Graft-De Rijp, hierna te noemen Groot Alkmaar. Met deze verkiezingen krijgt u niet alleen de mogelijkheid om een oordeel te vellen over het functioneren van het gemeentebestuur van de afgelopen vier jaar, maar ook de gelegenheid om aan te geven hoe de komende vier jaar het gemeentebestuur er volgens u uit zal moeten gaan zien.
Dit recht moet gekoesterd worden en wij willen u dan ook in de eerste plaats oproepen om vooral te gaan stemmen!


Dit moet en kan anders
DPAlkmaar heeft de ambitie om het roer binnen onze gemeente om te gooien, zeker nu de landelijke partijen jarenlang hun kans daarvoor hebben gehad en die hebben laten liggen. DPAlkmaar wil dat iedereen in onze gemeente zich thuis voelt met een bestuur dat luistert naar de inwoners, dat actief en daadkrachtig is en als een goed bestuurder omgaat met ons gemeenschapsgeld.

Ons doel is om op onze site over alle belangrijke zaken binnen de gemeente een enquête/referendum te houden.
Deze zal voor ons raadgevend zijn maar wij willen ernaar streven om zoveel mogelijk naar de meerderheid te luisteren en dit ook uit te voeren.
Het is ook de bedoeling om mensen die de enquête/referendum hebben ingevuld bij de voortgang te betrekken en wij zullen op onze site verslag doen opdat wat wij doen voor iedereen inzichtelijk is.
Dit is volgens ons zoals democratie bedoeld is!

Wij willen het ziekenhuis binnen onze gemeente behouden, omdat iedere seconde kan tellen; een mobiel gemeentelijk servicepunt voor de senioren, de dorpskernen en wijken in Groot Alkmaar; meer politie op straat en minder regeldruk. Verder willen wij weer zwemlessen op de basisscholen; betaalbare tarieven voor de sportverenigingen, zodat zij kunnen blijven functioneren én de nodige ondersteuning van het verenigings- en vrijwilligerswerk.
Dat is waar DPAlkmaar voor staat!

Standpunten
Voor een kort overzicht van onze suggesties verwijs ik u graag naar onze voorstellen die u kunt vinden op pagina 4. Daarna volgt een uitgewerkt en uitgebreider programma, waarin per thema de visie van DPAlkmaar naar voren wordt gebracht.
Het programma is in nauwe samenwerking met Gemeentebelangen Den Helder samen gesteld.
Tevens werken we landelijk samen met de OPA beweging ( http://[website verborgen]/ )

Onze kandidatenlijst zal eind 2017 in een apart document gepresenteerd worden.
Bij de opstelling van de definitieve kandidatenlijst zal rekening gehouden worden met een vertegenwoordiging uit de verschillende kernen van onze gemeente. Daarnaast zal er tussen jong en oud, man en vrouw, een goede balans komen met de benodigde kennis en levenservaring.
Wij hopen dan ook dat wij op 21 maart op u mogen rekenen.

Geef een duidelijk signaal en stem lokaal: DPAlkmaar
Met vriendelijke groet,

Thomas
Voorzitter DPAlkmaar


1. Onze voorstellen
Democratische Partij Alkmaar heeft per onderwerp de volgende voorstellen:
1. Bestuur
• Heldere en transparante besluitvorming
• Een door de burgers gekozen burgemeester
2. Financiën
• Rijksgelden labelen
• Belastingtarieven bevriezen en subsidies herwaarderen
3. Economie
• Gemeentelijke uitgaven zoveel mogelijk binnen onze gemeente
• Openstaan voor nieuwe (recreatieve) activiteiten
4. Ruimtelijke ordening
• Behoud van (goed onderhouden) groen in woonwijken en buitengebied
• Tegengaan van hoogbouw
• Behoud van historische en karakteristieke panden en andere objecten
5. Wonen in wijken en dorpskernen
• Meer sociale woningbouw
6. Veiligheid & Leefbaarheid
• Meer toezichthouders, ook ’s avonds, op straat
• Ziekenhuis behouden binnen onze gemeente
• Cameratoezicht inzetten om criminaliteit en vandalisme tegen te gaan
7. Verkeer & Vervoer
• Aantrekkelijker maken van het openbaar vervoer
• Betaald parkeren prijs verlagen, P&R
8. Sociaal domein
• Herinvoering schoolzwemmen op basisscholen
• Speciale aandacht voor senioren bij opstellen nieuw beleid
9. Natuur & Milieu
• Daken van gemeentelijke gebouwen voorzien van zonnepanelen
• Tegengaan van horizonvervuilende windmolens op het land
• Dierenwelzijn bevorderen en -mishandeling stoppen

Kun je zelf niet?
Delen is ook helpen!
Aangesloten bij:
organisatie logo Democratische Partij Alkmaar
Geplaatst door:
Profielfoto van Thomas
75% profielsterkte
 • Deze hulpvraag is geplaatst door een organisatie
 • De hulpvraag van Thomas is bekeken door de helpdesk
 • Deze persoon staat ingeschreven op Alkmaarvoorelkaar
 • Thomas is eerder via deze website geholpen
Beschikbaarheid:
regelmatig
Bekeken:
561 keer