Nieuwe penningmeeste voor bestuur van School's cool Westlad

Plaats:
Westland
Categorie:
Bestuur & strategie
Beschikbaarheid:
regelmatig
Tip anderen via:

Nieuwe penningmeeste voor bestuur van School's cool Westlad

Gezocht: Nieuw Bestuurslid
School ’s cool Westland zoekt voor het bestuur een nieuwe penningmeester.

Wat is School ’s cool?
Het preventieprogramma School's cool biedt mentorbegeleiding aan scholieren die extra steun nodig hebben bij de overgang van groep 8 naar het voortgezet onderwijs. Deze begeleiding wordt gegeven door vrijwillige thuismentoren, die affiniteit hebben met schoolgaande jeugd en die met hun eigen opleiding en levenservaring passende ondersteuning willen en kunnen bieden aan die jeugd. De thuismentoren van School’s cool bezoeken hun leerling wekelijks thuis, gedurende een jaar tot anderhalf jaar. Zij bieden individuele begeleiding waarmee de leerling een basis legt voor een geslaagd vervolg van de schoolcarrière. Dit motiveert en beschermt tegen onnodig afglijden en voortijdig schoolverlaten.

School’s cool is in 1997 in Amsterdam opgericht en sindsdien enorm gegroeid. De aanpak werkt zo goed, dat School’s cool zich inmiddels een van de oudste en meest succesvolle mentorprojecten in Nederland mag noemen, met ruim 25 vestigingen door heel het land! School’s cool Westland timmert zelfstandig inmiddels al 10 jaar aan de weg.

Nieuw bestuurslid
Het bestuur van School’s cool Westland bestaat momenteel uit 4 leden. Wegens vertrek van de huidige penningmeester zoekt het bestuur een nieuwe penningmeester die na een inwerkperiode per 1 juli 2021 aan de slag wil gaan voor School’s cool Westland.

Het bestuur bestaat uit maatschappelijk betrokken en ondernemende mensen die het inspirerend vinden om op beleids- en visieniveau samen bezig te zijn en langs die weg School’s cool Westland verder te brengen.

Het bestuur:
Bewaakt en stimuleert de continuïteit en ontwikkeling van stichting School’s cool Westland.
Stelt de koerst vast en houdt toezicht op de uitvoering van het beleid.
Houdt contact met School’s cool Nederland

Taken penningmeester
Houdt toezicht op de financiële processen.
Waarborgt de continuïteit van de financiële administratie, met name bij bestuursopvolging.
Volgt en beoordeelt financiële overzichten.
Voert overleg over de financiële overzichten met de aangestelde gevolmachtigde derde.
Houdt toezicht op het financiële gedeelte van het jaarverslag.
Houdt toezicht op het opstellen van de begroting: en houdt toezicht erop dat rekening wordt gehouden met de financiële consequenties van eventuele speerpunten zoals genoemd in het jaarplan.
Houdt toezicht op de uitgaven van de begroting van de Stichting.
Beoordeelt of gedane uitgaven en declaraties vallen binnen de jaarbegroting, of de in de vergaderingen gemaakte afspraken.
Houdt toezicht op aanwezigheid en werking van ‘Interne Controle’.
Neemt deel aan bestuursvergaderingen.
Onderhoudt het contact met de externe accountant.
Is gezamenlijk met de voorzitter, bevoegd tot het doen van betalingen tot een bedrag van €1.000 binnen de begroting. Daarboven wordt besloten in de bestuursvergadering.

Gevraagde tijdsinzet
Het bestuur vergadert gemiddeld vijfmaal per jaar en is – waar mogelijk - aanwezig bij de mentorbijeenkomsten (driemaal per jaar). Met de eigen portefeuille van penningmeester is uiteraard ook tijd gemoeid.

Vergoeding
Het bestuurslidmaatschap is een maatschappelijk gewaardeerde, onbezoldigde functie. Door uw bestuurswerk geeft u vele kinderen een kans om sterker de toekomst in te gaan.

Tijdpad werving en selectie
Het streven is om de procedure voor de vacatures dit voorjaar begin maart af te ronden. Stuur vóór 15 maart een bericht. De gesprekken zullen in de tweede helft van maart plaatsvinden. Wij streven ernaar om eind mei 2020 het bestuur compleet te hebben.

Nadere informatie en aanmelding
Mocht u belangstelling hebben voor een rol in het bestuur of nadere informatie wensen, dan kunt contact opnemen met de huidige penningmeester van het bestuur.

Algemene informatie over School’s cool is te vinden op [website verborgen].

  • Update COVID-19: deze oproep is coronaproof
  • De hulpvraag van Wendy Coördinator Westland is bekeken door de helpdesk
  • Deze persoon staat ingeschreven op Westlandvoorelkaar
  • Wendy Coördinator Westland is eerder via deze website geholpen
  • Wendy Coördinator Westland heeft 3 aanbevelingen ontvangen
Laat Wendy Coördinator Westland weten dat je interesse hebt Ik wil helpen
Liever telefonisch contact? Toon telefoonnummer
  • Update COVID-19: deze oproep is coronaproof
  • De hulpvraag van Wendy Coördinator Westland is bekeken door de helpdesk
  • Deze persoon staat ingeschreven op Westlandvoorelkaar
  • Wendy Coördinator Westland is eerder via deze website geholpen
  • Wendy Coördinator Westland heeft 3 aanbevelingen ontvangen
Beschikbaarheid:
regelmatig

Meer hulpvragen van Wendy Coördinator Westland namens Stichting School's cool Westland

  Omschrijving van de hulpvraag Plaats Categorie
  Word jij ook steun in de rug van een brugklasser? Naaldwijk (Westland), De Lier (Westland), Maasdijk (Westland), 's-Gravenzande (Westland), Monster (Westland), Wateringen (Westland), Honselersdijk (Westland), Hoek van Holland (Rotterdam) Huiswerkbegeleiding