Voorzitter Adviesraad Sociaal Domein (ASD)

Voorzitter Adviesraad Sociaal Domein (ASD)

Plaats:
Eersel
Categorie:
Bestuur & strategie
Beschikbaarheid:
regelmatig
Tip anderen via:

Gevraagd:
Onafhankelijk voorzitter Adviesraad Sociaal Domein (ASD) gemeente Eersel

De Adviesraad Sociaal Domein Eersel geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Eersel.
Deze adviezen hebben betrekking op het beleid, de uitvoering en de evaluatie van de drie decentralisaties in het Sociaal Domein: de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), de Jeugdwet en de Participatiewet. Daarbij ambieert de Adviesraad een Kempenbrede aanpak.

De raad is samengesteld uit vertegenwoordigers van verschillende doelgroepen, om zo een goede afspiegeling te zijn van de bevolking van de gemeente Eersel.

Alle informatie over de Adviesraad Sociaal Domein Eersel IASD) Eersel kunt u vinden op [website verborgen]

De voorzitter heeft de volgende taken:
• Het leiden van de vergaderingen van de Adviesraad ( ongeveer 9 x per jaar)
• De adviezen van de Adviesraad op heldere wijze aan het college voorleggen en toelichten
• Het representeren en vertegenwoordigen van de Adviesraad en het onderhouden van contacten met de gemeente en andere relevante partijen

Kenmerken van de voorzitter:
• Is bekend met de decentralisaties in het sociale domein en kan mede richting geven aan het gemeentelijk beleid in het kader van deze decentralisaties
• Beschikt over bestuurlijk en organisatorisch inzicht ten aanzien van de gemeentelijke organisatie
• Heeft kennis van gemeentelijke beleidsprocessen
• Beschikt over ervaring in het leiden van vergaderingen
• Beschikt over goede sociale vaardigheden
• Is in staat om de standpunten van de leden van de Adviesraad met elkaar te verbinden
• Is bereid zich voor een periode van vier jaar in te zetten
• Bij voorkeur woonachtig in de gemeente Eersel
• Kan zich onafhankelijk opstellen ten opzichte van belangenorganisaties en het gemeentebestuur
• Is niet werkzaam bij een door een van de Kempengemeenten gesubsidieerde instelling of bij een door de Kempengemeenten gecontracteerde zorgaanbieder
• Stemt in met de Regeling Adviesraad Sociaal Domein gemeente Eersel ([website verborgen])

Vergoeding
Voor de uitvoering van de genoemde taken ontvangt de voorzitter jaarlijks een passende onkostenvergoeding.

Wij vragen belangstellenden om op deze advertentie te reageren. Uw reactie kunt u richten aan het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Eersel, postbus 12, 5520 AA Eersel of via [e-mailadres verborgen] (onder vermelding van ‘voorzitter Adviesraad Sociaal Domein’) of aan de secretaris van de ASD Eersel, [e-mailadres verborgen]

De voorzitter wordt benoemd door het college van burgemeester en wethouders.
Eventuele nadere informatie kan verstrekt worden door mevr. T. van Hoef van het team Welzijn of mevr. R. Castelijns, secretaris ASD Eersel

  • De hulpvraag van Riny is bekeken door de helpdesk
  • Deze persoon staat ingeschreven op Eerselvoorelkaar
  • Riny is eerder via deze website geholpen
Laat Riny weten dat je interesse hebt Ik wil helpen
Liever telefonisch contact? Toon telefoonnummer
Geplaatst door:
Profielfoto van Riny
40% profielsterkte
  • De hulpvraag van Riny is bekeken door de helpdesk
  • Deze persoon staat ingeschreven op Eerselvoorelkaar
  • Riny is eerder via deze website geholpen
Beschikbaarheid:
regelmatig