csrf
NLvoorelkaar logo
NLvoorelkaar

Penningmeester gezocht

De Nederlandse Floorball- en Unihockeybond (NeFUB) bestaat sinds 1999 en heeft als doel floorball aan te bieden aan spelers in Nederland, zowel op competitief vlak als in recreatieverband. De NeFUB richt zich sinds zijn oprichting op het organiseren van competities en kampioenschappen, het ondersteunen van floorballverenigingen en het opzetten en ondersteunen van officiële Nederlandse teams. De NeFUB is lid van de International Floorball Federation (IFF) en NOC*NSF. De NeFUB zoekt een nieuwe penningmeester. Deze functie kan op afstand worden vervuld, er wordt 2x per jaar fysiek vergaderd met de Ledenvergadering in centraal Nederland. De penningmeester is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en voor een juiste registratie hiervan: - De financiële afhandeling van alle genomen besluiten. - Het beheer van de kas en bankrekeningen. - Het betalen van de rekeningen. - Het samenstellen van de begroting voor het komende jaar. - Het overzicht behouden van voortgang in inkomsten en uitgaven. - Het incasseren van contributies en andere betalingen, in samenspraak met het bondsbureau. - Het verzorgen van de aanvraag verdelen middelen bij NOC*NSF. - Het bijhouden van de financiële boekhouding in Informer, in samenspraak met het bondsbureau - Het opstellen van financiële rapportages voor de Algemene Ledenvergadering. - Het coördineren van de kascontrole op de financiële stukken door een (externe) accountant of kascommissie. - Het, namens het bestuur, verantwoording afleggen aan de Algemene Ledenvergadering over financiële zaken, onder andere met een schriftelijk financieel jaarverslag. Voor de functie noodzakelijke kennis en kunde: - Organisatorische en communicatieve kwaliteiten. - Financieel inzicht. - In staat te verbinden. - Ervaring met Excel of ander spreadsheet programma Voor deze positie is een vrijwilligersvergoeding beschikbaar, conform het declaratiereglement NeFUB.

Lees meer

structureel

Kan online / via de telefoon

Bestuur & organisatie
Financiën & fondsenwerving

Beschrijving

De Nederlandse Floorball- en Unihockeybond (NeFUB) bestaat sinds 1999 en heeft als doel floorball aan te bieden aan spelers in Nederland, zowel op competitief vlak als in recreatieverband.

De NeFUB richt zich sinds zijn oprichting op het organiseren van competities en kampioenschappen, het ondersteunen van floorballverenigingen en het opzetten en ondersteunen van officiële Nederlandse teams. De NeFUB is lid van de International Floorball Federation (IFF) en NOC*NSF.

De NeFUB zoekt een nieuwe penningmeester. Deze functie kan op afstand worden vervuld, er wordt 2x per jaar fysiek vergaderd met de Ledenvergadering in centraal Nederland.

De penningmeester is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en voor een juiste registratie hiervan:
- De financiële afhandeling van alle genomen besluiten.
- Het beheer van de kas en bankrekeningen.
- Het betalen van de rekeningen.
- Het samenstellen van de begroting voor het komende jaar.
- Het overzicht behouden van voortgang in inkomsten en uitgaven.
- Het incasseren van contributies en andere betalingen, in samenspraak met het bondsbureau.
- Het verzorgen van de aanvraag verdelen middelen bij NOC*NSF.
- Het bijhouden van de financiële boekhouding in Informer, in samenspraak met het bondsbureau
- Het opstellen van financiële rapportages voor de Algemene Ledenvergadering.
- Het coördineren van de kascontrole op de financiële stukken door een (externe) accountant of kascommissie.
- Het, namens het bestuur, verantwoording afleggen aan de Algemene Ledenvergadering over financiële zaken, onder andere met een schriftelijk financieel jaarverslag.

Voor de functie noodzakelijke kennis en kunde:
- Organisatorische en communicatieve kwaliteiten.
- Financieel inzicht.
- In staat te verbinden.
- Ervaring met Excel of ander spreadsheet programma

Voor deze positie is een vrijwilligersvergoeding beschikbaar, conform het declaratiereglement NeFUB.

Praktische informatie

Wekelijks 1 tot 3 uur

Locatie

Kan online / via de telefoon

Impact

Impactgebied

Sport & beweging

Categorie

Bestuur & organisatie
Financiën & fondsenwerving
Delen:
Bewaar:
Print:

Bekijk meer van Nederlandse Floorball en Unihockey Bond

Voorzitter gezocht

Nederlandse Floorball en Unihockey Bond

De Nederlandse Floorball- en Unihockeybond (NeFUB) bestaat sinds 1999 en heeft als doel floorball aan te bieden aan spelers in Nederland, zowel op competitief vlak als in recreatieverband. De NeFUB richt zich sinds zijn oprichting op het organiseren van competities en kampioenschappen, het ondersteunen van floorballverenigingen en het opzetten en ondersteunen van officiële Nederlandse teams. De NeFUB is lid van de International Floorball Federation (IFF) en NOC*NSF. De NeFUB zoekt een nieuwe voorzitter. Deze functie kan op afstand worden vervuld, er wordt 2x per jaar fysiek vergadert met de Ledenvergadering in centraal Nederland. Je gezicht laten zien bij een aantal competitiedagen en bij de finales is wenselijk De voorzitter is het gezicht van de NeFUB. Hij heeft de volgende taken: - Het leiden van de bestuursvergaderingen en de Algemene Ledenvergadering (ALV). - Het leiden van het bestuur, d.w.z. initiatieven nemen, coördineren en zorgen voor de uitvoering van bestuurswerkzaamheden. - Het onderhouden van externe contacten, met bijv. NOC*NSF, KNHB, Parafloorball-organisaties en de IFF. - Het vertegenwoordigen van de NeFUB bij officiële gelegenheden. - Aan de leden verantwoording afleggen over het door het bestuur gevoerde beleid, - Toezien op en bijdragen aan de uitvoering van de besluiten die door de ALV zijn genomen. - Het motiveren van de vrijwilligers door middel van het tonen van belangstelling en het blijk geven van waardering voor hun werk. Voor de functie noodzakelijke kennis en kunde: - Sociaal vaardig en communicatief sterk - In staat te verbinden. - In staat vergaderingen te leiden. - Affiniteit met sport Voor deze positie is een vrijwilligersvergoeding beschikbaar, conform het declaratiereglement NeFUB.

Structureel

Competitie Coordinator

Nederlandse Floorball en Unihockey Bond

De Nederlandse Floorball- en Unihockeybond (NeFUB) bestaat sinds 1999 en heeft als doel floorball aan te bieden aan spelers in Nederland, zowel op competitief vlak als in recreatieverband. Een competitie Coordinator heeft als hoofddoel het organiseren van de nederlandse seniorencompetities en bekertoernooien. In samenwerking met het NeFUB bestuur en andere commissies werk je aan de realisatie van een goede balans in wedstrijden, belasting op verenigingen en denk je na over mogelijkheden om participatie aan competities en toernooien te verhogen. Alle taken gebeuren online, denk aan mail/whatsapp, maar het kan goed zijn om zelf op speeldagen je te laten zien, zodat je kunt horen en ervaren wat er speelt. Dat je echt ervaart wat de sport is en wat kan helpen de organisatiete verbeteren en ondersteunen. Een lid van de competitie commissie legt verantwoording af aan een NeFUB bestuurder en handelt in lijn met de reglementen van de NeFUB. Hij heeft de volgende taken: - Het opstellen van schema’s (competitie en zaalschema). - Het invoeren van de wedstrijden in het portaal van de NeFUB. - Het informeren van teams over wijzigingen in het schema. - Het verplaatsen van wedstrijden in samenwerking met de betrokken teams en vrijwilligers - Het oppakken van calamiteiten gedurende het seizoen, samen met het bureau en/of bestuurder van dienst. - Samenwerking met Commissie Jeugd Competitie(s), Scheidsrechterscommissie, Transfer- & licentiecommissie en NeFUB-bureau voor ontwikkeling van Floorball Competitie(s) en in het kader van te spelen wedstrijden en competities Voor de functie noodzakelijke kennis en kunde: - Sociaal vaardig. - Communicatief Vaardig - Organisatorische kwaliteiten. - Ambities met sport (lichte voorkeur voor floorball). Voor deze positie is een vrijwilligersvergoeding beschikbaar, conform het declaratiereglement NeFUB

Structureel

Algemeen Bestuurder Competitie

Nederlandse Floorball en Unihockey Bond

De Nederlandse Floorball- en Unihockeybond (NeFUB) bestaat sinds 1999 en heeft als doel floorball aan te bieden aan spelers in Nederland, zowel op competitief vlak als in recreatieverband. De algemeen bestuurder Competitie heeft als hoofddoel de coördinatie van Nederlandse competities en toernooien (voor senioren) te overzien en de bijbehorende commissies aan te sturen. Als bestuurder Competitie denk je na over participatie verhoging in competities en toernooien, werk je samen met Nederlandse scheidsrechters(-commissie) en bijvoorbeeld de nationale teams en de jeugdcompetities om samen het sportlandschap floorball te ontwikkelen. Het NeFUB bestuur vergadert online, de meeste taken van je rol als bestuurder kunnen vanuit huis opgepakt worden. Het is wenselijk om zichtbaar te zijn bij de competitiedagen, om te horen en zien wat er speelt en de ontwikkelingen van de sport in de juiste prioriteiten te kunnen realiseren. 2x per jaar is er een ALV, waarbij de NeFUB graag het voltallige bestuur aanwezig heeft. Aanvullend zijn er een aantal finale momenten van competitie (meestal in mei) waarbij het wenselijk is om als AB Competitie aanwezig te zijn. Een algemeen bestuurslid vertegenwoordigt in het bestuur een portfolio of onderwerp in het belang van de NeFUB. Hij heeft de volgende taken: - Het leiden van de competitie commissie senioren, evenals de commissie mixed toernooi; d.w.z.zorgen voor de uitvoering van activiteiten binnen NeFUB reglementen en financieel beschikbare middelen. - Het indienen van plannen, met bijpassende begroting, voor activiteiten in het portfolio aan het bestuur. - Het rapporteren van voortgang van de commissies aan het bestuur en ALV. - Samen met het NeFUB bureau en de commissies de finaledagen van competitie en beker organiseren Voor de functie noodzakelijke kennis en kunde: - Sociaal vaardig. - Communicatief vaardig - Organisatorische kwaliteiten. - In staat te verbinden. - Ambities met sport (Lichte voorkeur voor floorball). Voor deze positie is een vrijwilligersvergoeding beschikbaar, conform het declaratiereglement NeFUB

Structureel

Commissielid Scheidsrechters

Nederlandse Floorball en Unihockey Bond

De scheidsrechterscommissie behartigt de belangen en opleidingen van floorball scheidsrechters in Nederland. De commissie zorgt voor het roosteren van scheidsrechters bij de verschillende competitiewedstrijden. Daarnaast spant de commissie zich in om de scheidsrechteropleiding te verzorgen, te verbeteren en te coördineren. De commissie begeleidt geinteresseerde scheidsrechters in hun traject tot bondsscheidsrechter. De NeFUB ziet graag verbreding van het scheidsrechtershuis, o.a. door specialisatie van jeugd scheidsrechters te ontwikkelen. Heb je interesse, vragen of ideeën? Neem dan gerust contact met ons op. Voor vrijwilligers en medewerkers binnen de bond vragen wij een VOG aan.

Structureel

Atleten vertegenwoordiger

Nederlandse Floorball en Unihockey Bond

De Atletenvertegenwoordigers (athletes committee) is de link tussen de Nederlandse floorballers en het NeFUB Bestuur. NeFUB zoekt in haar ontwikkelingen en activiteiten vaak input van spelers, waar de Athleten vertegenwoordigers in beeld komen. Als jij je stem wilt laten horen, mee wilt denken zonder aan 1 onderwerp te koppelen is dit de plek. In de ALV is vertegenwoordiging van onze Atleten wenselijk. Voor vrijwilligers van de NeFUB wordt een VOG aangevraagd.

Structureel

Organisator Senioren Competitie

Nederlandse Floorball en Unihockey Bond

De competitiecommissie zorgt voor de coördinatie en planning van de floorball seniorencompetitie en het bekertoernooi voor zowel dames als heren. De commissie onderhoudt contact met het bondsbureau en bestuur. In de planning van de wedstrijden wordt samengewerkt met de scheidsrechterscommissie en de verenigingen. Als commissielid draag jij je steentje bij op het gebied waar jouw kwaliteiten liggen. Ben je communicatief sterk? Dan kun je de communicatie van de commissie met de verenigingen, de teams, het bondsbureau en het bestuur verzorgen. Ben jij een uitstekende planner? Dan komt jouw bijdrage aan het maken van de wedstrijdschema’s goed van pas! Bij interesse kun je contact opnemen. Voor vrijwilligers en medewerkers binnen de bond vragen wij een VOG aan.

Structureel

Anderen bekeken ook

#meiplasticvrij challenge

NLvoorelkaar

We willen jou uitdagen om deze maand (en hopelijk daarna!) minder plastic te gaan gebruiken. 🚮 Plastic. Het is overal. De supermarkt alleen al ligt vol met de wegwerpvariant. En hoewel plastic verpakkingen steeds vaker en beter gerecycled worden, verdwijnt het overgrote deel nog steeds in ons milieu. Helaas niet alleen als ‘gewoon’ afval, maar ook in de vorm van minuscule stukjes plastic in ons drinkwater, de lucht en ook in onze lichamen. Dit komt omdat plastic nevernooit vergaat. 🚫 Moeten alle inspanningen dan van de consument komen? Nee zeker niet. Maar door massaal plastic verpakkingen links te laten liggen, kunnen we producenten, winkels en overheid laten zien dat er iets moet veranderen. Wil jij een steentje bijdragen? Doe dan mee met #meiplastic vrij. Klik op de onderstaande ‘ik doe mee’ knop, dan geven we je een berg tips hoe jij het plastic verbruik kan verminderen! 👇🏼

Project
Challenge

Vers bloed gezocht - word bloeddonor

NLvoorelkaar

Wil jij levens redden? Word bloeddonor bij Sanquin. Met één donatie help je 3 patiënten! Van bloedtransfusies voor mensen met kanker tot het redden van iemand na een auto-ongeluk. En van het ontwikkelen van medicijnen tot het in leven houden van een te vroeg geboren baby. Met jouw bloed redden en verbeteren we levens. 25% van alle Nederlanders heeft in z'n leven wel eens extra bloed nodig. Daarom zoeken we vers bloed voor Sanquin. Help jij mee levens redden in een uurtje? 🩸Dit ga je doen Een bloeddonatie duurt gemiddeld 1 uur, inclusief invullen vragenlijst en medische keuring. Het bloed geven zelf duurt 10 minuten. Mannen mogen tot 5 keer per jaar bloed doneren. Vrouwen maximaal 3 keer. In een paar uurtjes per jaar kun je dus écht levens redden! Je doneert je bloed via Sanquin. Klik op 'Ik doe mee', dan vertellen we je hoe het werkt!

Eenmalig
Challenge

Kom in actie voor KiKa!

NLvoorelkaar

Een gezond kind heeft wel 100 wensen. Een ziek kind maar één... Maak het verschil en kom in actie! Jaarlijks krijgen bijna 600 kinderen in Nederland kanker. Inmiddels overleeft 81% de eerste vijf jaar na de diagnose. Maar KiKa wil dat álle kinderen overleven en dat ze bovendien zo min mogelijk (blijvend) last hebben van de zware behandeling. 💪Sluit je aan bij een actie of start jouw eigen inzamelingsactie en zamel geld in voor onderzoek naar kinderkanker. Dankzij de stijgende overlevingskans kunnen steeds meer kinderen: 🧡 Dromen over hun toekomst 🧡 Met vriendjes en vriendinnetjes spelen 🧡 Gewoon naar school gaan

Structureel
Jongeren
Challenge

Buurt Cleanup [15+ minuten]

NLvoorelkaar

Plastic verpakkingen, zwerfafval... bah, niet zo goed voor de dieren en natuur in jouw buurt. Help een kwartiertje of meer mee, samen houden we Nederland schoon! Je kunt in je eentje in actie komen. Of samen met buren, vrienden, je team, school of sportclub. En ook hoe vaak jij/jullie aan de slag willen: ✔️ Ga een keer op pad door je buurt en raap tijdens je ommetje het afval op ✔️ Adopteer een stukje buurt (en krijg gratis schoonmaakspullen!) ✔️ Haak aan bij een actie in de buurt. Klik op 'ik doe mee', dan sturen we je een mailtje over hoe het werkt en hoe je mee kunt doen (natuurlijk vrijblijvend) Alvast super bedankt voor je hulp! #klimaat #natuur #duurzaam #makkelijk

Eenmalig
Jongeren
Challenge
(kleine) groepen

Fietsen inzamelen voor het kinderfietsplan

ANWB

Vind je het, net als de ANWB, belangrijk dat elk kind in Nederland toegang heeft tot een fiets om zijn talenten beter te benutten en zijn wereld te vergroten? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken. Zet je eigen netwerk in om fietsen in te zamelen. Organiseer een inzamelactie op school, je werk, de sportclub of buurtvereniging. Lastig? Nee niet echt! Een actie staat in een handomdraai. Inzamelen, zó gedaan ✅ Mee doen? Meld je aan en ontvang alle informatie om een inzamelactie te organiseren.

Eenmalig
Challenge
(kleine) groepen

Middagje strand & impact maken

NLvoorelkaar

Breng het strandleven in kaart met een app en draag zo bij aan het behoud van onze kusten 🌊 De laatste jaren wordt het steeds drukker op de Nederlandse stranden. Helaas is er door de drukte op het strand weinig ruimte meer voor de natuur en biodiversiteit op het strand. Hier wil project Het Groene Strand iets aan veranderen. Met een speciale app breng je een stukje strand in kaart. Met de kennis die je verzamelt in de app, kan Het Groene Strand de biodiversiteit van het strand in kaart brengen en dit stukje unieke natuur van Nederland vergroenen. Je hebt gegarandeerd een leuke middag want: zee, strand en impact (de zon heb je zelf in de hand, kies een lekkere dag uit ;-)). Je leert er ook nog eens iets van want heb jij weleens gehoord van knotswier? Of een heremietkreeft gezien? Je ontdekt de verschillende planten en dieren die leven op het strand met de nieuwe zoekkaart en app van Het Groene Strand. Klik op 'Ik doe mee' en ga aan de slag! Tip: deel deze challenge met vrienden, familie of collega's want samen is leuker én verdubbelt de impact!

Eenmalig
Jongeren
Challenge
(kleine) groepen

Heel Holland Wipt tegels

NLvoorelkaar

Het wip-seizoen is geopend: wip, Holland, wip! Van 21 maart tot en met 31 oktober speelt heel Nederland het NK Tegelwippen. Iedereen kan meedoen door tegels te vervangen voor groen in zijn eigen voor-, achter- of geveltuin. Jij dus ook! Laten we samen Nederland een stuk groener maken. Wanneer tegels worden vervangen door gras, bloemperken, bomen en geveltuinen, wordt Nederland meer klimaatbestendig, behaaglijker voor insecten en dieren, koeler op warme dagen én veel mooier! Klik op de onderstaande ik doe mee knop en ontvang het aanmeldformulier, hoe het werkt en inspiratie!

Eenmalig
Jongeren
Challenge
(kleine) groepen

Regenboogzebrapad om verschillen te vieren [Challenge]

NLvoorelkaar

Young Impact roept iedereen op een statement te maken voor een veiliger schoolklimaat. Samen worden er in Nederland 1.000 regenboogzebrapaden gekrijt om te laten zien dat iedereen zichzelf mag zijn. Want: niemand mag anders behandeld worden vanwege diens uiterlijk, seksuele voorkeur, gender, afkomst of iets anders. Doe je mee? Hoe het werkt: 1. Meld je aan en ontvang meer info over hoe je mee kunt doen, tips & tricks. Zo weten we ook dat je meedoet (en dus hoeveel zebrapaden er gemaakt worden). 2. Stoepkrijten maar! 3. Inspireer je vrienden om ook mee te doen.

Eenmalig
Jongeren
Challenge
(kleine) groepen

Bijzzzondere impact: bijenhotel maken

NLvoorelkaar

Ken jij het verschil tussen honingbijen en wilde bijen? Honingbijen leven in een bijenkorf bij de imker en maken honing. Wilde bijen leven juist in de vrije natuur en nemen het stuifmeel van de planten en bloemen mee naar de volgende plant en bloem. Ze helpen daardoor de groei van groenten, fruit en andere eetbare gewassen. Er zijn 358 soorten wilde bijen in Nederland, maar ze hebben het erg moeilijk... gelukkig kunnen we daar makkelijk iets aan doen! Wil jij ze helpen en maak je een Bijenhotel of Bijen Bed & Breakfast in je tuin voor deze zoemende vrienden? Geef je op, dan vertellen we je hoe je makkelijk je eigen bijen B&B maakt. Deze challenge is ook super leuk om samen met kinderen te doen!

Eenmalig
Jongeren
Challenge
(kleine) groepen