csrf
NLvoorelkaar logo
NLvoorelkaar

Staflid Nationale Team

Wij zijn dringend op zoek naar staf voor onze nationale teams, ben jij in staat om de teams te begeleiden en ondersteunen in hun traject naar het WK Kwalificatie toernooi? Heb je interesse om onze talenten te trainen of ken je iemand die dit wel zou willen? Neem dan snel contact op met ons. Voor vrijwilligers en medewerkers binnen de bond vragen wij een VOG aan.

Lees meer

structureel

Arnhem

Bestuur & organisatie
Projectcoördinatie
Begeleiding & coaching

Beschrijving

Wij zijn dringend op zoek naar staf voor onze nationale teams, ben jij in staat om de teams te begeleiden en ondersteunen in hun traject naar het WK Kwalificatie toernooi? Heb je interesse om onze talenten te trainen of ken je iemand die dit wel zou willen?

Neem dan snel contact op met ons.
Voor vrijwilligers en medewerkers binnen de bond vragen wij een VOG aan.

Praktische informatie

Locatie

Arnhem

Bijzonderheden

Geschikt voor mensen die weinig Nederlands spreken

Impact

Impactgebied

Sport & beweging

Categorie

Bestuur & organisatie
Projectcoördinatie
Begeleiding & coaching
Delen:
Bewaar:
Print:

Bekijk meer van Nederlandse Floorball en Unihockey Bond

Penningmeester gezocht

Nederlandse Floorball en Unihockey Bond

De Nederlandse Floorball- en Unihockeybond (NeFUB) bestaat sinds 1999 en heeft als doel floorball aan te bieden aan spelers in Nederland, zowel op competitief vlak als in recreatieverband. De NeFUB richt zich sinds zijn oprichting op het organiseren van competities en kampioenschappen, het ondersteunen van floorballverenigingen en het opzetten en ondersteunen van officiële Nederlandse teams. De NeFUB is lid van de International Floorball Federation (IFF) en NOC*NSF. De NeFUB zoekt een nieuwe penningmeester. Deze functie kan op afstand worden vervuld, er wordt 2x per jaar fysiek vergaderd met de Ledenvergadering in centraal Nederland. De penningmeester is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en voor een juiste registratie hiervan: - De financiële afhandeling van alle genomen besluiten. - Het beheer van de kas en bankrekeningen. - Het betalen van de rekeningen. - Het samenstellen van de begroting voor het komende jaar. - Het overzicht behouden van voortgang in inkomsten en uitgaven. - Het incasseren van contributies en andere betalingen, in samenspraak met het bondsbureau. - Het verzorgen van de aanvraag verdelen middelen bij NOC*NSF. - Het bijhouden van de financiële boekhouding in Informer, in samenspraak met het bondsbureau - Het opstellen van financiële rapportages voor de Algemene Ledenvergadering. - Het coördineren van de kascontrole op de financiële stukken door een (externe) accountant of kascommissie. - Het, namens het bestuur, verantwoording afleggen aan de Algemene Ledenvergadering over financiële zaken, onder andere met een schriftelijk financieel jaarverslag. Voor de functie noodzakelijke kennis en kunde: - Organisatorische en communicatieve kwaliteiten. - Financieel inzicht. - In staat te verbinden. - Ervaring met Excel of ander spreadsheet programma Voor deze positie is een vrijwilligersvergoeding beschikbaar, conform het declaratiereglement NeFUB.

Structureel

Voorzitter gezocht

Nederlandse Floorball en Unihockey Bond

De Nederlandse Floorball- en Unihockeybond (NeFUB) bestaat sinds 1999 en heeft als doel floorball aan te bieden aan spelers in Nederland, zowel op competitief vlak als in recreatieverband. De NeFUB richt zich sinds zijn oprichting op het organiseren van competities en kampioenschappen, het ondersteunen van floorballverenigingen en het opzetten en ondersteunen van officiële Nederlandse teams. De NeFUB is lid van de International Floorball Federation (IFF) en NOC*NSF. De NeFUB zoekt een nieuwe voorzitter. Deze functie kan op afstand worden vervuld, er wordt 2x per jaar fysiek vergadert met de Ledenvergadering in centraal Nederland. Je gezicht laten zien bij een aantal competitiedagen en bij de finales is wenselijk De voorzitter is het gezicht van de NeFUB. Hij heeft de volgende taken: - Het leiden van de bestuursvergaderingen en de Algemene Ledenvergadering (ALV). - Het leiden van het bestuur, d.w.z. initiatieven nemen, coördineren en zorgen voor de uitvoering van bestuurswerkzaamheden. - Het onderhouden van externe contacten, met bijv. NOC*NSF, KNHB, Parafloorball-organisaties en de IFF. - Het vertegenwoordigen van de NeFUB bij officiële gelegenheden. - Aan de leden verantwoording afleggen over het door het bestuur gevoerde beleid, - Toezien op en bijdragen aan de uitvoering van de besluiten die door de ALV zijn genomen. - Het motiveren van de vrijwilligers door middel van het tonen van belangstelling en het blijk geven van waardering voor hun werk. Voor de functie noodzakelijke kennis en kunde: - Sociaal vaardig en communicatief sterk - In staat te verbinden. - In staat vergaderingen te leiden. - Affiniteit met sport Voor deze positie is een vrijwilligersvergoeding beschikbaar, conform het declaratiereglement NeFUB.

Structureel

Competitie Coordinator

Nederlandse Floorball en Unihockey Bond

De Nederlandse Floorball- en Unihockeybond (NeFUB) bestaat sinds 1999 en heeft als doel floorball aan te bieden aan spelers in Nederland, zowel op competitief vlak als in recreatieverband. Een competitie Coordinator heeft als hoofddoel het organiseren van de nederlandse seniorencompetities en bekertoernooien. In samenwerking met het NeFUB bestuur en andere commissies werk je aan de realisatie van een goede balans in wedstrijden, belasting op verenigingen en denk je na over mogelijkheden om participatie aan competities en toernooien te verhogen. Alle taken gebeuren online, denk aan mail/whatsapp, maar het kan goed zijn om zelf op speeldagen je te laten zien, zodat je kunt horen en ervaren wat er speelt. Dat je echt ervaart wat de sport is en wat kan helpen de organisatiete verbeteren en ondersteunen. Een lid van de competitie commissie legt verantwoording af aan een NeFUB bestuurder en handelt in lijn met de reglementen van de NeFUB. Hij heeft de volgende taken: - Het opstellen van schema’s (competitie en zaalschema). - Het invoeren van de wedstrijden in het portaal van de NeFUB. - Het informeren van teams over wijzigingen in het schema. - Het verplaatsen van wedstrijden in samenwerking met de betrokken teams en vrijwilligers - Het oppakken van calamiteiten gedurende het seizoen, samen met het bureau en/of bestuurder van dienst. - Samenwerking met Commissie Jeugd Competitie(s), Scheidsrechterscommissie, Transfer- & licentiecommissie en NeFUB-bureau voor ontwikkeling van Floorball Competitie(s) en in het kader van te spelen wedstrijden en competities Voor de functie noodzakelijke kennis en kunde: - Sociaal vaardig. - Communicatief Vaardig - Organisatorische kwaliteiten. - Ambities met sport (lichte voorkeur voor floorball). Voor deze positie is een vrijwilligersvergoeding beschikbaar, conform het declaratiereglement NeFUB

Structureel

Algemeen Bestuurder Competitie

Nederlandse Floorball en Unihockey Bond

De Nederlandse Floorball- en Unihockeybond (NeFUB) bestaat sinds 1999 en heeft als doel floorball aan te bieden aan spelers in Nederland, zowel op competitief vlak als in recreatieverband. De algemeen bestuurder Competitie heeft als hoofddoel de coördinatie van Nederlandse competities en toernooien (voor senioren) te overzien en de bijbehorende commissies aan te sturen. Als bestuurder Competitie denk je na over participatie verhoging in competities en toernooien, werk je samen met Nederlandse scheidsrechters(-commissie) en bijvoorbeeld de nationale teams en de jeugdcompetities om samen het sportlandschap floorball te ontwikkelen. Het NeFUB bestuur vergadert online, de meeste taken van je rol als bestuurder kunnen vanuit huis opgepakt worden. Het is wenselijk om zichtbaar te zijn bij de competitiedagen, om te horen en zien wat er speelt en de ontwikkelingen van de sport in de juiste prioriteiten te kunnen realiseren. 2x per jaar is er een ALV, waarbij de NeFUB graag het voltallige bestuur aanwezig heeft. Aanvullend zijn er een aantal finale momenten van competitie (meestal in mei) waarbij het wenselijk is om als AB Competitie aanwezig te zijn. Een algemeen bestuurslid vertegenwoordigt in het bestuur een portfolio of onderwerp in het belang van de NeFUB. Hij heeft de volgende taken: - Het leiden van de competitie commissie senioren, evenals de commissie mixed toernooi; d.w.z.zorgen voor de uitvoering van activiteiten binnen NeFUB reglementen en financieel beschikbare middelen. - Het indienen van plannen, met bijpassende begroting, voor activiteiten in het portfolio aan het bestuur. - Het rapporteren van voortgang van de commissies aan het bestuur en ALV. - Samen met het NeFUB bureau en de commissies de finaledagen van competitie en beker organiseren Voor de functie noodzakelijke kennis en kunde: - Sociaal vaardig. - Communicatief vaardig - Organisatorische kwaliteiten. - In staat te verbinden. - Ambities met sport (Lichte voorkeur voor floorball). Voor deze positie is een vrijwilligersvergoeding beschikbaar, conform het declaratiereglement NeFUB

Structureel

Commissielid Scheidsrechters

Nederlandse Floorball en Unihockey Bond

De scheidsrechterscommissie behartigt de belangen en opleidingen van floorball scheidsrechters in Nederland. De commissie zorgt voor het roosteren van scheidsrechters bij de verschillende competitiewedstrijden. Daarnaast spant de commissie zich in om de scheidsrechteropleiding te verzorgen, te verbeteren en te coördineren. De commissie begeleidt geinteresseerde scheidsrechters in hun traject tot bondsscheidsrechter. De NeFUB ziet graag verbreding van het scheidsrechtershuis, o.a. door specialisatie van jeugd scheidsrechters te ontwikkelen. Heb je interesse, vragen of ideeën? Neem dan gerust contact met ons op. Voor vrijwilligers en medewerkers binnen de bond vragen wij een VOG aan.

Structureel

Atleten vertegenwoordiger

Nederlandse Floorball en Unihockey Bond

De Atletenvertegenwoordigers (athletes committee) is de link tussen de Nederlandse floorballers en het NeFUB Bestuur. NeFUB zoekt in haar ontwikkelingen en activiteiten vaak input van spelers, waar de Athleten vertegenwoordigers in beeld komen. Als jij je stem wilt laten horen, mee wilt denken zonder aan 1 onderwerp te koppelen is dit de plek. In de ALV is vertegenwoordiging van onze Atleten wenselijk. Voor vrijwilligers van de NeFUB wordt een VOG aangevraagd.

Structureel

Organisator Senioren Competitie

Nederlandse Floorball en Unihockey Bond

De competitiecommissie zorgt voor de coördinatie en planning van de floorball seniorencompetitie en het bekertoernooi voor zowel dames als heren. De commissie onderhoudt contact met het bondsbureau en bestuur. In de planning van de wedstrijden wordt samengewerkt met de scheidsrechterscommissie en de verenigingen. Als commissielid draag jij je steentje bij op het gebied waar jouw kwaliteiten liggen. Ben je communicatief sterk? Dan kun je de communicatie van de commissie met de verenigingen, de teams, het bondsbureau en het bestuur verzorgen. Ben jij een uitstekende planner? Dan komt jouw bijdrage aan het maken van de wedstrijdschema’s goed van pas! Bij interesse kun je contact opnemen. Voor vrijwilligers en medewerkers binnen de bond vragen wij een VOG aan.

Structureel

Anderen bekeken ook

Deventer, Arnhem, Nijmegen, Amersfoort, Utrecht, Amsterdam, Haarlem, 's-Gravenhage, Rotterdam, Tilburg

Wandel mee tijdens de Nacht van de Vluchteling

NLvoorelkaar

Kun jij het je voorstellen? Dat je van de een op de andere dag alles moet achterlaten? En halsoverkop met je familie, je buren of soms helemaal alleen op de vlucht slaat naar een bestemming die nog onbekend is? 💔 Nog nooit waren zo veel mensen op de vlucht voor oorlog, conflict en onderdrukking. Door mee te lopen met de Nacht van de Vluchteling, zet jij je voor hen in: je vraagt op een positieve manier aandacht voor hun verhalen en laat jouw kilometers sponsoren. Hoe meer geld je ophaalt, hoe meer noodhulp we met elkaar kunnen bieden!! 💪🏼 Tijdens de 2023 editie met maar liefst 5500 deelnemers werd er ruim 1.3 miljoen euro opgehaald! Een fantastisch bedrag! Hiermee kond Stichting Vluchteling o.a. Soedanese vluchtelingen toegang geven tot schoon (drink)water en sanitaire voorzieningen. Ook verzorgden ze noodhulppakketen voor mensen die moesten vluchten voor de aardbeving in Turkije en Syrie en ondersteunenden ze met o.a. voeding in Ethiopie en Burkina Faso. Loop jij dit jaar ook mee? Schrijf je individueel in, met je familie, vrienden, sportclub, bedrijf of school. Klik op 'ik doe mee' zodat we je kunnen uitleggen hoe je kan kan meelopen!

15-06-2024 en 1 meer
Jongeren
Challenge
(kleine) groepen
Renkum

Altijd keu's, ga je mee poolen?

RIBW AVV

2 uur per 2 weken/maand, Doorwerth/Arnhem Gaan jullie samen op pad? Met wie? Hij is gek op Amerika en films, kan wat stilletjes en passief zijn, maar als jullie klikken, gaat hij zich op zijn gemak voelen en komt hij wat los! Meneer is 41 jaar oud en woont in Doorwerth. Wat ga je doen? Meneer vindt het lastig om regelmatig eropuit te gaan en vindt dit ook spannend. Door buitenshuis samen activiteiten te gaan ondernemen, kan dit hem helpen bij zijn sociale angst. Hij zou daarom graag met jou eens in de 2 weken (of eens per maand) gaan poolen bij House of Billiards in Arnhem. Wat levert het jou op? Door jou maken onze cliënten weer meer contact met de buitenwereld! Voor jou betekent het een fijn contact in je eigen buurt, een grote glimlach, een lekkere kop thee, wat lichaamsbeweging of een nieuwe hobby... Ook kan vrijwilligerswerk een prettige manier zijn om zelf wat meer ritme op te bouwen of om kennis te maken met de zorg en een bepaalde doelgroep. Bij RIBW AVV zorgen we ervoor dat je goed begeleid wordt, je de training ‘Herstelondersteunend werken’ kunt volgen en bv. gebruik kunt maken van de online leeromgeving GoodHabitz met trainingen voor zowel je professionele als persoonlijke ontwikkeling. En attenties zoals een kerstpakket komen natuurlijk ook gewoon jouw kant op! Wat vragen wij van jou? Je enthousiasme en een uurtje van je tijd! Verder is een specifieke opleiding niet nodig. Wel is het goed te weten dat we (kosteloos) een VOG (verklaring omtrent gedrag) aanvragen voor iedere vrijwilliger. Enthousiast of vragen? Stuur een berichtje en dan kijken we samen of er een match te maken is!

Structureel
Arnhem, Renkum

Betrokken buurtbewoner gezocht!

RIBW AVV Overbetuwe

Ben jij die betrokken buurtbewoner die graag iets voor een ander wil betekenen?! Samen met de Buurtcirkel Coach ben jij als vrijwilliger van Buurtcirkel het aanspreekpunt voor een groep (4-10) mensen met een (psychische) kwetsbaarheid die bij elkaar in dezelfde wijk wonen. In een Buurtcirkel ben je er voor elkaar, want iedereen is wel ergens goed in. Samen naar de tandarts, boodschappen doen, een administratieve klus, of iets in huis, het zijn soms de kleine dingen waar je elkaar mee kunt helpen. Je doet mee met activiteiten, zorgt voor een leuke sfeer en stimuleert deelnemers om elkaar op te zoeken, vragen aan elkaar te stellen en activiteiten te ondernemen. Het uitgangspunt is dat de Buurtcirkel van de deelnemers zelf is, de Buurtcirkel Coach en vrijwilliger stimuleert en prikkelt, geeft desnoods het goede voorbeeld, maar probeert het zo min mogelijk over te nemen. Wij zoeken voor meerdere wijken vrijwilligers, dus heb je interesse en/of vragen, bel of mail gerust! Wat voor kennis of vaardigheden zijn nodig? Ben jij : -Een bewoner binnen de gemeente Arnhem met een hart voor mensen -Daadkrachtig -De rust zelve -Een goed luisteraar -Bereid een aanspreekpunt voor anderen te zijn Dan is de rol van Buurtcirkel vrijwilliger jou op het lijf geschreven! Buurtcirkel draagt bij aan jouw ontwikkeling omdat je bijvoorbeeld leert om hulp te vragen, zelfvertrouwen krijgt, een netwerk opbouwt en zelfstandiger wordt. Je doet mee met activiteiten en stimuleert deelnemers om elkaar op te zoeken, vragen aan elkaar te stellen en activiteiten te ondernemen. Het uitgangspunt is dat de Buurtcirkel van de deelnemers zelf is, dus de vrijwilliger stimuleert en prikkelt, geeft desnoods het goede voorbeeld, maar neemt niet over. Wat maakt het werk de moeite waard voor de vrijwilliger? Samen met de Buurtcirkel coach zorg jij ervoor dat mensen zich verbonden voelen met de wijk. Jij draagt bij dat deelnemers hun eigen kwaliteiten (her)ontdekken en deze weten in te zetten voor anderen waardoor ze meer zingeving krijgen en hun kwaliteit van leven verbeterd. Tevens ontstaan er leuke gesprekken tijdens de bijeenkomsten, kom je in contact met anderen en werk je aan jouw eigen persoonlijke ontwikkeling. Daarnaast word je onderdeel van ons vrijwilligersteam waardoor je automatisch ook toegang hebt tot onze workshop's, cursussen en netwerk. Wij vergoeden de gemaakte reiskosten en de VOG. Daarnaast ben je verzekerd via ons en krijg je waardering in de vorm van bijvoorbeeld een kerstpakket. Voor meer informatie zie: https://www.ribwavv.nl/over-ons/projecten/buurtcirkel-mensen-voor-elkaar/

Structureel
Renkum

Stoer, sportief maatje voor jongen gezocht!

Pluryn

Voor een lieve en sociale 14 jarige jongen met LVB problematiek (Licht Verstandelijke Beperking) zijn wij op zoek naar een maatje. Hij verblijft op een woongroep van de Jan Pieter Heije te Oosterbeek. Omdat zijn netwerk wat klein is en hij niet zo vaak naar huis gaat in het weekend, zoeken we een maatje . Een maatje, die met hem er op uit gaat; wandelen, fietsen, voetballen, boodschappen doen voor het weekend of gewoonweg gezellig een spelletje doen. Tijden in overleg, het liefst wel in het weekend. Dan zijn er meerdere jongeren naar huis, en zou het fantastisch zijn voor hem om ook een uitje te hebben. Hij is erg snel tevreden en geniet al van wat extra aandacht en simpele kleine dingen. Ga jij met deze jongen leuke en stoere activiteiten ondernemen? Wat mag je doen? Buitenactiviteiten! Zoals wandelen, fietsen, voetballen, sporten, Samen boodschappen doen in het dorp, Spelletjes. Wat breng je mee? Jezelf! Jij bent een gezellig en sportief persoon die ervan houdt om lekker bezig te zijn, Je biedt nabijheid en sluit aan bij deze jongere, Je bent duidelijk in communiceren en grenzen stellen wanneer nodig maar kunt vooral ook lekker meebewegen! Wat bieden wij jou? Wij vinden het belangrijk dat vrijwilligers zich naast de medewerkers thuis voelen bij ons. Daarom zorgen wij ervoor dat alles rondom jouw vrijwilligerswerk goed geregeld is. Zo ontvang je: Begeleiding van een professionele collega, Een vrijwilligersovereenkomst, Vergoeding van reiskosten, Een goede verzekering, En natuurlijk veel waardering voor jouw inzet! Heb je interesse? Dan ontvangt Team Vrijwilligerswerk Pluryn graag jouw gegevens, reageer via de sollicitatiebutton of via een bericht. Graag het vacaturenummer 2043 hierbij vermelden, alvast bedankt!

Structureel
Renkum

Kom jij in actie met onze jongeren?

Pluryn

Voor onze jongeren zoeken wij een enthousiaste, sportieve en creatieve vrijwilliger. Onze woning (Pluryn) staat midden in een woonwijk in Doorwerth. Wij hebben 11 bewoners tussen de 12 en 18 jaar, allen met een eigen zorgvraag. Deze jongeren hebben een lichtverstandelijke beperking en daarnaast mogelijk nog andere problematieken. Ieder persoon is uniek en heeft een eigen karakter. Binnen onze groep is persoonlijke aandacht erg belangrijk. De bewoners hebben wisselende behoeften in contact en vinden het leuk om van tijd tot tijd individueel een activiteit te ondernemen met een vrijwilliger. Dit kan zijn bijvoorbeeld sporten, een spelletje spelen of samen een maaltijd bereiden. Tijdens deze activiteiten ontstaan naast een stukje ontspanning vaak mooie, waardevolle gesprekken. Wat mag je doen? Sporten, Gamen, Films, Muziek, Koken, Creatieve bezigheden, Wandelen, of waar jullie zin in hebben. Onze vrijwilligers maken geen kosten. Wij zijn ontzettend blij met een (langdurige) tijdsinvestering. Wat breng je mee? Wij wensen een sportieve, creatieve vrijwilliger die het leuk vind om eens in de zoveel tijd activiteiten te ondernemen met de bewoners. Het is belangrijk dat je flexibel bent en van een uitdaging houdt, ook is het belangrijk dat je wilt investeren in een duurzame relatie met de jongeren. Verder heb je humor en sluit je aan bij onze groep en ben je duidelijk in communiceren en grenzen stellen wanneer nodig. Herken jij je hierin én vind je het leuk om met jongeren om te gaan, meldt je dan direct aan! Wat bieden wij jou? Wij vinden het belangrijk dat vrijwilligers zich naast de medewerkers thuis voelen bij ons. Daarom zorgen wij ervoor dat alles rondom jouw vrijwilligerswerk goed geregeld is. Zo ontvang je: Begeleiding van een professionele collega, Een vrijwilligersovereenkomst, Vergoeding van reiskosten, Een goede verzekering, En natuurlijk veel waardering voor jouw inzet! Heb je interesse? Dan ontvangt Team Vrijwilligerswerk Pluryn graag jouw gegevens, reageer via de sollicitatiebutton Graag het vacaturenummer 2307 hierbij vermelden, alvast bedankt!

Structureel
Renkum

Bijzondere verhalen; spreek jij Vietnamees?

RIBW AVV

(vrijwilliger, 1 uur per week, Wolfheze) Maatje gezocht om te kletsen, wandelen en een bakje koffie te drinken! Met wie? Rustig en vriendelijk is hij, onze cliënt van middelbare leeftijd. Hij komt uit Vietnam, spreekt Vietnamees en een beetje Nederlands. Zijn dochter, geboren in Nederland, spreekt Nederlands en een beetje Vietnamees. Hij zou het fijn vinden als hij zijn verhalen van vroeger zou kunnen vertellen! Wat ga je doen? Omdat het lastig kan zijn om in een vreemde taal kleurrijke verhalen te vertellen, zou meneer het zo fijn vinden om iemand die zijn moedertaal spreekt, zijn verhalen van vroeger te vertellen zodat deze opgeschreven kunnen worden voor zijn dochter. Het is daarom wel belangrijk dat je zowel Vietnamees als Nederlands (of ev. Engels) spreekt. Daarnaast zou meneer graag wat meer naar buiten gaan om een wandeling te maken of samen wat te drinken! Wat levert het jou op? Door jou maken onze cliënten weer meer contact met de buitenwereld. Ook zorgen we bij RIBW AVV ervoor dat je goed begeleid wordt en bv. gebruik kunt maken van de online leeromgeving GoodHabitz met trainingen voor zowel je professionele als persoonlijke ontwikkeling. En attenties zoals een kerstpakket komen natuurlijk ook gewoon jouw kant op! Wat vragen wij van jou? Een specifieke opleiding is niet nodig, wel is het goed te weten dat we (kosteloos) een VOG (verklaring omtrent gedrag) aanvragen voor iedere vrijwilliger. Enthousiast of vragen? Stuur een berichtje en dan kijken we samen of er een match te maken is!

Structureel
Renkum

MTB Fietsbuddy's gezocht! (Mont Ventoux)

Pluryn

Voor ons woonterrein in Oosterbeek, wensen wij fietsbuddy's, met mountainbike! Jan Pieter Heije is een orthopedagogisch behandelcentrum voor jongeren die niet meer thuis wonen en op ons terrein wonen, naar school gaan en hun vrije tijd invullen. Wat mag je doen? Dit jaar starten we met een MTB traject; waarbij we toewerken naar een MTB tocht in de Ardennen. Het achterliggende doel is dat we jongeren laten ervaren hoe het is om een doel te behalen, door gestructureerd te oefenen en dat ze het niet alleen hoeven te doen. We doen het samen. Dit is 1x in de week met samen met een begeleider van de sport afdeling, waarbij de ontwikkeling van de technische vaardigheden voorop staan, en 1x in de week trainen met een Buddy. Dit is bij voorkeur juist iemand vanuit 'de maatschappij', waarbij er uit de dynamiek van client/hulpverlener gebleven wordt en juist de focus ligt op lekker fietsen. Hierin zou het fijn zijn als er tijdens het fietsen ruimte is voor persoonlijk contact en hierbij zouden gravel/asfalt ritten zich goed kunnen lenen. (waarbij we wel de MTB blijven gebruiken om de zadelgewenning te bevorderen) We zijn dus op zoek naar enkele enthousiaste mensen, die het leuk vinden om 1x in de week samen met je buddy een fietsrit te maken op een moment dat voor beide buddy's uitkomt. We gaan 3x een tocht maken met de groep, en het weekend van 8 juni gaan we een tocht maken in Belgie. (Malmedy). Wat breng je mee? Jij bent een geduldig en rustig persoon, houd je van duidelijke communicatie en bent een ervaren mountainbiker! Uiteraard neem je jouw eigen fiets mee, Je bent beschikbaar in het weekend van 8 juni om met de jongeren mee op tocht te gaan en Je bent wekelijks beschikbaar om te trainen en elkaar te leren kennen. Wat bieden wij jou? Wij vinden het belangrijk dat vrijwilligers zich naast de medewerkers thuis voelen bij ons. Daarom zorgen wij ervoor dat alles rondom jouw vrijwilligerswerk goed geregeld is. Zo ontvang je: Begeleiding van een professionele collega, Een vrijwilligersovereenkomst, Vergoeding van reiskosten, Een goede verzekering, En natuurlijk veel waardering voor jouw inzet! Onze vrijwilligers maken géén kosten. Heb je interesse? Dan ontvangt Team Vrijwilligers Pluryn graag jouw gegevens, reageer via de sollicitatiebutton. Graag het vacaturenummer 2397 hierbij vermelden, alvast bedankt!

Structureel
Renkum, Wageningen

Avon(d)turier

Vilente

We zijn op zoek naar wat reuring in de avonduren. Na de maaltijd wordt het vaak wat stil in de huiskamers. Kletsen, spel spelen, je huisdier knuffelen, samen tv kijken, enzovoorts. Kom je vrijwillige inzet bij ons doen en word lid van het leukste team. Vanuit ons kan je de juiste begeleiding of instructie verwachten. Neem jij je passie mee? In overleg met jou bekijken we welke dag en tijd het beste past. De verklaring omtrent goed gedrag vragen wij gratis voor je aan.

Structureel
Jongeren
Arnhem

Gezelligheidsdieren gezocht!

Siza

Zoveel verschillende mensen, zoveel verschillende vragen. Binnen Siza wonen veel gezellige clienten die op zoek zijn naar een maatje om samen iets leuks te doen. Neem nu Erica, zij woont in Rheden en zoekt iemand om af en toe een leuk spelletje te spelen. Geertje, Jeroen en Tom houden van een wandeling en Gulnaz zou zo graag een keer naar de film willen. Al deze activiteiten, en er zijn er nog veel meer, zijn veel leuker om samen met iemand te doen en daarvoor zijn we op zoek naar jou. Wij gaan graag in gesprek met je om te kijken wat jouw wensen en kwaliteiten zijn. Daarna maken we de perfecte match zodat zowel jij als de client een leuke tijd hebben! Als dank voor jouw gezelligheid willen wij natuurlijk iets terug doen daarom ontvang je van ons een mooie overeenkomst, een feestje op z’n tijd, een eindejaarsattentie en natuurlijk een reiskostenvergoeding. We maken graag kennis met jou!

Structureel
Rheden, Ede, Tilburg, Arnhem

Siza zoekt vrijwilligers!

Siza

Siza zoekt allround vrijwilligers op verschillende woonlocaties en dagbestedingscentra in Gelderland en Brabant (Arnhem, Apeldoorn, Epe, Rheden, Tilburg). Heb je affiniteit met de zorg en een aantal vrije uurtjes die je graag vrijwillig inzet? Verschillende locaties van Siza zijn op zoek naar vrijwilligers die een steentje willen bijdragen in het dagelijks reilen en zeilen, maar ook vooral om bewoners extra aandacht te kunnen geven. Lijkt het je leuk om te helpen bij een activiteit? Maak jij graag een wandelingetje met één van onze bewoners? Spring je graag op de (duo)fiets of houd je van spelletjes spelen? Veel bewoners hebben enige vorm van dagbesteding maar zijn ook enorm gebaat bij extra aandacht. Een kopje koffie drinken, een ommetje maken of even de krant samen doornemen kan al een wereld van verschil maken. De tijdsinvestering hoeft niet veel te zijn. Een uurtje per week is al een welkome aanvulling. De vrijwilligers die we zoeken, vinden het fijn om onderdeel te zijn van een team, bekijken per dag(deel) waar er behoefte aan is, vinden het fijn om de zorgmedewerker te ontlasten maar vooral ook om de bewoners extra gezelligheid en plezier te bieden. Samen bespreken we natuurlijk waar je interesses en kwaliteiten liggen en waar jij van betekenis wil zijn. Als dank voor jouw inzet zorgen wij voor een reiskostenvergoeding, een gezellig feestje op zijn tijd een eindejaar attentie en natuurlijk ontvang je van onze clienten enorm veel dank!

Structureel
Jongeren