csrf
NLvoorelkaar logo
NLvoorelkaar

Help jij een gezin in Delft bekend worden?

Voor een gezin zoeken we een vrijwilliger die nog maar kort in Delft wonen. Ze willen graag wegwijs worden in Delft en dat er voorgelezen wordt voor hun dochtertje en met ouders en dochtertje geleerd wordt Nederlandse liedjes te zingen en bekend worden met Nederlandse spelletjes die leuk zijn om te doen. De vrijwilliger die dit gaat doen komt 1 keer per week 2 a 3 uurtjes. Je krijgt begeleiding door o.a. werkbesprekingen met je collega vrijwilligers en de coördinator. Er is een reiskostenvergoeding en jaarlijks een leuke teamdag en vrijwilligers vinden het leerzaam, het boeit en je komt veel meer over Delft te weten. De basistraining start in maart/april 2024 bij voldoende deelname. Interesse? Neem contact op met Ina van Humanitas. Informatie via websites [website verborgen] of [website verborgen] op deze laatste site is nog meer vrijwilligerswerk te vinden.

Lees meer

structureel

Delft, Zoetermeer

Maatje, buddy & gezelschap
Begeleiding & coaching
Taal & lezen

Beschrijving

Voor een gezin zoeken we een vrijwilliger die nog maar kort in Delft wonen. Ze willen graag wegwijs worden in Delft en dat er voorgelezen wordt voor hun dochtertje en met ouders en dochtertje geleerd wordt Nederlandse liedjes te zingen en bekend worden met Nederlandse spelletjes die leuk zijn om te doen. De vrijwilliger die dit gaat doen komt 1 keer per week 2 a 3 uurtjes. Je krijgt begeleiding door o.a. werkbesprekingen met je collega vrijwilligers en de coördinator. Er is een reiskostenvergoeding en jaarlijks een leuke teamdag en vrijwilligers vinden het leerzaam, het boeit en je komt veel meer over Delft te weten. De basistraining start in maart/april 2024 bij voldoende deelname. Interesse? Neem contact op met Ina van Humanitas. Informatie via websites [website verborgen] of [website verborgen] op deze laatste site is nog meer vrijwilligerswerk te vinden.

Praktische informatie

Locatie

Delft, Zoetermeer

Impact

Voor wie

Kinderen & jongeren

Mensen die begeleid worden/wonen

Nieuwkomers & vluchtelingen

Impactgebied

Onderwijs & educatie
Sociaal & welzijn
Zorg

Categorie

Maatje, buddy & gezelschap
Begeleiding & coaching
Taal & lezen
Delen:
Bewaar:
Print:

Bekijk meer van Humanitas Delft Rijswijk Pijnacker-Nootdorp

Delft, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk

Een klein bezoekje maakt een groot verschil

Humanitas Delft Rijswijk Pijnacker-Nootdorp

Veel ouderen zitten door verschillende omstandigheden hele dagen alleen thuis en hebben behoefte aan meer contact. Wij zijn op zoek naar vrijwilligers die deze oudere 1 keer per week / 1 keer per twee weken wat gezelschap willen bieden. Met hen praten, even naar buiten te gaan ,samen een boodschapje doen . Ben je iemand die van mensen houdt, kun je goed luisteren heb je geduld en vind je het leuk om een ander een plezier te doen (en daarmee ook jezelf) meld je dan aan als vrijwilliger bij Vriendschappelijk Huisbezoek van Humanitas.

Structureel
Delft

Help jij een gezin vooruit?

Humanitas Delft Rijswijk Pijnacker-Nootdorp

Voor Home-Start zoekt Humanitas in Delft vrijwilligers als maatje voor een gezin. Bij Humanitas Home-Start kan je een maatje voor een gezin zijn als vrijwilliger. Home-Start is een programma dat praktische en lichte opvoedingsondersteuning biedt aan ouders waarbij het in het gezin even niet zo lekker loopt. De ondersteuning wordt geboden door een vrijwilliger die zelf opvoeder is of affiniteit heeft met opvoeden en moet worden gezien als een goede buur, of een vervangend familielid of vriend. Kinderen opvoeden is leuk, maar niet altijd gemakkelijk. Soms is het prettig om met iemand over de opvoeding te praten, zorgen te delen of samen iets gezelligs te ondernemen. Dat is wat de vrijwilligersinzet van Home-Start kan betekenen voor gezinnen. De vrijwilliger komt 2,5 tot 3 uur per week voor de periode van een jaar. Er wordt gewerkt vanuit de vraag van het gezin. Vanuit de vrijwilliger is er tijd en aandacht voor het gezin en de vrijwilliger helpt het zelfvertrouwen/empowerment van het gezin te vergroten. De vrijwilliger stelt zich gelijkwaardig als een maatje op. Home-Start biedt in Delft ondersteuning aan gezinnen waarvan het jongste kind niet ouder is dan 17 jaar en toekomstige moeders die in verwachting zijn. De ondersteuning is gratis voor gezinnen. De vrijwilliger wordt begeleid door de coördinator zowel individueel als in groepsverband met mede collega vrijwilligers. Je staat er niet alleen voor. De vrijwilliger biedt afhankelijk van de vraag van het gezin: een luisterend oor, denkt mee over opvoeden, helpt het netwerk te vergroten, helpt wegwijs worden in de samenleving, samen met ouders en kinderen spelen, voorlezen, spelletjes doen, Nederlandse taal versterken, er op uit gaan e.d. De vrijwilliger kan reiskosten declareren, er is jaarlijks een uitje en er zijn inhoudelijke trainingen waaraan deelgenomen kan worden. Ook vinden vrijwilligers het werk vaak leerzaam en boeiend ook door deel te kunnen nemen aan intervisie. Vrijwilligers vinden vaak veel zingeving en plezier in dit werk. Er is altijd ruimte om op vakantie te gaan. Interesse, dan kan je contact opnemen met de coördinator Ina Gebuijs, 0612461090 of [email protected]

Structureel
Delft, Pijnacker-Nootdorp

Vrijwilliger Humanitas Thuisadministratie

Humanitas Delft Rijswijk Pijnacker-Nootdorp

Vind je het waardevol om mensen met geldzorgen te helpen om hun administratie op orde te krijgen? Wij zoeken vrijwilligers die het leuk vinden om bezig te zijn met financiën en anderen daar graag bij helpen. Als vrijwilliger ondersteun je deelnemers met het ordenen van de administratie en help je je deelnemer inzicht te krijgen in de inkomsten en uitgaven en eventuele schulden. Hierdoor krijgt de deelnemer het overzicht weer terug en daarmee ook het zelfvertrouwen om het weer zelf op te pakken. Onze deelnemers wonen in Delft en de gemeente Pijnacker-Nootdorp. Voorbeelden van werkzaamheden van een vrijwilliger Thuisadministratie: - Samen post openen en ordenen; - Inkomsten en uitgaven in kaart brengen; - Een maandbegroting opstellen. - Checken of de deelnemer belangrijke formulieren heeft ingevuld (bijvoorbeeld belasting, subsidieaanvragen); - Helpen met verzamelen van de nodige gegevens om de formulieren in te kunnen vullen; - Checken of deelnemer van alle bestaande voorzieningen gebruik maakt (toeslagen, uitkeringen, kwijtschelding); - Checken of deelnemer in aanmerking komt voor vrijstellingen/kwijtscheldingen; - Inventarisatie van schulden; - Helpen bij het benaderen van (overheids)instanties; - Coachen bij het maken van keuzes; - Vervolgstappen met deelnemer bespreken: welke acties kan zij/hij ondernemen en waar kan hulp worden geboden. Voordat je aan de slag gaat, krijg je een training die bestaat uit een e-learning en twee bijeenkomsten. Verder zijn er gedurende het jaar bijeenkomsten met de andere vrijwilligers waarin ervaringen en kennis gedeeld wordt of waar een inhoudelijk thema besproken wordt. We vragen je om minstens een jaar beschikbaar te zijn, voor ongeveer 2 uur per 2 weken (dat kan soms meer en soms minder zijn). Neem voor meer informatie contact op met Merel, coördinator Humanitas Thuisadministratie.

Structureel
Delft

Bestuurder "ontmoeten & verbinden"

Humanitas Delft Rijswijk Pijnacker-Nootdorp

De Humanitas afdeling Delft, Rijswijk, Pijnacker-Nootdorp zoekt ter versterking van het afdelingsbestuur een enthousiaste bestuurder voor de portefeuille “Ontmoeting & verbinding” (onbezoldigd) Ken je ons? Het werk van de landelijke vrijwilligersorganisatie Humanitas doet ertoe. Door middel van verschillende activiteiten helpen Humanitas-vrijwilligers mensen om weer grip te krijgen op hun eigen leven en mee te doen in de samenleving. We werken rond 4 thema’s: Ontmoeting en Verbinding, Rouw en Verlies, Opvoeden en Opgroeien en Thuisadministratie. Humanitas kent districten en daaronder ressorteren afdelingen. De afdeling Delft, Rijswijk en Pijnacker- Nootdorp kent zo’n 130 vrijwilligers die zo’n 250 mensen/ gezinnen helpen op verschillende thema’s. Ons afdelingsbestuur bestaat uit een team van 7 bestuursleden dat zakelijk, verantwoord en doelgericht de afdeling aanstuurt. Iedereen werkt op vrijwillige basis en vanuit het besef dat het werk niet vrijblijvend is. Een afdelingsbestuur heeft collectieve deskundigheid, de bestuursleden vullen elkaars competenties en kwaliteiten aan. Wat kan jij voor ons doen? De portefeuille “ontmoeting en verbinding” is in deze tijd zeer actueel. Niet alleen voor ouderen maar ook voor jongeren. In Delft zijn we actief met de telefooncirkel, vriendschappelijk huisbezoek en met de interessebank. De portefeuillehouder stuurt de vrijwillig coördinatoren aan, is actief in het netwerk en neemt, indien gewenst en haalbaar, initiatieven om de bestaande activiteiten te revitaliseren of om deze in andere gemeenten op te starten. Daarnaast denk en doe je, als algemeen bestuurslid, mee met het goed draaiende houden van onze vrijwilligersorganisatie. Je bent iemand met • Bestuurlijke vaardigheden en een hands-on mentaliteit • Affiniteit met de portefeuille eenzaamheid, beter gezegd :ontmoeten en verbinden • Ervaring met het gericht en creatief opereren in netwerken • Hart voor vrijwilligerswerk en de bereidheid om hieraan ca 4 tot 6 uur per week te besteden Wat kunnen wij voor jou doen? Bij Humanitas gaat iedere vrijwilliger, dus ook afdelingsbestuurders, ‘geschoold’ aan de slag. Via de Humanitas Academie leer je Humanitas en het besturen van de vereniging kennen. Je kunt gebruik maken van de PR toolkit en de websitestructuur van Humanitas landelijk. Wij bieden binnen een prettig team van collega-bestuurders een veelzijdige bestuursfunctie binnen een landelijke vrijwilligersorganisatie in beweging. Vanzelfsprekend worden gemaakte onkosten vergoed. Humanitas wil de diversiteit binnen de bestuurslaag vergroten om een goede afspiegeling van de samenleving te zijn (qua leeftijd, geslacht en culturele achtergrond). Wil je meedoen of eerst meer informatie? Kees Lansbergen ([email protected], mobiel 06-11837225, voorzitter van de afdeling. • Of kijk op de website www.humanitas.nl/delft

Structureel

Anderen bekeken ook

Zoetermeer, Pijnacker-Nootdorp, Schiedam, Rotterdam, Delft, Albrandswaard, Westland

Hulp bij zwemmen mensen met een beperking

Stichting het Startblok

Enthousiaste hulp bij geven van zwemlessen aan kinderen met een beperking of bijzondere eigenschap, of volwassenen met een beperking of chronische aandoening. Wij bieden zwemlessen en overige zwemactiviteiten aan mensen met een beperking in zwembad het Alexanderhof in Rotterdam en ook in zwembaden Groenoord en Zuid in Schiedam, Zoetermeer, Delft en Pijnacker, Poortugaal. Onze nieuwste locatie is zwembad de Hoge Bomen in Naaldwijk. Voor therapeutisch zwemmen kan met terecht in Vlaardingen de Kulk , Delft Kerkpolderbad en Zoetermeer de Driesprong. Omdat het zwemmen maatwerk is voor deze doelgroep, zijn we op zoek naar vrijwilligers om deze mensen, vaak kinderen, zorgvuldig zwemles en zwem activiteiten te kunnen geven. Maandagavond van 19.00 - 21.00 in Pijnacker de Viergang zwemlessen en zwemmen voor chronisch zieken of met een beperking Dinsdagavond van 18.15 - 19.45 uur zwembad het Alexanderhof Rotterdam zwemles Dinsdagavond van 20.15 - 21.30 Activiteiten begeleiding volwassenen met een beperking zwembad de Kulk in Vlaardingen. Woensdagochtend van 10.00 - 12.00 Zwemmen voor chronisch zieken of een beperking in de Kulk in Vlaardingen Woensdagmiddag van 12.30 - 13.30 voor Chronisch zieken of met een beperking in Delft Kerkpolderbad. Woensdagmiddag van 13.30 - 15.30 in Delft Kerkpolderbad zwemles Woensdagmiddag van 12.30 - 15.15 in Zoetermeer De Driesprong zwemles Vrijdagochtend van 10.00 - 13.00 in Zwembad de Driesprong Chronisch zieken of met een beperking. Woensdagavond van 19.00 - 20.30 in Poortugaal Albrandswaard zwemlessen en therapeutisch zwemmen. Woensdagavond van 17.20 - 19.00 uur zwembad Hoge Bomen in Naaldwijk, zwemlessen. Donderdagavond van 18.00 - 20.00 uur zwembad Groenoord Schiedam zwemlessen Vrijdagavond van 19.00 - 20.30 zwemlessen Schiedam-Zuid. Vrijdagochtend van 10.00 - 13.00 Activiteiten begeleiding voor mensen met een beperking in zwembad de Driesprong Zoetermeer. We geven ook zwemles en activiteiten aan Doven - en Slechthorenden. Dit doen we in zwembad Schiedam Zuid op vrijdagavond van 19.00 - 20.30 uur. Op alle locaties zijn we op zoek naar vrijwilligers neem gerust contact op over de mogelijkheden die er bij ons zijn!! Je kan dus kiezen voor de diverse zwembaden voor zowel overdag als de avond. Het zijn dus geen hele dagen of avonden!! We zouden het heel fijn vinden als je enige kennis hebt, met het omgaan met mensen die vaak verstandelijke problemen hebben, maar ook lichamelijke problemen. Enige ervaring met het zwemmen, liefst zwemleider A of ROAK, of tegenwoordig niveau 2 of hoger. Europees zweminstructeur is helemaal mooi. Mocht dit ontbreken, dan kan er onder supervisie van een deskundige meegeholpen worden, om zo intern opgeleid te kunnen worden. Hierbij kunnen altijd gerichte cursussen gevolgd worden. Het allerbelangrijkste is, vind je het leuk om met deze doelgroep in een lekker warm (zwem)bad te helpen. Het is ook mogelijk om bij ons stage te lopen. Wij zijn een erkende stage werkplaats. Zie onze website www.hetstartblok.com

Structureel
Jongeren
Leiden, Delft, 's-Gravenhage, Zoetermeer, Bodegraven-Reeuwijk

Teamcoördinator Promotieteam UNICEF Nederland

UNICEF

Ben jij onze nieuwe verbindende vrijwillige teamcoördinator voor het Promotieteam? Het Promotieteam bestaat uit enthousiaste vrijwilligers die overal in het land het belang van kinderrechten uitdragen en vormt zo een belangrijke brug tussen UNICEF en het Nederlandse publiek. Met een groepje vrijwilligers is het Promotieteam geregeld aanwezig op festivals, beurzen en andere evenementen door heel Nederland. Teamleden gaan met bezoekers in gesprek, vertellen over het werk van UNICEF en proberen op die manier nieuwe donateurs voor UNICEF te werven. Graag zetten we de komende periode in op groei omdat we geloven in het potentieel van vrijwillige ledenwervers. Daarom zijn we op zoek naar een nieuwe vrijwillige coördinator van het team, naast de huidige coördinator. Aan de slag Je bent een verbinder, toegankelijk en houd je aan gemaakte afspraken. Je hebt affiniteit met organiseren en begrijpt het belang van fondsenwerving. Je zet je gemiddeld een aantal uren per week in, waarbij je in de wintermaanden nauwelijks wordt belast maar in de aanloop naar events in de vroege lente wat meer. Het werk vind veelal vanuit huis plaats, maar je bent ook flexibel en een aantal keren per jaar op kantoor en in het land aanwezig bij één of meerdere events. Zo houd je feeling met kantoor, de vrijwilligers van het Promotieteam en hun werk. Als je wilt, kun je ook zelf opgeleid worden tot ledenwerver in het Promotieteam en je verder ontwikkelen in deze rol. Hetzelfde geldt voor de acquisitie van nieuwe gelegenheden/events. Tenslotte heb je natuurlijk een groot hart voor kinderrechten. Taken en profiel - De nieuwe Coördinator van het vrijwillige Promotieteam van UNICEF Nederland draagt medeverantwoordelijkheid voor de coördinatie en de planning van de activiteiten en de inzet van juiste vrijwilligers. - Ook ondersteun je de teamleden door het organiseren van on- en offline bijeenkomsten ten behoeve van teambuilding en training. - Je verzorgt de terugkoppeling van de resultaten aan de leden van het Promotieteam. - Je denkt mee en adviseert de medewerkers van kantoor, de relatiemanager van Team Vrijwilligers èn de contactpersoon van Team Face2Face, over de juiste koers van het team en stemt de activiteiten ook met hen af. - Je voert bovenstaande samen uit met de huidige coördinator en komt tot een onderlinge verdeling van taken. Overige vereisten UNICEF voert een actief Child Safeguarding beleid. Je ondertekent de gedragscode van UNICEF Nederland, tekent het Vrijwilligersreglement voor gezien en ook een aanvraag voor een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) behoort tot de procedure. Wij vragen de VOG voor je aan, waardoor er geen kosten aan verbonden zijn. Bij je aanstelling onderteken je tenslotte een vrijwilligersovereenkomst. Dit bieden we - Je maakt deel uit van een enthousiast team en van het landelijke vrijwilligersnetwerk van UNICEF. - Je vervult een waardevolle vrijwilligersfunctie waarmee je direct een groot verschil maakt in het leven van kinderen. - Je kunt jezelf ontwikkelen en bijdragen aan de ontwikkeling van de functie. - Je wordt ingewerkt door de huidige coördinator van het Promotieteam, de relatiemanager van Team Vrijwilligers en medewerkers van Team Face2Face Ledenwerving binnen het Cluster Particulieren. - Je wordt begeleid door de relatiemanager van Team Vrijwilligers. UNICEF heeft een aanvullende WA-verzekering voor al haar vrijwilligers. - Kosten voor je vrijwilligerswerk worden in overleg vergoed. Reageren? Heb je interesse? Stuur dan uiterlijk dinsdag 7 mei een mailtje met je motivatie en CV aan Casper Molenaar, de relatiemanager van Team Vrijwilligers, via [email protected]. Voel je vrij ook een bericht te sturen als je eerst nog vragen hebt over de functie. Bij een mogelijke match willen we dan medio mei een kennismakingsgesprek plannen. Meer informatie over het Promotieteam op https://www.unicef.nl/help-mee/steun-met-tijd/word-vrijwilliger/promotieteam Onze maatschappij is kleurrijk en UNICEF Nederland is dat ook. We streven ernaar dat onze medewerkers en vrijwilligers een afspiegeling zijn van de samenleving en het internationale karakter van onze organisatie.

Eenmalig
Vlaardingen, Delft, Schiedam, Pijnacker-Nootdorp, Rotterdam, Zoetermeer, Westland

Enthousiaste hulp bij geven van zwem(lessen)

Stichting het Startblok

Wij geven zwemlessen en overige zwemactiviteiten aan mensen met een beperking in de volgende zwembaden het Alexanderhof in Rotterdam en ook in zwembad Groenoord en zwembad Zuid in Schiedam. In zwembad Overschie in Overschie speciaal voor Doven en Slechthorenden. Verder geven we zwemactiviteiten en zwemlessen in Vlaardingen de Kulk, Kerkpolder in Delft, De Viergang in Pijnacker, de Driesprong in Zoetermeer, Schiedam Groenoord en Schiedam Zuid, Poortugaal-Rhoon en de Hoge Bomen in Naaldwijk. Omdat het zwemmen maat werk is voor deze doelgroep, zijn we opzoek naar vrijwilligers om deze mensen, vaak kinderen, zorgvuldig zwemles te kunnen geven. De tijden zijn van 18.00 - 19.30 uur op dinsdagavond zwembad het Alexanderhof Rotterdam. en van 18.00 - 19.30 uur op donderdagavond zwembad Groenoord Schiedam. Vrijdagavond in Schiedam Zuid van 19.00- 20.30 uur. Woensdagavond Poortugaal-Rhoon van 19.00 - 20.45 uur. We geven ook zwemles en activiteiten aan Doven - en Slechthorenden. Dit doen we in zwembad Schiedam Zuid op vrijdagavond van 19.00 - 20.30 uur. Ook hier zijn we opzoek naar vrijwilligers. Je kan dus kiezen voor de dinsdagavond in Rotterdam, of de donderdagavond in Schiedam, en vrijdagavond in Rotterdam, maar het zou helemaal super zijn als je alle avonden kan. Het zijn dus geen hele avonden!! In Vlaardingen geven we op dinsdagavond en woensdagochtend beweging activiteiten voor (Volwassenen ) Op woensdagmiddag beweging activiteiten voor volwassenen en zwemlessen voor de kinderen in zwembad Kerkpolder in Delft. Op woensdagmiddag geven we ook zwemlessen aan kinderen in Zoetermeer de Driesprong We zouden het heel fijn vinden als je enige kennis hebt, met het omgaan met mensen die vaak verstandelijke problemen hebben, maar ook lichamelijke problemen. Enige ervaring met het zwemmen, liefst zwemleider A of ROAK, of tegenwoordig niveau 2 of hoger. Europees zweminstructeur is helemaal mooi. Mocht dit ontbreken, dan kan er onder supervisie van een deskundige meegeholpen worden, om zo intern opgeleid te kunnen worden. Hierbij kunnen altijd gerichte cursussen gevolgd worden. Het allerbelangrijkste is, vind je het leuk om met deze doelgroep in een lekker warm zwembad te helpen.

Structureel
Utrecht, Maassluis, Schiedam, 's-Gravenhage, Delft, Gouda, Alphen aan den Rijn, Opsterland, Amsterdam, Rotterdam, Assen, Zoetermeer, Westland, Huizen, Heerde, Eindhoven, Nieuwegein, Purmerend, Nieuwkoop, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Alkmaar, 's-Hertogenbosch, Maastricht, Zutphen, Zwolle, Nijmegen, Haarlem, Dordrecht, Tilburg, Enschede, Leeuwarden, Groningen, Den Helder, Almelo, Wageningen, Middelburg, Arnhem, Breda, Leiden, Deventer, Súdwest-Fryslân, Apeldoorn, Amersfoort, Roermond, Lelystad, Bronckhorst, Zandvoort, Zeist, Harderwijk, Roosendaal, Hilversum, Oldenzaal, Heeze-Leende, Dijk en Waard, Ede, Hoorn

TOMaatjes voor nieuwkomers kinderen!

OpenEmbassy

In het kort: Help jij nieuwkomers zinnig, waardig en vlot hun weg te vinden in het Nederlandse onderwijssysteem? Maak impact als TOMaatje van een kind of jongere uit een nieuwkomersgezin! Hoe? Ondersteun online (of offline/ fysiek) 1 a 2 uur per week met het oefenen van de Nederlandse taal en andere vakken die een uitdaging zijn. Profiel: - Je beheerst de Nederlandse taal - Bekendheid met Nederlandse onderwijssysteem - Heel fijn als je een achtergrond hebt in onderwijs, pedagogiek, logopedie, of zelf ervaringsdeskundige met school. - Nieuwsgierig naar of kan makkelijk omgaan met andere culturen - Je hebt tijd en ruimte hebt om wekelijks af te spreken met kinderen Taakomschrijving: Als TOMaatje help je een kind/jongere (7-18 jaar) uit nieuwkomersgezin als het thuisonderwijs niet goed lukt. Je biedt ondersteuning bij het maken van huiswerk, oefenen van de Nederlandse taal, rekenen en andere uitdagende schoolvakken. Soms heb je de rol van mentor/buddy. Ben jij 1 of meer uur per week beschikbaar minimaal 3 maanden om iemand te begeleiden? Dan is dit een perfecte vacature voor jou! Wat krijg je aangeboden: Als vrijwillig TOMaatje maak je impact in het leven van een kind/jongere. We geven je toegang tot een online community van vrijwilligers, waarin tips en kennis over begeleiding worden gedeeld. We hebben regelmatig intervisie sessies en workshops voor onze vrijwilligers. Wat is de meerwaarde van dit vrijwilligerswerk? Door jouw inzet zorg je ervoor dat kinderen en jongeren hun Nederlandse taal verbeteren en vragen kunnen stellen over hun huiswerk. Dit is van groot belang voor hun schoolcarrière. Ook kun je de ouders ondersteunen en ze wegwijs maken in het Nederlandse onderwijssysteem. Zinvol werk met een grote maatschappelijke impact! Tegelijkertijd leer je een nieuwkomers gezin beter kennen en maak je onderdeel uit van een community van zo`n 300 enthousiaste TOMaatjes. Werktijden: Wat jou, het kind/jongere en de ouders het beste uitkomt. Dit gebeurt in overleg. De echte begeleiding gebeurt online via zoom, skype of een ander medium, afhankelijk van jullie voorkeur of offline, fysiek bij het gezinshuis. Meer weten? Meedoen? Reageer op deze vacature met je email gegevens en we nemen contact met je op. Je kunt je ook direct aanmelden via ons website: https://match.hetbegintmettaal.nl/aanmelden/thuisonderwijsmaatjes/vrijwilliger Met vriendelijke groet, TOMaatjes Team

Structureel
's-Gravenhage, Zoetermeer, Delft, Leiden

Promotieteam - UNICEF Nederland

UNICEF

Promotieteam Lid (Werver) bij UNICEF Nederland Ben jij een enthousiaste teamspeler die gepassioneerd is over kinderrechten? UNICEF Nederland zoekt een nieuw lid voor het Promotieteam om als werver op te treden. Als onderdeel van het Promotieteam speel je een cruciale rol bij het verspreiden van bewustzijn over kinderrechten en het werven van donateurs voor UNICEF. Over UNICEF Nederland Het Promotieteam van UNICEF Nederland bestaat uit toegewijde vrijwilligers die door het hele land actief zijn op festivals, beurzen en andere evenementen. Als lid van het team ga je in gesprek met bezoekers, deel je informatie over het belangrijke werk van UNICEF, en moedig je mensen aan om zich als donateur aan te sluiten. Met het oog op de verwachte groei van het team in de komende periode, zijn we op zoek naar nieuwe vrijwillige leden voor het team. Meer informatie over het promotieteam: https://www.unicef.nl/help-mee/steun-met-tijd/word-vrijwilliger/promotieteam Aan de slag in het Promotieteam Werven Houd je van samenwerken, wil je werken aan je eigen skills èn een betere wereld voor kinderen door nieuwe donateurs voor UNICEF te werven? Dan ben jij iemand voor ons Promotieteam! Ons Promotieteam bestaat louter uit vrijwilligers, die met de ondersteuning van en in afstemming met het kantoor van UNICEF Nederland zelfstandig aan de slag zijn. Het doel is om zo veel mogelijk nieuwe donateurs te werven. Het Promotieteam is aanwezig in heel het land bij bijvoorbeeld foodtruckfestivals, beurzen, grote events, maar ook de supermarkt of de sportvereniging om de hoek. Vrijwilligers gaan dan in gesprek over het belang van kinderrechten en het werk dat UNICEF in de wereld doet om kinderen in hun rechten te helpen voorzien. Profiel Je bent enthousiast, beschikt over goede contactuele eigenschappen, een open en lerende houding en hebt een groot hart voor kinderen. Je houdt je aan gemaakte afspraken en bent een echt teamspeler. Verder ben je in principe bereid om te reizen en geregeld en meestal in het weekend inzetbaar voor een dagdeel of een hele dag, waarbij er in de wintermaanden nauwelijks mogelijkheden voor inzet zijn. In het voorjaar des te meer. We maken de afspraken in goed overleg en natuurlijk blijf je de baas van je eigen agenda en is het te combineren met baan en studie. We begrijpen dat je vooral ook met andere zaken bezig bent, maar hopen dat je jaarlijks minimaal tien keer op pad gaat met het Promotieteam. Er is voldoende ruimte om te leren “on the job”. Overige vereisten UNICEF voert een actief Child Safeguarding beleid. Je ondertekent de gedragscode van UNICEF Nederland, zoals iedere vrijwilliger en medewerker, tekent het Vrijwilligersreglement voor gezien en ook een aanvraag voor een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) behoort tot de procedure. Wij vragen de VOG voor je aan, zodat hier geen kosten aan verbonden zijn voor jou. Bij je aanstelling onderteken je tenslotte een vrijwilligersovereenkomst. Dit bieden we • Een kans om deel uit te maken van een enthousiast team en het landelijke vrijwilligersnetwerk van UNICEF. • Een waardevolle vrijwilligersfunctie waarbij je direct impact hebt op het leven van kinderen. • Mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling en groei binnen de functie, inclusief inhoudelijke trainingen over het werk van UNICEF en sales- en vaardigheidstrainingen. • Inwerking door ervaren teamleden en begeleiding door de relatiemanager van Team Vrijwilligers. • UNICEF heeft een aanvullende WA-verzekering voor al haar vrijwilligers. • Vergoeding van kosten voor vrijwilligerswerk. Reageren Heb je interesse? Stuur dan uiterlijk dinsdag 7 mei een mailtje met je motivatie en CV aan Casper Molenaar, de relatiemanager van Team Vrijwilligers, via [email protected]. Voel je vrij ook een bericht te sturen als je eerst nog vragen hebt over de functie. Bij een mogelijke match willen we dan medio mei een kennismakingsgesprek plannen. Geïnteresseerd in ander vrijwilligerswerk bij UNICEF Nederland? Kijk dan op https://www.unicef.nl/help-mee/steun-met-tijd/word-vrijwilliger Onze maatschappij is kleurrijk en UNICEF Nederland is dat ook. We streven ernaar dat onze medewerkers en vrijwilligers een afspiegeling zijn van de samenleving en het internationale karakter van onze organisatie.

Structureel
Delft

Administratief medewerker

Stichting 24Care.org

Voor de Thuiszorg Stichting 24Care gevestigd in de binnenstad Delft, zijn we op zoek naar een ondersteunende administratieve medewerker die zich wil inzetten voor diverse werkzaamheden oa: agendabeheer, Post openen, brieven en emails beantwoorden. Plan van aanpak schrijven, zorgdossiers aanmaken en kantoorartikelen bestellen etc. Het gaat om een ondersteunende functie op vrijwillige basis met een onkostenvergoeding en een vrijwilligersvergoeding in een prettige sfeer. De dagen en het aantal uren zijn in overleg zo ook zijn de werkzaamheden aan te passen. Voor meer vragen over deze vacature kunt u contact opnemen. Met vriendelijke groet, Ibrahim

Structureel
Amsterdam, Maastricht, Eindhoven, Wageningen, Tilburg, Delft, Leiden, Utrecht, Rotterdam, Groningen, Nijmegen, Leeuwarden

Maak een eenzame oudere in jouw buurt blij!

Oma's Soep

Wil jij een steentje bijdragen aan het leven van een oudere bij jou in de buurt? Jij kan het verschil maken. Word vrijwilliger bij Oma’s Soep! Wij zijn Oma’s Soep, een snel groeiende sociale onderneming die eenzaamheid onder ouderen tegengaat door jong en oud samen te brengen. Dit doen we door ouderwets gezellige kookdagen te organiseren, bezoekjes te brengen aan eenzame ouderen in de buurt en door buitengewone evenementen te organiseren. Dit alles financieren we door de verkoop van onze verse en gezonde soepen en maaltijden in de foodservice en retail. Inmiddels zijn we in 12+ steden actief en bezoeken we wekelijks meer dan duizend ouderen door heel Nederland. Het is ons doel om zoveel mogelijk ouderen blij te maken en daar kan jij ons bij helpen! Wekelijks organiseren we op dit moment door heel Nederland twee soorten activiteiten. Kookdagen De Kookdagen van Oma’s Soep staan altijd in het teken van gezelligheid en plezier. Het is een unieke combinatie om met jong en oud samen heerlijke soepen te maken. Tijdens de Kookdagen worden groentes gebruikt die anders weggegooid zouden worden. De Kookdagen worden op verschillende locaties georganiseerd en deelname duurt ongeveer 3 uur. Een middag vol bordspelletjes, sterke verhalen, nog meer grappen en natuurlijk heerlijke soep! Soep-aan-huis dagen Met de Soep-aan-huis dagen bereiken we de ouderen die gezelschap het hardst nodig hebben. Via lokale huisartsen, fysio’s, de supermarkt bij jou om de hoek en nog vele andere supporters bereiken wij een grote groep kwetsbare ouderen. Wekelijks brengen wij pakketjes vol met onze heerlijke soep, een motiverend kaartje en een verrassing aan huis bij ouderen bij jou in de buurt. Pak een moment om samen met jouw buur gezellig een kopje koffie te drinken, een wandeling te maken of samen iets te ondernemen. De Soep-aan-huis dag wordt wekelijks vanuit een vaste locatie georganiseerd en deelname duurt ongeveer 2-3 uur. Jouw glimlach, gezellige praatje of kort contact momentje kan een wereld van verschil maken voor onze ouderen. Iedereen is welkom bij Oma’s Soep en meedoen is zowel voor vrijwilligers als voor ouderen gratis. Meld je aan door een kijkje te nemen op onze website bij jouw stad voor actuele data, tijden en locaties. NIEUW! Oma's Pen/Belvriend Naast onze wekelijkse activiteiten door heel Nederland, brengen we vanaf nu ook jong en oud met elkaar in contact om Pen- of Belvriend te worden. Dat houdt in dat vrijwilligers en ouderen elkaar af en toe een kaartje/brief sturen of bellen, waardoor er een persoonlijke band ontstaat. Zo gaan we eenzaamheid op nóg grotere schaal en op een dieper niveau tegen. Doe je mee? Neem een kijkje op onze pagina waar alle opa's en oma's staan die het leuk zouden vinden om met iemand zoals jij in contact te komen. Ontdek hun hobby's en interesses, laat een berichtje achter bij degene die jou aanspreekt, en wie weet heb je binnenkort een nieuwe vriend(in) om mee te schrijven of bellen!

Structureel
Jongeren
Delft

Word jij onze nieuwe vrijwilliger??

Stichting Goeie Doelen Delft

Ons kleine gezellige kringloopwinkeltje ‘t Goeie Doelenwinkeltje Delft bestaat dit jaar 30 jaar. Wij zijn op zoek naar een vrijwilliger voor één of meer dagdelen. Heb je affiniteit met kringloopwinkels, rommelmarkten, en heb je een “neus” voor leuke bijzondere spulletjes, dan willen we graag met je in gesprek komen. De opbrengst van de door ons verkochte artikelen gaat na aftrek van de vaste lasten volledig naar goede doelen.

Structureel
Delft

Thuiskok gezocht

Thuisgekookt

Namens Stichting Thuisgekookt zijn we op zoek naar een thuiskok voor een alleenstaand moeder met twee dochters. Door long covid heeft zij erg weinig energie en is koken voor haarzelf en haar kids een uitdaging. Ze zou erg geholpen zijn met 3 bordjes eten, ca. 2x in de week. Gezien haar situatie zou het heel fijn zijn als het eten kon worden langsgebracht. Ze ben flexibel in de dagen en kan het ook zelf weer opwarmen thuis. Ze zijn dankbare eters. Ze lusten alles en staan open voor elke keuken. Ze eten vlees en vis maar houden ook van de vegetarische maaltijd. Haar kinderen eten nog niet te pittig eten. Ze heeft zelf een schaal- en schelpdieren allergie. Zou je het leuk vinden om haar te helpen? Reageer dan op deze post o.v.v. aanvraagnummer 17253. Alvast bedankt!

Structureel
Jongeren