csrf
NLvoorelkaar logo
NLvoorelkaar

Organisator Senioren Competitie

De competitiecommissie zorgt voor de coördinatie en planning van de floorball seniorencompetitie en het bekertoernooi voor zowel dames als heren. De commissie onderhoudt contact met het bondsbureau en bestuur. In de planning van de wedstrijden wordt samengewerkt met de scheidsrechterscommissie en de verenigingen. Als commissielid draag jij je steentje bij op het gebied waar jouw kwaliteiten liggen. Ben je communicatief sterk? Dan kun je de communicatie van de commissie met de verenigingen, de teams, het bondsbureau en het bestuur verzorgen. Ben jij een uitstekende planner? Dan komt jouw bijdrage aan het maken van de wedstrijdschema’s goed van pas! Bij interesse kun je contact opnemen. Voor vrijwilligers en medewerkers binnen de bond vragen wij een VOG aan.

Lees meer

structureel

Kan online / via de telefoon

Bestuur & organisatie

Beschrijving

De competitiecommissie zorgt voor de coördinatie en planning van de floorball seniorencompetitie en het bekertoernooi voor zowel dames als heren. De commissie onderhoudt contact met het bondsbureau en bestuur. In de planning van de wedstrijden wordt samengewerkt met de scheidsrechterscommissie en de verenigingen.

Als commissielid draag jij je steentje bij op het gebied waar jouw kwaliteiten liggen. Ben je communicatief sterk? Dan kun je de communicatie van de commissie met de verenigingen, de teams, het bondsbureau en het bestuur verzorgen.
Ben jij een uitstekende planner? Dan komt jouw bijdrage aan het maken van de wedstrijdschema’s goed van pas!

Bij interesse kun je contact opnemen.
Voor vrijwilligers en medewerkers binnen de bond vragen wij een VOG aan.

Praktische informatie

Wekelijks 1 tot 3 uur

Locatie

Kan online / via de telefoon

Bijzonderheden

Geschikt voor mensen die weinig Nederlands spreken

Impact

Impactgebied

Sport & beweging

Categorie

Bestuur & organisatie
Delen:
Bewaar:
Print:

Bekijk meer van Nederlandse Floorball en Unihockey Bond

Penningmeester gezocht

Nederlandse Floorball en Unihockey Bond

De Nederlandse Floorball- en Unihockeybond (NeFUB) bestaat sinds 1999 en heeft als doel floorball aan te bieden aan spelers in Nederland, zowel op competitief vlak als in recreatieverband. De NeFUB richt zich sinds zijn oprichting op het organiseren van competities en kampioenschappen, het ondersteunen van floorballverenigingen en het opzetten en ondersteunen van officiële Nederlandse teams. De NeFUB is lid van de International Floorball Federation (IFF) en NOC*NSF. De NeFUB zoekt een nieuwe penningmeester. Deze functie kan op afstand worden vervuld, er wordt 2x per jaar fysiek vergaderd met de Ledenvergadering in centraal Nederland. De penningmeester is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en voor een juiste registratie hiervan: - De financiële afhandeling van alle genomen besluiten. - Het beheer van de kas en bankrekeningen. - Het betalen van de rekeningen. - Het samenstellen van de begroting voor het komende jaar. - Het overzicht behouden van voortgang in inkomsten en uitgaven. - Het incasseren van contributies en andere betalingen, in samenspraak met het bondsbureau. - Het verzorgen van de aanvraag verdelen middelen bij NOC*NSF. - Het bijhouden van de financiële boekhouding in Informer, in samenspraak met het bondsbureau - Het opstellen van financiële rapportages voor de Algemene Ledenvergadering. - Het coördineren van de kascontrole op de financiële stukken door een (externe) accountant of kascommissie. - Het, namens het bestuur, verantwoording afleggen aan de Algemene Ledenvergadering over financiële zaken, onder andere met een schriftelijk financieel jaarverslag. Voor de functie noodzakelijke kennis en kunde: - Organisatorische en communicatieve kwaliteiten. - Financieel inzicht. - In staat te verbinden. - Ervaring met Excel of ander spreadsheet programma Voor deze positie is een vrijwilligersvergoeding beschikbaar, conform het declaratiereglement NeFUB.

Structureel

Voorzitter gezocht

Nederlandse Floorball en Unihockey Bond

De Nederlandse Floorball- en Unihockeybond (NeFUB) bestaat sinds 1999 en heeft als doel floorball aan te bieden aan spelers in Nederland, zowel op competitief vlak als in recreatieverband. De NeFUB richt zich sinds zijn oprichting op het organiseren van competities en kampioenschappen, het ondersteunen van floorballverenigingen en het opzetten en ondersteunen van officiële Nederlandse teams. De NeFUB is lid van de International Floorball Federation (IFF) en NOC*NSF. De NeFUB zoekt een nieuwe voorzitter. Deze functie kan op afstand worden vervuld, er wordt 2x per jaar fysiek vergadert met de Ledenvergadering in centraal Nederland. Je gezicht laten zien bij een aantal competitiedagen en bij de finales is wenselijk De voorzitter is het gezicht van de NeFUB. Hij heeft de volgende taken: - Het leiden van de bestuursvergaderingen en de Algemene Ledenvergadering (ALV). - Het leiden van het bestuur, d.w.z. initiatieven nemen, coördineren en zorgen voor de uitvoering van bestuurswerkzaamheden. - Het onderhouden van externe contacten, met bijv. NOC*NSF, KNHB, Parafloorball-organisaties en de IFF. - Het vertegenwoordigen van de NeFUB bij officiële gelegenheden. - Aan de leden verantwoording afleggen over het door het bestuur gevoerde beleid, - Toezien op en bijdragen aan de uitvoering van de besluiten die door de ALV zijn genomen. - Het motiveren van de vrijwilligers door middel van het tonen van belangstelling en het blijk geven van waardering voor hun werk. Voor de functie noodzakelijke kennis en kunde: - Sociaal vaardig en communicatief sterk - In staat te verbinden. - In staat vergaderingen te leiden. - Affiniteit met sport Voor deze positie is een vrijwilligersvergoeding beschikbaar, conform het declaratiereglement NeFUB.

Structureel

Competitie Coordinator

Nederlandse Floorball en Unihockey Bond

De Nederlandse Floorball- en Unihockeybond (NeFUB) bestaat sinds 1999 en heeft als doel floorball aan te bieden aan spelers in Nederland, zowel op competitief vlak als in recreatieverband. Een competitie Coordinator heeft als hoofddoel het organiseren van de nederlandse seniorencompetities en bekertoernooien. In samenwerking met het NeFUB bestuur en andere commissies werk je aan de realisatie van een goede balans in wedstrijden, belasting op verenigingen en denk je na over mogelijkheden om participatie aan competities en toernooien te verhogen. Alle taken gebeuren online, denk aan mail/whatsapp, maar het kan goed zijn om zelf op speeldagen je te laten zien, zodat je kunt horen en ervaren wat er speelt. Dat je echt ervaart wat de sport is en wat kan helpen de organisatiete verbeteren en ondersteunen. Een lid van de competitie commissie legt verantwoording af aan een NeFUB bestuurder en handelt in lijn met de reglementen van de NeFUB. Hij heeft de volgende taken: - Het opstellen van schema’s (competitie en zaalschema). - Het invoeren van de wedstrijden in het portaal van de NeFUB. - Het informeren van teams over wijzigingen in het schema. - Het verplaatsen van wedstrijden in samenwerking met de betrokken teams en vrijwilligers - Het oppakken van calamiteiten gedurende het seizoen, samen met het bureau en/of bestuurder van dienst. - Samenwerking met Commissie Jeugd Competitie(s), Scheidsrechterscommissie, Transfer- & licentiecommissie en NeFUB-bureau voor ontwikkeling van Floorball Competitie(s) en in het kader van te spelen wedstrijden en competities Voor de functie noodzakelijke kennis en kunde: - Sociaal vaardig. - Communicatief Vaardig - Organisatorische kwaliteiten. - Ambities met sport (lichte voorkeur voor floorball). Voor deze positie is een vrijwilligersvergoeding beschikbaar, conform het declaratiereglement NeFUB

Structureel

Algemeen Bestuurder Competitie

Nederlandse Floorball en Unihockey Bond

De Nederlandse Floorball- en Unihockeybond (NeFUB) bestaat sinds 1999 en heeft als doel floorball aan te bieden aan spelers in Nederland, zowel op competitief vlak als in recreatieverband. De algemeen bestuurder Competitie heeft als hoofddoel de coördinatie van Nederlandse competities en toernooien (voor senioren) te overzien en de bijbehorende commissies aan te sturen. Als bestuurder Competitie denk je na over participatie verhoging in competities en toernooien, werk je samen met Nederlandse scheidsrechters(-commissie) en bijvoorbeeld de nationale teams en de jeugdcompetities om samen het sportlandschap floorball te ontwikkelen. Het NeFUB bestuur vergadert online, de meeste taken van je rol als bestuurder kunnen vanuit huis opgepakt worden. Het is wenselijk om zichtbaar te zijn bij de competitiedagen, om te horen en zien wat er speelt en de ontwikkelingen van de sport in de juiste prioriteiten te kunnen realiseren. 2x per jaar is er een ALV, waarbij de NeFUB graag het voltallige bestuur aanwezig heeft. Aanvullend zijn er een aantal finale momenten van competitie (meestal in mei) waarbij het wenselijk is om als AB Competitie aanwezig te zijn. Een algemeen bestuurslid vertegenwoordigt in het bestuur een portfolio of onderwerp in het belang van de NeFUB. Hij heeft de volgende taken: - Het leiden van de competitie commissie senioren, evenals de commissie mixed toernooi; d.w.z.zorgen voor de uitvoering van activiteiten binnen NeFUB reglementen en financieel beschikbare middelen. - Het indienen van plannen, met bijpassende begroting, voor activiteiten in het portfolio aan het bestuur. - Het rapporteren van voortgang van de commissies aan het bestuur en ALV. - Samen met het NeFUB bureau en de commissies de finaledagen van competitie en beker organiseren Voor de functie noodzakelijke kennis en kunde: - Sociaal vaardig. - Communicatief vaardig - Organisatorische kwaliteiten. - In staat te verbinden. - Ambities met sport (Lichte voorkeur voor floorball). Voor deze positie is een vrijwilligersvergoeding beschikbaar, conform het declaratiereglement NeFUB

Structureel

Commissielid Scheidsrechters

Nederlandse Floorball en Unihockey Bond

De scheidsrechterscommissie behartigt de belangen en opleidingen van floorball scheidsrechters in Nederland. De commissie zorgt voor het roosteren van scheidsrechters bij de verschillende competitiewedstrijden. Daarnaast spant de commissie zich in om de scheidsrechteropleiding te verzorgen, te verbeteren en te coördineren. De commissie begeleidt geinteresseerde scheidsrechters in hun traject tot bondsscheidsrechter. De NeFUB ziet graag verbreding van het scheidsrechtershuis, o.a. door specialisatie van jeugd scheidsrechters te ontwikkelen. Heb je interesse, vragen of ideeën? Neem dan gerust contact met ons op. Voor vrijwilligers en medewerkers binnen de bond vragen wij een VOG aan.

Structureel

Atleten vertegenwoordiger

Nederlandse Floorball en Unihockey Bond

De Atletenvertegenwoordigers (athletes committee) is de link tussen de Nederlandse floorballers en het NeFUB Bestuur. NeFUB zoekt in haar ontwikkelingen en activiteiten vaak input van spelers, waar de Athleten vertegenwoordigers in beeld komen. Als jij je stem wilt laten horen, mee wilt denken zonder aan 1 onderwerp te koppelen is dit de plek. In de ALV is vertegenwoordiging van onze Atleten wenselijk. Voor vrijwilligers van de NeFUB wordt een VOG aangevraagd.

Structureel

Secretaris

Nederlandse Floorball en Unihockey Bond

De Nederlandse Floorball en Unihockey Bond (NeFUB) zoekt een nieuwe secretaris, om de huidige in Mei 2025 op te volgen. Op dit moment wordt deze functie vervuld, maar wanneer een nieuwe vrijwilliger zich biedt voor deze functie zal de overdracht starten. Als secretaris vorm je samen met de voorzitter en de penningmeester het dagelijks bestuur van de NeFUB. Naast het dagelijks bestuur heeft de NeFUB diverse algemene bestuursleden, allen met een eigen portfolio. De NeFUB is een kleine bond, waarbij je verwacht wordt aandacht te hebben voor zowel de algemene bestuurstaken als specifieke taken van de secretaris. Het gaat om een vrijwilligersfunctie voor drie jaar. De functie staat open voor alle geïnteresseerden. Algemene bestuurstaken Het bestuurslidmaatschap houdt in praktische zin vooral in: het voorbereiden van en het bijwonen van bestuursvergaderingen, het telefonisch en per mail contact houden met de andere bestuursleden en overleg voeren over lopende zaken. Secretaris specifieke taken De secretaris is verantwoordelijk voor de algehele verslaglegging van het bestuur. De secretaris is tevens belast met de communicatie binnen de NeFUB en met de relaties van NeFUB, denk hierbij aan IFF en NOC NSF. De secretaris bereidt samen met de bestuursleden en de bureaumedewerker de stukken voor van de ALV. We zoeken iemand die goede schriftelijke vaardigheden heeft, bij voorkeur in zowel de Nederlandse als de Engelse taal. De secretaris van NeFUB notuleert de tweewekelijkse bestuursvergaderingen (over Google Meet), zorgt ervoor dat de acties worden geregistreerd en dat opvolging gegeven wordt aan toegewezen taken. Daarnaast verzorgt de secretaris het contact met de NeFUB bureaumedewerker als het gaat om HR, en taakinhoudelijke zaken van de bureaumedewerker. Als Secretaris ben je ook degene die zorgt dat het bestuur transparant en in lijn met de nationale en internationale reglementen handelt. Daarnaast ben je betrokken bij de diverse ontwikkelingen van de sportorganisatie en ontwikkelingen rondom statuten, huishoudelijke en sportreglementen. Voor de functie noodzakelijke kennis en kunde: ● Goede kennis van Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift ● Het aansturen van de bureaumedewerker ● Notuleren van de tweewekelijkse vergaderingen van NeFUB bestuur ● Het plannen van de Ledenvergaderingen en eventuele ledenberaden ● Het meedenken over en meewerken aan de competitie ontwikkelingen ● Het verzorgen dat ontwikkelingen passen binnen de stramienen van de NeFUB statuten en reglementen ● Supervisie over de Transfer- en Licentiecommissie ● Sociaal vaardig. ● Organisatorische kwaliteiten. ● In staat te verbinden. ● Affiniteit met sport (bij voorkeur floorball) Tijdsinvestering De reguliere tijdsinvestering is ongeveer 4-8 uur per week. In de periodes voorafgaand aan de ALV’s (september/oktober en april/mei) kan dit hoger zijn.

Structureel

Algemeen Bestuurder Media en PR

Nederlandse Floorball en Unihockey Bond

De algemeen bestuurder Media en PR denkt na over de sportpromotie van floorball in Nederland. Hoe zorgen we ervoor dat floorball groeit? Hoe verbeteren we onze interactie met de ‘buitenwereld’? Hoe gebruiken we sociale media om onze doelstellingen te realiseren? etc. etc Een algemeen bestuurslid vertegenwoordigt in het bestuur een portfolio of onderwerp in het belang van de NeFUB. Hij heeft de volgende taken: - Het leiden van de Media en PR commissie, d.w.z. initiatieven nemen, coördineren en zorgen voor de uitvoering van activiteiten. - Het aanbrengen van plannen (met bijpassende begroting) voor activiteiten binnen het portfolio aan het bestuur. - Het rapporteren van de voortgang van commissie activiteiten en plannen aan het bestuur. - Het coördineren en/of realiseren van plannen binnen het eigen portfolio. Voor de functie noodzakelijke kennis en kunde: - Sociaal vaardig. - kennis van en ervaring met META sociale media tools - Organisatorische kwaliteiten. - In staat te verbinden. - Ambities met sport (bij voorkeur floorball). Kwaliteiten wenselijk voor deze specifieke rol: - kennis van en ervaring met marketing- en promotieplannen - communicatief sterk onderlegd

Structureel

Algemeen Bestuurder Portfolio Competitie

Nederlandse Floorball en Unihockey Bond

De Nederlandse Floorball- en Unihockeybond (NeFUB) bestaat sinds 1999 en heeft als doel floorball aan te bieden aan spelers in Nederland, zowel op competitief vlak als in recreatieverband. Een algemeen bestuurslid vertegenwoordigt in het bestuur een portfolio of onderwerp in het belang van de NeFUB. Hij heeft de volgende taken: - Het leiden van de Media en PR commissie, d.w.z. initiatieven nemen, coördineren en zorgen voor de uitvoering van activiteiten. - Het aanbrengen van plannen (met bijpassende begroting) voor activiteiten binnen het portfolio aan het bestuur. - Het rapporteren van de voortgang van commissie activiteiten en plannen aan de ALV. - Het coördineren en/of realiseren van plannen binnen het eigen portfolio. Voor de functie noodzakelijke kennis en kunde: - Communicatief en sociaal vaardig. - Organisatorische kwaliteiten. - Ambities met sport en social media AB Media en PR De algemeen bestuurder Media en PR denkt na over de sportpromotie van floorball in Nederland. Hoe zorgen we ervoor dat floorball groeit? Hoe verbeteren we onze interactie met de ‘buitenwereld’? Hoe gebruiken we sociale media om onze doelstellingen te realiseren? etc. etc Alle taken gebeuren online, denk aan mail/whatsapp, maar het kan goed zijn om zelf op speeldagen je te laten zien, zodat je kunt horen en ervaren wat er speelt. Dat je echt ervaart wat de sport is en wat kan helpen de promotie plannen te verbeteren en ondersteunen. - 2X Per jaar is er een fysieke ALV ergens in Nederland. Het is zeer wenselijk dat een AB'er aanwezig is. Voor de functie noodzakelijke kennis en kunde: - Sociaal vaardig. - Communicatief Vaardig - Organisatorische kwaliteiten. - Ambities met sport (lichte voorkeur voor floorball). Voor deze positie is een vrijwilligersvergoeding beschikbaar, conform het declaratiereglement NeFUB

Structureel

Anderen bekeken ook

Regenboogzebrapad om verschillen te vieren [Challenge]

NLvoorelkaar

Young Impact roept iedereen op een statement te maken voor een veiliger schoolklimaat. Samen worden er in Nederland 1.000 regenboogzebrapaden gekrijt om te laten zien dat iedereen zichzelf mag zijn. Want: niemand mag anders behandeld worden vanwege diens uiterlijk, seksuele voorkeur, gender, afkomst of iets anders. Doe je mee? Hoe het werkt: 1. Meld je aan en ontvang meer info over hoe je mee kunt doen, tips & tricks. Zo weten we ook dat je meedoet (en dus hoeveel zebrapaden er gemaakt worden). 2. Stoepkrijten maar! 3. Inspireer je vrienden om ook mee te doen.

Eenmalig
Jongeren
Challenge
(kleine) groepen

Bijzzzondere impact: bijenhotel maken

NLvoorelkaar

Ken jij het verschil tussen honingbijen en wilde bijen? Honingbijen leven in een bijenkorf bij de imker en maken honing. Wilde bijen leven juist in de vrije natuur en nemen het stuifmeel van de planten en bloemen mee naar de volgende plant en bloem. Ze helpen daardoor de groei van groenten, fruit en andere eetbare gewassen. Er zijn 358 soorten wilde bijen in Nederland, maar ze hebben het erg moeilijk... gelukkig kunnen we daar makkelijk iets aan doen! Wil jij ze helpen en maak je een Bijenhotel of Bijen Bed & Breakfast in je tuin voor deze zoemende vrienden? Geef je op, dan vertellen we je hoe je makkelijk je eigen bijen B&B maakt. Deze challenge is ook super leuk om samen met kinderen te doen!

Eenmalig
Jongeren
Challenge
(kleine) groepen

Middagje strand & impact maken

NLvoorelkaar

Breng het strandleven in kaart met een app en draag zo bij aan het behoud van onze kusten 🌊 De laatste jaren wordt het steeds drukker op de Nederlandse stranden. Helaas is er door de drukte op het strand weinig ruimte meer voor de natuur en biodiversiteit op het strand. Hier wil project Het Groene Strand iets aan veranderen. Met een speciale app breng je een stukje strand in kaart. Met de kennis die je verzamelt in de app, kan Het Groene Strand de biodiversiteit van het strand in kaart brengen en dit stukje unieke natuur van Nederland vergroenen. Je hebt gegarandeerd een leuke middag want: zee, strand en impact (de zon heb je zelf in de hand, kies een lekkere dag uit ;-)). Je leert er ook nog eens iets van want heb jij weleens gehoord van knotswier? Of een heremietkreeft gezien? Je ontdekt de verschillende planten en dieren die leven op het strand met de nieuwe zoekkaart en app van Het Groene Strand. Klik op 'Ik doe mee' en ga aan de slag! Tip: deel deze challenge met vrienden, familie of collega's want samen is leuker én verdubbelt de impact!

Eenmalig
Jongeren
Challenge
(kleine) groepen

Heel Holland Wipt tegels

NLvoorelkaar

Het wip-seizoen is geopend: wip, Holland, wip! Van 21 maart tot en met 31 oktober speelt heel Nederland het NK Tegelwippen. Iedereen kan meedoen door tegels te vervangen voor groen in zijn eigen voor-, achter- of geveltuin. Jij dus ook! Laten we samen Nederland een stuk groener maken. Wanneer tegels worden vervangen door gras, bloemperken, bomen en geveltuinen, wordt Nederland meer klimaatbestendig, behaaglijker voor insecten en dieren, koeler op warme dagen én veel mooier! Klik op de onderstaande ik doe mee knop en ontvang het aanmeldformulier, hoe het werkt en inspiratie!

Eenmalig
Jongeren
Challenge
(kleine) groepen

Kom in actie voor het Rode Kruis

NLvoorelkaar

Hulp aan mensen in nood. Daar staat het Rode Kruis voor. En dat doet het Rode Kruis met het grootste vrijwillige hulpverlenersnetwerk ter wereld! 🚑 Dichtbij, als je je huis uit moet door een gaslek of als je in glas bent gaan staan bij een festival. 🌍Maar ook ver weg. Mensen die dierbaren zijn kwijtgeraakt toen ze op de vlucht sloegen voor geweld in hun dorp, of wiens huis is weggevaagd door een modderstroom of aardbeving. Help jij het Rode Kruis helpen? Meld je aan voor deze challenge.

Structureel
Jongeren
Challenge
(kleine) groepen

Kom in actie voor KiKa!

NLvoorelkaar

Een gezond kind heeft wel 100 wensen. Een ziek kind maar één... Maak het verschil en kom in actie! Jaarlijks krijgen bijna 600 kinderen in Nederland kanker. Inmiddels overleeft 81% de eerste vijf jaar na de diagnose. Maar KiKa wil dat álle kinderen overleven en dat ze bovendien zo min mogelijk (blijvend) last hebben van de zware behandeling. 💪Sluit je aan bij een actie of start jouw eigen inzamelingsactie en zamel geld in voor onderzoek naar kinderkanker. Dankzij de stijgende overlevingskans kunnen steeds meer kinderen: 🧡 Dromen over hun toekomst 🧡 Met vriendjes en vriendinnetjes spelen 🧡 Gewoon naar school gaan

Structureel
Jongeren
Challenge
(kleine) groepen

Buurt Cleanup [15+ minuten]

NLvoorelkaar

Plastic verpakkingen, zwerfafval... bah, niet zo goed voor de dieren en natuur in jouw buurt. Help een kwartiertje of meer mee, samen houden we Nederland schoon! Je kunt in je eentje in actie komen. Of samen met buren, vrienden, je team, school of sportclub. En ook hoe vaak jij/jullie aan de slag willen: ✔️ Ga een keer op pad door je buurt en raap tijdens je ommetje het afval op ✔️ Adopteer een stukje buurt (en krijg gratis schoonmaakspullen!) ✔️ Haak aan bij een actie in de buurt. Klik op 'ik doe mee', dan sturen we je een mailtje over hoe het werkt en hoe je mee kunt doen (natuurlijk vrijblijvend) Alvast super bedankt voor je hulp! #klimaat #natuur #duurzaam #makkelijk

Eenmalig
Jongeren
Challenge
(kleine) groepen

Fietsen inzamelen voor het kinderfietsplan

ANWB

Vind je het, net als de ANWB, belangrijk dat elk kind in Nederland toegang heeft tot een fiets om zijn talenten beter te benutten en zijn wereld te vergroten? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken. Zet je eigen netwerk in om fietsen in te zamelen. Organiseer een inzamelactie op school, je werk, de sportclub of buurtvereniging. Lastig? Nee niet echt! Een actie staat in een handomdraai. Inzamelen, zó gedaan ✅ Mee doen? Meld je aan en ontvang alle informatie om een inzamelactie te organiseren.

Eenmalig
Challenge
(kleine) groepen

Dagje Beach Clean up in augustus

NLvoorelkaar

Van 1 tot en met 15 augustus vindt de Boskalis Beach Cleanup Tour plaats! Jaarlijks maakt Stichting De Noordzee met alle vrijwilligers in de zomer de héle Noordzeekust schoon tijdens de landelijke strandopruimactie de Boskalis Beach Cleanup Tour. Sinds 2013 heeft Stichting de Noordzee samen met 17.330 enthousiaste vrijwilligers al 99.150 kilo afval van de stranden gehaald. Help jij dit jaar ook mee? Naast dat je de stranden van Nederland weer vrij maakt van zwerfafval, is deze challenge ook nog eens super leuk om te doen met vrienden, familie, huisgenoten, collega's en ga zo maar door. Meld je nu aan! 🌊Hoe werkt het? 1. Klik op de 'Ik doe mee' knop voor alle informatie over de Boskalis Beach Cleanup Tour 2. Ga zelf op je gekozen datum het strand op of nodig je familie, vrienden of collega's uit om met je mee te gaan, en verzamel het afval wat je tegenkomt. 3. Wees trots op jezelf dat jij de stranden van de Noordzeekust een stukje schoner hebt gemaakt! :)

01-08-2024 en 14 meer
Jongeren
Challenge
(kleine) groepen