csrf
NLvoorelkaar logo
NLvoorelkaar

Vrijwillige mentor

VACATURE MENTOR(EN) regio De Kempen vrijwilligerswerk 6 tot 8 uur per maand Wat als jij de mogelijkheid hebt om de kwaliteit van leven van een ander te verbeteren en/of te waarborgen. Dat, dankzij jou, een cliënt gehoord en gezien wordt, dat jij het verschil maakt in hun leven? En dan ook nog zelf je werktijd bepaalt?! Stichting Mentorschap Zuidoost Brabant is op zoek naar mentoren in de regio Eindhoven en specifiek in de regio De Kempen en Helmond. Wat is een mentorschap? 1. Vertrouwen: Adviseur en vertrouwenspersoon, een baken in een snel wisselend zorgaanbod. 2. Beschermen: Mentorschap is een manier om iemand te beschermen die niet goed kan beslissen over zijn of haar zorg. 3. Ingrijpen: zoveel mogelijk de cliënt zelf laten beslissen maar ingrijpen daar waar nodig. Belang van mentorschap: • Vast contact/persoon • Persoonlijk en maatschappelijk betrokken • Klankbord zijn en het bieden van rust en balans. De mentor draagt zorg voor de cliënt, bespreekt samen met de cliënt of deze goede verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding krijgt. Zorgprofessionals zijn doorgaans degenen die als eerste signalen oppikken die duiden op de behoefte aan extra ondersteuning voor de cliënt. Mentorschap is een belangrijke schakel in het zorgtraject. Hoe werkt mentorschap in de praktijk? • De mentor bezoekt de cliënt minimaal 1x per 2 weken; • Bouwt een band op met de cliënt. Krijgt zijn of haar vertrouwen, en weet wat de cliënt wil; • Heeft een goede werkrelatie met de zorg; • Legt contact met de bewindvoerder om te zien wat er financieel mogelijk is; • Indien er familie is, wordt ook daar contact mee gelegd o.a. om meer achtergrond van de cliënt te verkrijgen; • Gaat na of de zorg passend is voor de cliënt; • Bij een wilsbekwame cliënt stemt de mentor dit af met de cliënt; • Indien de cliënt dit niet kan, dan stelt de mentor de vragen aan de zorg; • Is de wettelijke vertegenwoordiger in plan- en doelenbespreking zoals in een MDO en het accorderen daarvan; • Bewaken dat de cliënt de zorg krijgt volgens het zorgplan; • De mentor biedt de cliënt rust en veiligheid; • De mentor biedt een ander perspectief t.o.v. de zorg; • De mentor is sparringpartner zonder emotioneel belang. Wat vragen wij van onze vrijwillige mentoren: Als vrijwilliger een ruggensteun willen zijn voor een ander door met persoonlijke aandacht en professionele kwaliteit de belangen te behartigen van de cliënt. Daarvoor moet je: • Goed kunnen luisteren; • Inlevingsvermogen hebben; • Daar waar nodig doorpakken; • Beschikken over goede spreek- en schrijfvaardigheid; • Betrouwbaar zijn t.o.v. je cliënt en zorgprofessionals en afspraken nakomen; • En uiteraard discreet zijn. En niet terugschrikken dat het: • Niet vrijblijvend is maar dat je een verantwoordelijkheid hebt om je cliëntbelangen te behartigen op het gebied van zorg en welzijn • Een rol is met veel ruimte om naar eigen inzicht te handelen binnen de grenzen van de taken en verantwoordelijkheden van ‘goed mentorschap’. • Een commitment voor meerdere jaren betreft • Een rol is waar je een spil in een netwerk bent om te schakelen met o.a. de zorg, bewindvoerder en familie • Een tijdbeslag vraagt van minimaal 1x per 2 weken de cliënt bezoeken • Je deelneemt aan opleidingen, themadagen en SamenSparren • Je bent computervaardig en het is een pré als je bekend bent met sociale media • Je draagt zorg voor een goede rapportage in het digitale dossier. Ook maak je een jaarverslag ter verantwoording voor de rechtbank Mentorschap biedt een waardevolle ondersteuning in het hele zorgproces. Het creëert een partnerschap dat niet alleen de belangen van de cliënt centraal stelt, maar ook zorgprofessionals ontlast. Kortom; mentor zijn is een heel veelzijdige functie waarin je heel veel vrijheid hebt en zelf je werktijden kan bepalen. Hoe word je mentor? • Mentor kun je worden door je aan te melden als vrijwilliger bij de stichting. • Je wordt uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek met onze manager Patrick Vermeeren. Hierin kan je ook aangeven wat jij wel en niet wilt doen. • Na het kennismakingsgesprek vragen wij de kandidaat-mentor de opleiding voor het mentorschap te volgen waarin je alle ins en outs leert. • Na gebleken geschiktheid stellen wij de kandidaat-mentor voor aan een cliënt waarvoor mentorschap is aangevraagd. • Na een kennismaking en wederzijdse instemming wordt de aanvraag bij de kantonrechter ingediend. • Als de rechtbank besluit tot het instellen van mentorschap word je, namens Stichting Mentorschap Zuidoost Brabant, de wettelijke vertegenwoordiger/mentor. • Vooropleiding is niet nodig! Belangrijkste is dat je je kan vinden in het profiel van onze mentoren. Het is een pré als je bekend bent met de zorg, voormalig zorgprofessional, (ex)mantelzorger of gepensioneerd met de motivatie om het verschil te maken. Vergoedingen en kosten Voor alle mentoren is een vergoeding beschikbaar. Dit wordt verder toegelicht in het kennismakingsgesprek. Cliënten betalen een vergoeding voor mentorschap, die bestaat uit een eenmalige aanvangsvergoeding en jaarlijkse kosten. Deze tarieven zijn vastgesteld door de rechtspraak. Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) Alle vrijwilligers bij de stichting moeten een verklaring omtrent gedrag kunnen overleggen. Benefits: • Stichting Mentorschap Zuidoost Brabant faciliteert de jaarlijkse themadag ‘Dag van de Mentor’. Tijdens deze bijeenkomst ontmoet je je collega’s en er worden workshops georganiseerd. • Je neemt deel aan een intervisiegroep ‘SamenSparren’ waarin je samen met je collega’s casussen bespreekt en ervaringen deelt (minimaal 1x per kwartaal). • Per kwartaal ontvang je onze nieuwsbrief waarin we je informeren over veranderingen in de wet, regelgeving, tips en adviezen, etc. • Uiteraard staan onze regiomanager en -ondersteuners altijd voor je klaar als klankbord bij alles wat jij in de praktijk als mentor tegenkomt. Geïnteresseerd en gemotiveerd? We vinden het prettigst om direct een geheel vrijblijvend gesprek te hebben. Neem daarvoor contact op met onze regiomanager Patrick. Stichting Mentorschap Zuidoost Brabant

Lees meer

structureel

Bergeijk, Bladel, Eersel, Heeze-Leende, Reusel-De Mierden, Valkenswaard

Begeleiding & coaching

Beschrijving

VACATURE MENTOR(EN) regio De Kempen
vrijwilligerswerk 6 tot 8 uur per maand

Wat als jij de mogelijkheid hebt om de kwaliteit van leven van een ander te verbeteren en/of te waarborgen. Dat, dankzij jou, een cliënt gehoord en gezien wordt, dat jij het verschil maakt in hun leven? En dan ook nog zelf je werktijd bepaalt?!

Stichting Mentorschap Zuidoost Brabant is op zoek naar mentoren in de regio Eindhoven en specifiek in de regio De Kempen en Helmond.

Wat is een mentorschap?

1. Vertrouwen: Adviseur en vertrouwenspersoon, een baken in een snel wisselend zorgaanbod.
2. Beschermen: Mentorschap is een manier om iemand te beschermen die niet goed kan beslissen over zijn of haar zorg.
3. Ingrijpen: zoveel mogelijk de cliënt zelf laten beslissen maar ingrijpen daar waar nodig.

Belang van mentorschap:
• Vast contact/persoon
• Persoonlijk en maatschappelijk betrokken
• Klankbord zijn en het bieden van rust en balans.

De mentor draagt zorg voor de cliënt, bespreekt samen met de cliënt of deze goede verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding krijgt.
Zorgprofessionals zijn doorgaans degenen die als eerste signalen oppikken die duiden op de behoefte aan extra ondersteuning voor de cliënt. Mentorschap is een belangrijke schakel in het zorgtraject.

Hoe werkt mentorschap in de praktijk?

• De mentor bezoekt de cliënt minimaal 1x per 2 weken;
• Bouwt een band op met de cliënt. Krijgt zijn of haar vertrouwen, en weet wat de cliënt wil;
• Heeft een goede werkrelatie met de zorg;
• Legt contact met de bewindvoerder om te zien wat er financieel mogelijk is;
• Indien er familie is, wordt ook daar contact mee gelegd o.a. om meer achtergrond van de cliënt te verkrijgen;
• Gaat na of de zorg passend is voor de cliënt;
• Bij een wilsbekwame cliënt stemt de mentor dit af met de cliënt;
• Indien de cliënt dit niet kan, dan stelt de mentor de vragen aan de zorg;
• Is de wettelijke vertegenwoordiger in plan- en doelenbespreking zoals in een MDO en het accorderen daarvan;
• Bewaken dat de cliënt de zorg krijgt volgens het zorgplan;
• De mentor biedt de cliënt rust en veiligheid;
• De mentor biedt een ander perspectief t.o.v. de zorg;
• De mentor is sparringpartner zonder emotioneel belang.

Wat vragen wij van onze vrijwillige mentoren:

Als vrijwilliger een ruggensteun willen zijn voor een ander door met persoonlijke aandacht en professionele kwaliteit de belangen te behartigen van de cliënt. Daarvoor moet je:
• Goed kunnen luisteren;
• Inlevingsvermogen hebben;
• Daar waar nodig doorpakken;
• Beschikken over goede spreek- en schrijfvaardigheid;
• Betrouwbaar zijn t.o.v. je cliënt en zorgprofessionals en afspraken nakomen;
• En uiteraard discreet zijn.

En niet terugschrikken dat het:
• Niet vrijblijvend is maar dat je een verantwoordelijkheid hebt om je cliëntbelangen te behartigen op het gebied van zorg en welzijn
• Een rol is met veel ruimte om naar eigen inzicht te handelen binnen de grenzen van de taken en verantwoordelijkheden van ‘goed mentorschap’.
• Een commitment voor meerdere jaren betreft
• Een rol is waar je een spil in een netwerk bent om te schakelen met o.a. de zorg, bewindvoerder en familie
• Een tijdbeslag vraagt van minimaal 1x per 2 weken de cliënt bezoeken
• Je deelneemt aan opleidingen, themadagen en SamenSparren
• Je bent computervaardig en het is een pré als je bekend bent met sociale media
• Je draagt zorg voor een goede rapportage in het digitale dossier. Ook maak je een jaarverslag ter verantwoording voor de rechtbank

Mentorschap biedt een waardevolle ondersteuning in het hele zorgproces. Het creëert een partnerschap dat niet alleen de belangen van de cliënt centraal stelt, maar ook zorgprofessionals ontlast.
Kortom; mentor zijn is een heel veelzijdige functie waarin je heel veel vrijheid hebt en zelf je werktijden kan bepalen.

Hoe word je mentor?

• Mentor kun je worden door je aan te melden als vrijwilliger bij de stichting.
• Je wordt uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek met onze manager Patrick Vermeeren. Hierin kan je ook aangeven wat jij wel en niet wilt doen.
• Na het kennismakingsgesprek vragen wij de kandidaat-mentor de opleiding voor het mentorschap te volgen waarin je alle ins en outs leert.
• Na gebleken geschiktheid stellen wij de kandidaat-mentor voor aan een cliënt waarvoor mentorschap is aangevraagd.
• Na een kennismaking en wederzijdse instemming wordt de aanvraag bij de kantonrechter ingediend.
• Als de rechtbank besluit tot het instellen van mentorschap word je, namens Stichting Mentorschap Zuidoost Brabant, de wettelijke vertegenwoordiger/mentor.
• Vooropleiding is niet nodig! Belangrijkste is dat je je kan vinden in het profiel van onze mentoren. Het is een pré als je bekend bent met de zorg, voormalig zorgprofessional, (ex)mantelzorger of gepensioneerd met de motivatie om het verschil te maken.

Vergoedingen en kosten
Voor alle mentoren is een vergoeding beschikbaar. Dit wordt verder toegelicht in het kennismakingsgesprek. Cliënten betalen een vergoeding voor mentorschap, die bestaat uit een eenmalige aanvangsvergoeding en jaarlijkse kosten. Deze tarieven zijn vastgesteld door de rechtspraak.

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)
Alle vrijwilligers bij de stichting moeten een verklaring omtrent gedrag kunnen overleggen.

Benefits:
• Stichting Mentorschap Zuidoost Brabant faciliteert de jaarlijkse themadag ‘Dag van de Mentor’. Tijdens deze bijeenkomst ontmoet je je collega’s en er worden workshops georganiseerd.
• Je neemt deel aan een intervisiegroep ‘SamenSparren’ waarin je samen met je collega’s casussen bespreekt en ervaringen deelt (minimaal 1x per kwartaal).
• Per kwartaal ontvang je onze nieuwsbrief waarin we je informeren over veranderingen in de wet, regelgeving, tips en adviezen, etc.
• Uiteraard staan onze regiomanager en -ondersteuners altijd voor je klaar als klankbord bij alles wat jij in de praktijk als mentor tegenkomt.

Geïnteresseerd en gemotiveerd?

We vinden het prettigst om direct een geheel vrijblijvend gesprek te hebben. Neem daarvoor contact op met onze regiomanager Patrick.

Stichting Mentorschap Zuidoost Brabant

Praktische informatie

Wekelijks 6 tot 8 uur

Locatie

Bergeijk, Bladel, Eersel, Heeze-Leende, Reusel-De Mierden, Valkenswaard

Impact

Voor wie

Mantelzorgers

Ouderen

Impactgebied

Belangenbehartiging & goede doelen
Sociaal & welzijn
Zorg

Categorie

Begeleiding & coaching
Delen:
Bewaar:
Print:

Bekijk meer van Mentorschap Zuidoost Brabant, Stichting

Eindhoven, Heeze-Leende, Waalre, Helmond, Deurne, Geldrop-Mierlo, Eersel, Oirschot, Nuenen, Gerwen en Nederwetten, Laarbeek, Gemert-Bakel, Asten, Someren, Valkenswaard, Bergeijk, Bladel, Son en Breugel, Best, Reusel-De Mierden

Mentoren voor kwetsbare mensen

Mentorschap Zuidoost Brabant, Stichting

Stichting Mentorschap Zuidoost Brabant zoekt vrijwilligers om kwetsbare mensen te ondersteunen om de regie over hun eigen leven te houden. Mentorschap Zuidoost Brabant zorgt voor werving, opleiding en ondersteuning van mentoren. Wilt u echt iets voor een ander betekenen? Meldt u aan als mentor!

Structureel
Waalre, Eindhoven, Eersel, Reusel-De Mierden, Best, Heeze-Leende, Helmond, Deurne, Geldrop-Mierlo, Oirschot, Nuenen, Gerwen en Nederwetten, Laarbeek, Gemert-Bakel, Asten, Someren, Valkenswaard, Bergeijk, Bladel, Son en Breugel

Pieter zoekt een mentor!

Mentorschap Zuidoost Brabant, Stichting

Pieter zoekt een mentor! Pieter is een man die woont in een zorginstelling. Onlangs is zijn moeder overleden en Pieter heeft nu geen ouders meer. Zijn enige zus woont in het buitenland. Pieter krijgt geen bezoek meer en hij gaat ook niet meer koffiedrinken met een groot stuk appelgebak op een terrasje wat hij zo fijn vindt. Nu moet Pieter naar de tandarts en de begeleiders van de zorginstelling zitten met de vraag: wie geeft toestemming voor een behandeling onder narcose. Pieter kan zelf geen toestemming geven, want hij begrijpt niet wat er van hem wordt gevraagd. Vroeger werd de moeder van Pieter gebeld en zij tekende een toestemmingsverklaring. Pieter heeft een mentor nodig! Iemand die regelmatig langs gaat bij Pieter, hem leert kennen en weet wat hij leuk vindt. Maar ook iemand die beslissingen kan nemen op het gebied van zorg en welbevinden (behandeling, verpleging, verzorging en begeleiding, dus niet over geldzaken), die Pieter zelf niet kan nemen omdat hij ze niet begrijpt en de gevolgen van zijn beslissingen niet kan overzien. Mentorschap Zuidoost Brabant zoekt vrijwilligers die mentor willen worden voor mensen zoals Pieter. Deze vrijwilligers krijgen een basistraining zodat ze goed uitgerust hun taak kunnen doen. Daarnaast zijn er regelmatig bijeenkomsten met andere mentoren waar ingegaan wordt op vragen die er leven bij mentoren, waar verdieping in de materie wordt aangereikt. Ook is er altijd ondersteuning van één van de van de stichting. Het mentorschap is een taak die in de wet is vastgelegd. De tijd die het van de mentor vraagt is afhankelijk van de cliënt en zijn situatie. Maar gemiddeld vraagt het 2 á 3 uur per twee weken. De ene keer is een bezoekje voldoende en de volgende keer gaat u mee naar het ziekenhuis voor een behandeling en kost het een middag. Spreekt bovenstaande u aan en kunt u zich vinden in het volgende profiel een mentor is een vrijwilliger die… …goed kan communiceren …initiatiefrijk is …vaardig is in besluiten en handelen …goed kan samenwerken …onafhankelijk en integer is …grenzen kan stellen …het eigen gedrag kritisch kan bekijken neem dan gerust contact op met Mentorschap Zuidoost Brabant www.mentorschapzobrabant.nl

Structureel

Anderen bekeken ook

Eersel, Bergeijk, Reusel-De Mierden

Bestuurslid algemeen

Stichting EigenWeijzer

Om meer slagkracht te hebben is het nu driekoppige bestuur op zoek naar uitbreiding. Wie wil zich voor dit goed initiatief inzetten? Begin dit jaar werd stichting Centrum EigenWeijzer opgericht. Dit centrum is bedoeld voor iedereen die te maken heeft met kanker: mensen die zelf ziek zijn, hun naasten of nabestaanden. Bij EigenWeijzer in Bladel kan iedereen uit de Kempen een luisterend oor vinden maar ook informatie, contact met lotgenoten en activiteiten. Dit alles in een warme en huiselijke sfeer. Er zijn ruim 80 huizen in Nederland die zijn aangesloten bij de branchevereniging IPSO. Omdat er in de Kempen veel behoefte is aan een dergelijk centrum start centrum Eigenweijzer binnenkort. Taken van het bestuur zijn: Zorgen voor de bepaling van ambities, strategie en kaders voor meerjarenbeleid (inhoudelijk en financieel); Bevorderen en bewaken extern draagvlak, specifiek op strategisch niveau; Werkgeversfunctie voor de medewerkers (1 of 2 coördinators en vrijwilligers); Zorgen voor verwerving inkomsten en financieel beheer ism penningmeester. Wat we van bestuursleden vragen: Enthousiasme! Bij voorkeur enige ervaring met het managen van een maatschappelijke organisatie van vrijwilligers (evt. metenkele medewerkers in loondienst); Kennis van en/of affiniteit met de zorg, maatschappelijke dienstverlening of fondsenwerving is een pré; Voldoende energie en beschikbaarheid ivm de nodige tijdsbesteding van wisselend 2 tot 4 uur per week; Overzicht houden, overstijgend denkvermogen; In teamverband kunnen werken; Integer en transparant omgaan met betrekking tot (neven)activiteiten, waardoor belangen van de persoon niet op gespannen voet staan met die van de gasten. Wat wij bieden: Waardevolle organisatie, betekenisvol werk; Goede onderlinge teamspirit; Onbezoldigd, reële onkosten worden uiteraard vergoed. Word je enthousiast van deze functie? Stuur een berichtje Liever eerst een bakje koffie drinken in ons centrum? Ook dan ben je van harte welkom en maken we tijd voor je, we plannen graag een kennismakingsgesprek!

Structureel
Eersel, Bergeijk, Bladel

Aan de slag in Wereldwinkel Eersel?

Wereldwinkel Eersel

Kent u de Wereldwinkel Eersel? Daar worden prachtige en bijzondere producten met een verhaal verkocht. Een maatschappelijk betrokken, én gezellige winkel met een goede sfeer. Er is altijd veel te doen! Verkopen, de pr, inkopen, etaleren, acties organiseren en besturen. Dat is Wereldwinkel Eersel. Lijkt dit u wat? Ter aanvulling op ons huidig team van vrijwilligers, zijn wij op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die de handen uit de mouwen kunnen steken. Vele handen maken licht werk. Ook in de wereldwinkel! Als u bij ons aan de slag gaat, plannen we u, in overleg, op een dagdeel in, samen met een andere collega-vrijwilliger. Wat hebben wij u meer te bieden: - een fijne werkplek binnen een enthousiast team van vrijwilligers - begeleiding en ondersteuning bij de uitvoering van de werkzaamheden - om de twee maanden wordt er een medewerkersvergadering gehouden, met als doel de gang van zaken op elkaar af te stemmen - tijdens deze vergadering ontmoet u ook de andere collega's en kunnen ervaringen gedeeld worden - u start met een proef- en inwerkperiode van 4 tot 6 diensten. Wat verwachten wij van onze collega-vrijwilliger: - een enthousiaste inzet - minimaal 1 dagdeel per week beschikbaar voor winkeldiensten - bereidheid één van de vele andere taken op zich te nemen - eventueel inzetbaar bij incidentele activiteiten zoals markten - deelname aan de medewerkersvergaderingen 1 x per 2 maanden - het (met zijn allen) onderhouden van de winkel en magazijn. p.s. Op dit moment zijn wij vooral ook op zoek naar iemand die de PR voor zijn/haar rekening kan nemen!

Structureel
Eersel, Oirschot, Bergeijk, Reusel-De Mierden, Bladel

Contact met de pers namens KempenEnergie

KempenEnergie

KempenEnergie, een vereniging die inwoners in de Kempen helpt met thuis energie besparen of duurzaam opwekken, is op zoek naar iemand die het contact met de pers kan onderhouden. Hieronder valt het schrijven en verspreiden van persberichten en het plaatsen van advertenties in de verschillende huis-aan-huis en regionale kranten. Vind jij het leuk om isolatie, ventilatie, warmtepompen, zonnepanelen, elektrisch rijden etc te communiceren, sluit je dan aan bij het gezellige communicatie team van KempenEnergie. Tijdsinvestering wordt geschat op 2 tot 4 uur per maand. Het team vergadert 1 keer in de twee maanden (online, en als het weer kan in de Muzenval in Eersel).

Structureel
Bergeijk, Waalre, Eersel, Valkenswaard, Bladel, Reusel-De Mierden

Maaltijdbezorgers met eigen auto gezocht

Stichting Maaltijdservice De Kempen

Maaltijdservice De Kempen zoekt regelmatig vrijwilligers die met eigen auto maaltijden willen rondbrengen. Op dit moment zoekt onze stichting met spoed één of enkele chauffeurs voor de route Eersel. Heb jij tijd en zin om daar voor 1 vaste dag per week maaltijden te bezorgen? Neem dan contact op. Ook voor de andere routes hebben we regelmatig vrijwilligers nodig. Het kan zijn dat eventuele routes vol gepland zijn maar dan kunnen we je op de reservelijst plaatsen. Voor je werk als chauffeur krijg je een vergoeding van € 0,32 per kilometer. Rijtijden zijn in de ochtend (8.30 uur tot 11 uur) en rond het middaguur (11 uur tot 13 uur) van maandag tot en met zaterdag. Er wordt geroosterd, dus ook als je maar 1 ochtend kunt is je hulp zeer welkom! De ritten duren, afhankelijk van de route 1,5 a 2 uur. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden voor deze leuke en voldoening gevende functie. De maaltijden worden in Westerhoven opgehaald en van daaruit worden ze verspreid. De doelgroep voor deze maaltijden zijn mensen (vaak ouderen) die, om wat voor reden dan ook, niet meer in staat zijn de eigen maaltijd te verzorgen. Je hebt de mogelijkheid om een keer mee te rijden met één van onze vrijwilligers voor een beter beeld van deze functie.

Structureel
Eersel, Oirschot, Best, Bladel, Bergeijk, Reusel-De Mierden

Autisme Lotgenotenactiviteiten Ondersteunen

Autisme Informatie Centrum De Kempen

Het AIC (Autisme Informatie Centrum) De Kempen, is op zoek naar gastvrouwen en gastheren voor het informatiecentrum in Eersel. Daar is ruimte voor lotgenotencontact en er is een mediatheek met onder andere boeken en films. Het informatiecentrum is gevestigd in D'n Achterum aan de Voortseweg 9 in Eersel. Elke 1ste vrijdag van de maand, tussen 9.30 en 11.30 uur is er een inloopochtend. In schoolvakanties en in de maanden juli en augustus is er geen inloopochtend. Daarnaast hebben we maandelijks een thema-avond en diverse (6-wekelijkse) lotgenotencontactgroepen. Ook wordt op onze website veel informatie aangeboden over allerlei onderwerpen die betrekking hebben op autisme. Ben je al wat langer bekend met autisme en voel je iets voor het werk van het informatiecentrum? Meld je dan aan als vrijwilliger! Jouw ervaringsdeskundigheid kan zo anderen helpen. Wat doe je als gastvrouw/heer in het informatiecentrum? Je informeert en adviseert en je biedt een luisterend oor. Wat vraagt het AIC? Je kent de problematiek rond autisme, je deelt graag kennis en ervaring met anderen en je kunt goed luisteren. Het AIC biedt je naast bijzonder vrijwilligerswerk waar je echt het verschil kunt maken, ook cursussen en trainingen aan.

Structureel
Eersel, Bladel, Bergeijk, Waalre

Wilt u iets betekenen voor mensen in de laatste fase van het leven?

Cordaad Welzijn

Meld u dan nu aan als vrijwilliger! Cordaad Welzijn is op zoek naar vrijwilligers die iets willen betekenen voor mensen in de laatste levensfase. Denk hierbij aan het ondersteunen en ontlasten van de mantelzorgers, het bieden van aanwezigheidshulp en het uitvoeren bij lichte zorgtaken (kopje koffie zetten, boterham smeren, e.d.). Als vrijwilliger sluit u aan bij een bestaande groep vrijwilligers (Vrijwillige (Terminale) Thuiszorg), die regelmatig samenkomen en die diverse cursussen aangeboden krijgen. U werkt vrijwel altijd zelfstandig, maar er is wel voortdurend afstemming mogelijk met andere vrijwilligers en de (vrijwillige) coördinatoren. Vaak vormt u met een of twee mede-vrijwilligers een groepje waarop mantelzorgers kunnen terugvallen en waarmee u afstemt wanneer en welke ondersteuning nodig is. Kunt u zelfstandig werken? Bent u flexibel inzetbaar? Wilt u graag iets betekenen in deze bijzondere fase van iemands leven? Meld u dan nu aan voor een vrijblijvend gesprek met één van onze coördinatoren. Inzet kan plaatsvinden in ons werkgebied: gemeenten Eersel, Bladel, Bergeijk, Waalre en Reusel (afhankelijk van wat jouw mogelijkheden zijn).

Structureel
Bladel, Eersel, Reusel-De Mierden, Bergeijk

Gastvrouw / Gastheer vrijwilliger

Stichting EigenWeijzer

Word jij onze nieuwe gastvrouw of -heer? Centrum EigenWeijzer, het net opgerichte centrum voor leven met en na kanker in Bladel, is op zoek naar vrijwilligers. De planning is om medio september te starten met inloopmiddagen in eerste instantie op maandag en vrijdag. Wil jij iets betekenen voor ons centrum? Dan horen we graag van je om de mogelijkheden te bespreken. Op dit moment worden er wel al maandelijks thema-avonden georganiseerd. Wat ga je doen? Als gastvrouw of gastheer ontvang je onze gasten. Jij zorgt voor een warm welkom. Je biedt een luisterend oor en gaat samen in gesprek. Jij kijkt wat een gast nodig heeft. Is er bijvoorbeeld behoefte aan een persoonlijk gesprek, informatie of zoekt iemand ontspanning. Jij kijkt hoe je iemand kunt helpen en vertelt over de mogelijkheden van ons centrum. Verder beantwoord je de telefoon, helpt bij activiteiten en met (licht)huishoudelijke taken. Wie ben jij? Jij hebt een open houding, inlevingsvermogen en goede communicatieve vaardigheden. Je kunt goed luisteren en bent betrokken. Jij laat gasten voelen dat ze er niet alleen voor staan. Je bent zelfstandig, kunt goed samenwerken en wilt jezelf ontwikkelen. Jij bent minimaal één dagdeel perweek inzetbaar. Het is niet noodzakelijk om uit eigen ervaring te weten wat het betekent om geconfronteerd te worden met kanker. Wat levert het werk jou op? Je werkt in een fijn team en wordt blij van de vele sociale contacten. Er zijn vele gezellige, maar soms ook moeilijke momenten. Jouw aandacht, inzet en steun is goud waard. Je krijgt een IPSO basistraining en aanvullende scholingen, zodat je deskundig en vol vertrouwen aan de slag gaat. Er wordt ook ondersteuning geboden door de coördinator. Past deze vrijwilligersbaan bij jou? Kom dan nu in actie en neem contact op.

Structureel