csrf
NLvoorelkaar logo
NLvoorelkaar

Event Host Weekly Social Drink

Are you someone who loves to bring people together and create memorable experiences? Do you thrive in social settings and enjoy connecting with others? If so, we have the perfect opportunity for you! Hospitality & Travel Rotterdam is searching for enthusiastic volunteers to become Event Hosts for our Weekly Social Drink events, happening every Thursday evening starting from 20:00. This is your chance to be a part of something special, with availability required at least once a month on Thursdays. As an Event Host for our Weekly Social Drink, you'll: 🍹 Welcome guests with warmth and hospitality, setting the tone for a relaxed and enjoyable evening. 🤝 Foster connections between attendees, encouraging mingling and lively conversation. 🔍 Assist with event setup and coordination, ensuring everything runs smoothly. 📸 Capture the fun and camaraderie of the evening, helping to create lasting memories. What we're looking for: 🌟 Outgoing individuals who love meeting new people and creating a welcoming atmosphere. 🎈 Great communication skills and a friendly, approachable demeanor. 💼 Ability to work well in a team and adapt to the dynamics of each event. 🕰️ Availability to host at least once a month on Thursday evenings. Join us as we gather each week for our Weekly Social Drink, where friendships are forged and good times are had. Apply now to become an Event Host and play a pivotal role in making Thursday nights unforgettable! To apply or learn more, please contact us. Don't miss out on this opportunity to be a part of the fun and make a difference in our vibrant community!

Lees meer

structureel

Rotterdam

Gastvrijheid & horeca
Activiteitenbegeleiding
Maatje, buddy & gezelschap

Beschrijving

Are you someone who loves to bring people together and create memorable experiences? Do you thrive in social settings and enjoy connecting with others? If so, we have the perfect opportunity for you!

Hospitality & Travel Rotterdam is searching for enthusiastic volunteers to become Event Hosts for our Weekly Social Drink events, happening every Thursday evening starting from 20:00. This is your chance to be a part of something special, with availability required at least once a month on Thursdays.

As an Event Host for our Weekly Social Drink, you'll:
🍹 Welcome guests with warmth and hospitality, setting the tone for a relaxed and enjoyable evening.
🤝 Foster connections between attendees, encouraging mingling and lively conversation.
🔍 Assist with event setup and coordination, ensuring everything runs smoothly.
📸 Capture the fun and camaraderie of the evening, helping to create lasting memories.

What we're looking for:
🌟 Outgoing individuals who love meeting new people and creating a welcoming atmosphere.
🎈 Great communication skills and a friendly, approachable demeanor.
💼 Ability to work well in a team and adapt to the dynamics of each event.
🕰️ Availability to host at least once a month on Thursday evenings.

Join us as we gather each week for our Weekly Social Drink, where friendships are forged and good times are had. Apply now to become an Event Host and play a pivotal role in making Thursday nights unforgettable!

To apply or learn more, please contact us. Don't miss out on this opportunity to be a part of the fun and make a difference in our vibrant community!

Praktische informatie

Wekelijks 4 tot 8 uur

donderdag

Locatie

Rotterdam

Bijzonderheden

Geschikt voor mensen die weinig Nederlands spreken

Geschikt voor jongeren

Impact

Voor wie

Nieuwkomers & vluchtelingen

Ouderen

Impactgebied

Belangenbehartiging & goede doelen
Evenementen & festivals
Sociaal & welzijn

Categorie

Gastvrijheid & horeca
Activiteitenbegeleiding
Maatje, buddy & gezelschap
Delen:
Bewaar:
Print:

Bekijk meer van Hospitality & Travel Rotterdam

Capelle aan den IJssel, Rotterdam

Marketing Coördinator Vrijwilliger bij HTR

Hospitality & Travel Rotterdam

Bij Hospitality & Travel Rotterdam (HTR) draait het allemaal om de kracht van verbinding en de magie die zich ontvouwt wanneer mensen met verschillende achtergronden zich verenigen. Gelegen in het hart van een van de meest dynamische steden van Europa, is het onze missie om culturele kloven te overbruggen en duurzame banden te smeden door middel van onvergetelijke ervaringen. Jouw verantwoordelijkheden: - Leid het marketingteam: u krijgt de geweldige kans om ons gepassioneerde marketingteam te begeleiden en ermee samen te werken. - Onderhoud de Facebook-evenementenkalender: houd onze kalender up-to-date met spannende evenementen en activiteiten. - Beheer van sociale media: maak boeiende berichten voor onze Facebook- en Instagram-pagina's en help ons een levendige online aanwezigheid te creëren. - Maandagupdates: geef onze WhatsApp-community wekelijkse updates over de komende evenementen. - Draag bij aan nieuwe marketingstrategieën: zet uw creatieve denkvermogen op en brainstorm over innovatieve marketingstrategieën om ons te helpen groeien. - (Co-)host een aantal van onze evenementen: stap in de schijnwerpers terwijl u assisteert bij het organiseren en verzekeren van het succes van onze evenementen. Wat u zult winnen: - Breid je netwerk uit: bouw nieuwe verbindingen en vriendschappen op binnen het HTR-team en onze geweldige community. - Praktijkgericht leren: verkrijg praktische kennis en ervaring op het gebied van marketing door middel van leren op de werkplek. - Groei met ons mee: maak deel uit van een beginnende organisatie en groei met ons mee terwijl we een positieve impact blijven maken. Als je een passie hebt voor marketing, het leuk vindt om mensen bij elkaar te brengen en deel wilt uitmaken van een dynamische en levendige gemeenschap, dan willen we je graag aan boord hebben. Doe mee met het creëren van gedenkwaardige ervaringen en het bevorderen van betekenisvolle verbindingen bij HTR! Solliciteer nu en maak deel uit van iets heel bijzonders. Samen zullen we een verschil maken.

Structureel
's-Gravenhage, Rotterdam, Capelle aan den IJssel, Amsterdam

Event Host Region Den Haag

Hospitality & Travel Rotterdam

🌟 Join Our Team as an Event Host in the Den Haag Region! 🌟 Are you passionate about bringing people together and creating unforgettable experiences? Do you thrive in dynamic environments where every day brings something new? If so, we have the perfect opportunity for you! Hospitality & Travel Rotterdam is looking for enthusiastic volunteers to join our team as Event Hosts for our exciting upcoming events in the Den Haag region. While the specific events are yet to be finalized, you'll have the chance to be a part of something special, happening once a month. As an Event Host, you'll: 🎉 Welcome guests with warmth and hospitality, ensuring everyone feels included and valued. 🤝 Foster connections between attendees, encouraging networking and meaningful interactions. 🔍 Assist with event setup and logistics, helping to create a seamless and enjoyable experience. 📸 Capture moments and memories, ensuring our events are documented for all to cherish. What we're looking for: 🌟 Outgoing individuals with a passion for hospitality and community building. 🎈 Excellent communication skills and a friendly demeanor. 💼 Ability to work well in a team and adapt to changing circumstances. 🕰️ Availability for events once a month in the Den Haag region. Join us on this exciting journey as we create magic and forge lasting connections in the heart of Den Haag! Apply now to be a part of something truly special. To apply or learn more, please contact us. Don't miss out on this opportunity to make a difference and be a part of something extraordinary!

Structureel
Jongeren
Dordrecht, 's-Gravenhage, Rotterdam, Capelle aan den IJssel, Amsterdam

Event Host Region Dordrecht

Hospitality & Travel Rotterdam

🌟 Join Our Team as an Event Host in the Dordrecht Region! 🌟 Are you ready to be a part of something truly special? Do you thrive in environments where you can make a difference and create unforgettable moments? Look no further, because we have the perfect opportunity for you! Hospitality & Travel Rotterdam is seeking enthusiastic volunteers to become Event Hosts for our upcoming events in the vibrant Dordrecht region. While the specific events are still in the planning stages, you'll have the chance to play a key role in bringing them to life, with events scheduled once a month. As an Event Host, you'll: 🎉 Extend a warm welcome to all attendees, ensuring everyone feels valued and included. 🤝 Facilitate connections between guests, fostering networking and meaningful interactions. 🔍 Assist with event setup and logistics, contributing to the smooth operation of each gathering. 📸 Capture precious moments and memories, preserving the magic of our events for all to enjoy. What we're looking for: 🌟 Outgoing individuals with a passion for hospitality and community building. 🎈 Excellent communication skills and a friendly, approachable demeanor. 💼 Ability to collaborate effectively within a team and adapt to changing circumstances. 🕰️ Availability to participate in events once a month in the Dordrecht region. Join us as we embark on this exciting journey to create unforgettable experiences and forge lasting connections in the heart of Dordrecht! Apply now to seize the opportunity to make a meaningful impact and be part of something extraordinary. To apply or learn more, please contact us. Don't miss out on your chance to join our team and be a part of the magic!

Structureel
Jongeren

Volunteer Community Manager

Hospitality & Travel Rotterdam

Are you passionate about building connections, fostering engagement, and creating a positive online community? Do you thrive in environments where you can make a difference and bring people together? If so, we have the perfect opportunity for you! Hospitality & Travel Rotterdam (HTR) is seeking enthusiastic volunteers to join our team as Community Managers. As a Community Manager, you'll play a vital role in nurturing relationships within our online community and social media platforms, ensuring a supportive and engaging environment for all members. Main Tasks: 🤝 Engage with community members by responding to comments, messages, and inquiries, fostering meaningful interactions. 📣 Create and share relevant content to keep community members informed, entertained, and engaged. 🎉 Host one of our events, once a month with other volunteers, depending on availability, to further connect with our community in person. At HTR, we believe in the power of connection and the magic of bringing people together. Our goal is to share the rich local Dutch culture and the vibrant spirit of Rotterdam with the world. As a Community Manager, you'll be instrumental in achieving this goal by facilitating connections, sharing stories, and creating unforgettable experiences for our community. What We Offer: 🌍 The opportunity to be part of a dynamic and passionate team dedicated to creating meaningful connections. 📈 Valuable experience in community management, social media, and event coordination. 💡 The chance to unleash your creativity and make a real impact in shaping our community's culture and identity. Join us on this exciting journey to bring people together, share cultures, and celebrate the beauty of Rotterdam! Apply now to become a Community Manager and be part of something truly special. To apply or learn more, please contact us. Don't miss out on your chance to make a difference and help us spread the magic of hospitality and travel!

Structureel
Jongeren
(kleine) groepen

Marketing Team Coordinator

Hospitality & Travel Rotterdam

Are you a natural leader with a passion for marketing and community engagement? Do you excel at creating and implementing strategic plans while guiding others to success? If so, we have the perfect opportunity for you! Hospitality & Travel Rotterdam (HTR) is seeking a dedicated volunteer to serve as our Marketing Team Coordinator. In this role, you'll play a pivotal role in shaping our marketing efforts, guiding our community managers, and ensuring the success of our events. Main Tasks: 📝 Develop and implement a comprehensive marketing plan, ensuring that strategies align with our goals and objectives. 👥 Provide guidance and support to our team of community managers, empowering them to effectively engage with our audience and foster meaningful interactions. 💡 Generate creative and cost-effective advertising solutions for our events, considering both budgetary constraints and innovative approaches. 🎉 Collaborate with other volunteers to host events, leveraging your marketing expertise to enhance their success and impact. As part of the HTR team, you'll have the opportunity to make a meaningful impact, connect with diverse communities, and showcase the beauty of Rotterdam to the world. Whether you're brainstorming marketing strategies, mentoring community managers, or hosting events, your contributions will help us achieve our mission of bringing people together and celebrating culture. What We Offer: 🌍 The chance to work with a dynamic and passionate team dedicated to creating unforgettable experiences. 📈 Valuable experience in marketing strategy development, team leadership, and event coordination. 💼 Opportunities for personal and professional growth, as you collaborate with like-minded individuals and make a tangible difference in our community. Join us on this exciting journey to inspire, connect, and celebrate the magic of hospitality and travel! Apply now to become our Marketing Team Coordinator and help us spread joy and culture throughout Rotterdam and beyond. To apply or learn more, please contact us. Don't miss out on this opportunity to lead with creativity, passion, and purpose!

Structureel
Jongeren

Planner

Hospitality & Travel Rotterdam

Are you passionate about creating unforgettable experiences and fostering connections between diverse cultures? Join Hospitality & Travel Rotterdam (HTR) as our Event Planner and play a pivotal role in shaping our vibrant community! Main Tasks: Concept Planning: Develop and execute comprehensive event plans in collaboration with hosts, ensuring timely publication and adherence to our vision. Team Meetings: Organize and coordinate team meetings to facilitate effective communication and planning. Efficient Scheduling: Take charge of efficiently scheduling and adjusting event hosts, anticipating and mitigating factors that may affect planning such as attendance, holidays, and illness. Administrative Duties: Manage the administrative aspects of event attendance, ensuring accurate record-keeping and smooth operations. Additional Responsibilities: Event Hosting: If available, participate as an event host and rotate with other volunteers during events, contributing to the success of our gatherings. About HTR: Hospitality & Travel Rotterdam (HTR) is a dynamic community nestled in the heart of Rotterdam, dedicated to bridging cultural gaps and fostering lasting connections through memorable experiences. Join us in our mission to create a welcoming environment where people from all walks of life come together to share, learn, and grow. Who Are You? Passionate about event planning and community building Detail-oriented with excellent organizational skills Proactive problem solver with the ability to anticipate and address challenges Strong communication and teamwork abilities Enthusiastic about embracing diverse cultures and creating inclusive environments Ready to embark on this exciting journey with us? Apply now and become an integral part of the HTR team!

Structureel
Jongeren

Vertrouwenspersoon

Hospitality & Travel Rotterdam

Ben jij empathisch, ondersteunend en toegewijd aan het welzijn van anderen? Word dan Vertrouwenspersoon bij Hospitality & Travel Rotterdam (HTR) en help bij het bieden van een veilige en ondersteunende omgeving voor gasten tijdens onze evenementen. Belangrijkste taken: - Vertrouwelijke ondersteuning: Fungeren als een vertrouwd aanspreekpunt voor gasten van HTR-evenementen die mogelijk schokkende of onaangename situaties ervaren. Bied vertrouwelijke ondersteuning en begeleiding aan individuen die hulp nodig hebben. - Crisisrespons: Snel en gevoelig optreden in reactie op eventuele schokkende of onaangename incidenten die zich tijdens evenementen kunnen voordoen. Bied geruststelling, hulp en passende doorverwijzingen indien nodig. - Belangenbehartiging: Opkomen voor de rechten en het welzijn van gasten, ervoor zorgen dat hun stemmen worden gehoord en gerespecteerd binnen onze gemeenschap. - Vertrouwelijkheid: Strikte vertrouwelijkheid en discretie handhaven bij het omgaan met gevoelige informatie die door individuen wordt gedeeld die ondersteuning zoeken. Over HTR: Hospitality & Travel Rotterdam (HTR) is een levendige gemeenschap die zich inzet voor het bevorderen van verbindingen en het creëren van onvergetelijke ervaringen voor mensen uit diverse achtergronden. Door onze evenementen streven we naar het bevorderen van inclusiviteit, begrip en wederzijds respect onder alle deelnemers. Wie ben jij? - Empathisch en Compassievol: Je hebt oprechte bezorgdheid voor het welzijn van anderen en kunt ondersteuning en begeleiding bieden met empathie en begrip. - Betrouwbaar en Discreet: Je begrijpt het belang van vertrouwelijkheid en kunt strikte discretie handhaven bij het omgaan met gevoelige informatie. - Responsief en Kalm onder Druk: Je kunt snel en effectief reageren op crises of stressvolle situaties, waarbij je rustig en kalm blijft in omstandigheden met hoge druk. - Uitstekende Communicatieve Vaardigheden: Je kunt duidelijk en gevoelig communiceren met individuen in nood, geruststelling en ondersteuning bieden op een niet-veroordelende manier. Als je gepassioneerd bent over het creëren van een veilige en ondersteunende omgeving voor alle gasten en toegewijd bent aan het handhaven van de waarden van inclusiviteit en respect, nodigen we je uit om ons te komen versterken als Vertrouwenspersoon bij HTR. Solliciteer nu en help ons ervoor te zorgen dat iedereen zich welkom en ondersteund voelt bij onze evenementen!

Structureel
's-Gravenhage, Rotterdam, Capelle aan den IJssel, Amsterdam

Volunteer Coordinator

Hospitality & Travel Rotterdam

Are you a natural leader with a passion for empowering others? Join Hospitality & Travel Rotterdam (HTR) as our Volunteer Coordinator and play a vital role in managing and supporting our team of dedicated volunteers! Main Tasks: - Team Management: Provide leadership and guidance to our team of volunteers, ensuring clear communication and effective collaboration. - Volunteer Policy: Develop, implement, and review volunteer policies to ensure alignment with organizational goals and best practices. - Training and Development: Develop and organize engaging and educational sessions for volunteers to enhance their skills and knowledge. - Optimizing Deployment: Strategically deploy volunteers to maximize their impact and contribution to our activities and events. - Performance Evaluation: Coordinate and evaluate the performance and quality of volunteers in training, activities, and educational programs. - Reporting: Periodically report to the board on volunteer activities, achievements, and challenges. - Collaboration with Planners: Work closely with event planners to ensure efficient scheduling and coordination of volunteer event hosts. Additional Responsibilities: Event Hosting: If available, participate as an event host and rotate with other volunteers during events, contributing to the success of our gatherings. About HTR: Hospitality & Travel Rotterdam (HTR) is a vibrant community dedicated to fostering connections and creating memorable experiences for people from diverse backgrounds. Through our events and activities, we aim to promote inclusivity, understanding, and mutual respect. Who Are You? - Experience in Leadership: You have experience in leading teams and guiding others towards common goals. - Flexibility and Independence: You are adaptable, self-reliant, and able to take initiative to address challenges as they arise. - Administrative Proficiency: You possess strong administrative skills and can effectively manage tasks such as reporting and policy development. - Creativity and Proactivity: You are creative in problem-solving and proactive in identifying opportunities for improvement. - Excellent Planning and Organizational Skills: You excel in planning and organizing activities and events to ensure smooth execution. If you are ready to take on a dynamic and rewarding role in coordinating our volunteer team and contributing to the success of HTR, apply now and join us in creating unforgettable experiences for our community!

Structureel
Jongeren

WordPress Specialist

Hospitality & Travel Rotterdam

Are you a WordPress whiz with a passion for web development? Join Hospitality & Travel Rotterdam (HTR) as our WordPress Specialist and help us create and maintain an engaging online presence! Main Tasks: - Website Setup: Collaborate with our IT Coordinator, Sami, to set up the WordPress website, ensuring it meets our organization's needs and objectives. - Website Management: Take charge of managing and maintaining the website, implementing continuous improvements to enhance user experience and functionality. Additional Responsibilities: Event Hosting: If available, participate as an event host and rotate with other volunteers during events, contributing to the success of our gatherings. About HTR: Hospitality & Travel Rotterdam (HTR) is a dynamic community dedicated to fostering connections and creating unforgettable experiences for people from diverse backgrounds. Through our events and activities, we aim to promote cultural exchange, understanding, and friendship. Who Are You? - Technical Expertise: You have a solid understanding of WordPress and experience in website development and management. - Passionate about Web Development: You are enthusiastic about creating visually appealing and user-friendly websites that effectively communicate our organization's mission and values. If you are ready to use your technical skills to help us build and maintain an engaging WordPress website for HTR, apply now and be a part of our journey in bringing people together through unforgettable experiences!

Structureel

Anderen bekeken ook

Rotterdam, Amersfoort, Nijmegen, Haarlem, Tilburg, Deventer, 's-Gravenhage, Utrecht, Arnhem, Amsterdam

Wandel mee tijdens de Nacht van de Vluchteling

NLvoorelkaar

Kun jij het je voorstellen? Dat je van de een op de andere dag alles moet achterlaten? En halsoverkop met je familie, je buren of soms helemaal alleen op de vlucht slaat naar een bestemming die nog onbekend is? 💔 Nog nooit waren zo veel mensen op de vlucht voor oorlog, conflict en onderdrukking. Door mee te lopen met de Nacht van de Vluchteling, zet jij je voor hen in: je vraagt op een positieve manier aandacht voor hun verhalen en laat jouw kilometers sponsoren. Hoe meer geld je ophaalt, hoe meer noodhulp we met elkaar kunnen bieden!! 💪🏼 Tijdens de 2023 editie met maar liefst 5500 deelnemers werd er ruim 1.3 miljoen euro opgehaald! Een fantastisch bedrag! Hiermee kond Stichting Vluchteling o.a. Soedanese vluchtelingen toegang geven tot schoon (drink)water en sanitaire voorzieningen. Ook verzorgden ze noodhulppakketen voor mensen die moesten vluchten voor de aardbeving in Turkije en Syrie en ondersteunenden ze met o.a. voeding in Ethiopie en Burkina Faso. Loop jij dit jaar ook mee? Schrijf je individueel in, met je familie, vrienden, sportclub, bedrijf of school. Klik op 'ik doe mee' zodat we je kunnen uitleggen hoe je kan kan meelopen!

15-06-2024 en 1 meer
Jongeren
Challenge
(kleine) groepen
Rotterdam

Steunouder(s)

SOL (Samen Ondernemend Leren)

Kinderen grootbrengen is een hele klus. Soms kun je daar als ouder wel wat hulp bij gebruiken. Heb jij tijd en ruimte om een gezin een hart onder de riem te steken? Meld je dan aan als vrijwillige steunouder. Of je nu voor 3 uurtjes beschikbaar bent, of voor 24 uur, alle hulp is welkom! Korte uitleg Steunouders zijn volwassen vrijwilligers (met of zonder kinderen, jong of oud, alleenstaand of samen) die één of twee dagdelen per week een gastvrij thuis bieden aan een kind. Zo geven ze gezinnen een steuntje in de rug. Jouw hulp als steunouder helpt te voorkomen dat problemen in gezinnen ontstaan of verergeren. Je biedt een kind een vertrouwde plek waar het welkom is en kind kan zijn. Daarmee geef je ouders ruimte om op adem te komen en het is fijn om te ervaren hoe je de zorg voor kinderen samen kunt delen. Wij vragen • Leeftijd van minimaal 21 jaar (bij voorkeur met wat levenservaring); • Een kind een gastvrij thuis willen en kunnen bieden volgens gemaakte afspraken; • Een kind rust en regelmaat kunnen bieden en gericht zijn op de stimulering van de ontwikkeling van het kind; • Kunnen reflecteren op het eigen gedrag; • Beschikken over een Verklaring Omtrent Gedrag (geen kosten aan verbonden) Wij bieden • Kennismakingsgesprek (profiel opstellen); • Training om tips en ervaringen mee te krijgen; • Ondersteuning en begeleiding vanuit de steunoudercoördinator; • Een vrijwilligersovereenkomst; • Een WA en ongevallen verzekering tijdens de werkzaamheden; Locatie: • Deelgemeente Feijenoord Wanneer • Dagen en tijden in overleg Meer weten? Heb je interesse om je in te zetten als steunouder of wil je eerst meer weten? Stuur dan een berichtje!

Structureel
Rotterdam

Lunchen en wandelen met demente ouderen

gro-up buurtwerk

Voor onze wandelgroep op de woensdagmiddag zijn wij opzoek naar een vrijwilliger die affiniteit heeft met de doelgroep ouderen met beginnende dementie, niet aangeboren hersenletsel of vergeetachtigheid. De wandelgroep komt elke woensdag van 12.00 uur tot 16.00 uur bij elkaar om samen te lunchen en gaat daarna een wandeling van ongeveer een uur maken op een rustig tempo. Het idee is dat jij samen met een vrijwilliger de lunch bedenkt en de boodschappen doet en daarna met de bewoners gaat lunchen. Daarna ga je gezellig mee wandelen en houd je de groep in de gaten. Komt iedereen mee? Heeft iedereen het naar zijn/haar zin? Met slecht weer blijven we binnen en doen we een spelletje of kletsen we wat onder het genot van een kop koffie of thee. Lijkt het je wat om hierbij te helpen? Laat dan snel een bericht achter!

Structureel
Rotterdam

SVP Chauffeurs en begeleiders op de wijkbus

Stichting Wijkvervoer Hillegersberg-Schiebroek

De Belbus van Hillegersberg-Schiebroek wordt gerund door vrijwilligers, dat wil zeggen: mensen die belangeloos in hun vrije tijd iets voor anderen doen. Ruim zeventig vrijwilligers brengen vijf dagen in de week de klanten van de Belbus naar elk adres binnen het gebied Hillegersberg-Schiebroek-Terbregge-Laag/Zestienhoven. Ook ù kunt als vrijwilliger aan de slag bij de Belbus! U bent welkom als chauffeur, begeleider of kantoormedewerker/-ster. • Chauffeur Vanzelfsprekend heeft u een rijbewijs B of BE. Om te beginnen gaat u enkele weken mee als begeleider op een van de bussen. U moet een uitstekende stratenkennis van Hillegersberg en Schiebroek hebben. U moet slagen voor de rijstijl-analyse. Daarnaast is het belangrijk dat u geduldig bent, zowel ten opzichte van de klanten als in het verkeer. • Begeleider U moet over een goede conditie beschikken, want u moet vaak in- en uit de bus stappen, om aan te bellen en om de klanten te helpen met in- en uitstappen. U vertelt de chauffeur waar hij/zij heen moet en houdt de ritten bij op een rittenlijst. U beheerst het Nederlands voldoende om met de klanten en collega’s te kunnen praten en de rittenlijsten te kunnen bijhouden. De passagiers betalen aan de begeleider de ritprijs. De begeleider noteert op de rittenlijst dat/of een klant heeft betaald. En de begeleider onderhoudt via de mobilofoon contact met het kantoor en met de andere bussen. Ook voor een begeleider is geduld belangrijk. U moet goed met oudere mensen om kunnen gaan. • Kantoormedewerker/-ster Kantoormedewerkers nemen de telefoon aan en voeren ritten in in de computer. Ze onderhouden via een mobilofoon contact met de bussen over de retourritten. Verder zetten ze koffie of thee voor de chauffeurs en de begeleiders. Die komen halverwege de ochtend en halverwege de middag even pauzeren. ’s Middags komt een medewerker de planning voor de volgende dag doen. Voor het plannen van de ritten is een gedegen stratenkennis van Hillegersberg en Schiebroek noodzakelijk. Werktijden De Belbus rijdt van maandag tot en met vrijdag. Vrijwilligers werken 1 of meer dagdelen per week: òf ’s ochtends van 8:30 uur tot 12:45 uur òf ’s middags van 12:45 uur tot 16:45-17:00 uur. Aanmelden U kunt zich aanmelden door een bericht te sturen. Uiteraard kunt u, op afspraak, een keer, of een aantal keren, komen kijken om te zien of dit vrijwilligerswerk iets voor u is. Het kantooradres is Minervaplein 96, 3054 SK Rotterdam, in de wijkwinkel van de Bewonersorganisatie 110-Morgen. De haltes van tram 4 en bus 35 zijn op loopafstand. Bus 174 stopt voor de deur. Verklaring Omtrent het Gedrag Vrijwilligers zijn wettelijk verplicht een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) te overleggen. Dit vragen wij voor u aan. Kijkt u voor alle info op onze website: SVP googel dan: belbus his

Structureel
Rotterdam

Penningmeester bij De Zonnebloem

De Zonnebloem

Er kan zoveel meer dan je denkt! De Zonnebloem Rotterdam is op zoek naar een enthousiaste Penningmeester voor één of meerdere afdelingen. De penningmeester voert het dagelijks financieel beheer van de afdeling, het opstellen en bewaken van de jaarlijkse begroting en jaarrekening en het organiseren van de jaarlijkse kascontrole door de kascommissie. En is daarnaast betrokken bij het naleven van de financiële richtlijnen van De Zonnebloem. Kenmerken zijn gedegen, samenwerking en een open houding. Enige financiële basiskennis is gewenst. Daarnaast maak je deel uit van het bestuur van de afdeling en denk je mee over het wel en wee van deze mooie Zonnebloemafdeling. De Zonnebloem zet zich in voor mensen met een lichamelijke beperking en werkt met vrijwilligers die deelnemers bezoeken, erop uitgaan met de deelnemers en activiteiten organiseren. Tijdbesteding ca 2 uur per week.

Structureel
Rotterdam

Gastvrouw/gastheer Alzheimer Salon Delfshaven

wmo radar

Gevraagd gastvrouw/gastheer Wil jij een steentje bijdragen aan het ondersteunen van mensen met dementie en hun mantelzorgers? Alzheimer Salon Delfshaven is een maandelijkse bijeenkomst voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. Dit vindt elke 2e woensdag van de maand plaats. In de Alzheimer Salon geven we informatie en zorgen we voor een aangename, veilige sfeer waar mensen hun ervaringen met elkaar delen. Met een team van vrijwilligers en professionals worden deze avonden voorbereid en georganiseerd. Daarom zoeken wij een gastvrouw/gastheer. Ben jij: • Geraakt door mensen met dementie en hun mantelzorgers? • Iemand die mensen op hun gemak kan stellen en mensen welkom laten voelen? • Iemand met een luisterend oor? • Iemand die het fijn vindt om in een team te functioneren? • Eén keer in de maand (3 uur) beschikbaar op een vaste avond in de maand? Dan komen we graag met je in contact! In de Alzheimer Salon zijn er verschillende werkzaamheden die je als vrijwilliger kunt doen: • Meehelpen in het klaarzetten en opruimen van de zaal en verwelkomen van de bezoekers. • De bezoekers van Alzheimer Salon Delfshaven op hun gemak stellen. • Informatie geven aan nieuwe bezoekers over de structuur van de avond. • Meehelpen in de catering. • Oog hebben voor de eventuele emoties van bezoekers en daar op reageren • Signaleren van vragen bij bezoekers en deze doorgeven aan de gespreksleider en/of aanwezige professionals. • Ondersteunen van de gespreksleider en coördinator van Alzheimer Salon Delfshaven. • Bijdragen aan de evaluatie van de avond. Wat wij bieden: Je komt terecht in een warme organisatie en werkt samen met een groep van betrokken mensen. Iedereen werkt met veel enthousiasme voor hetzelfde doel. Dit doen we vanuit een goede basis, want we vinden het belangrijk dat jij met plezier aan de slag kunt. Zo bieden we voorlichting over dementie en diverse trainingen die aansluiten bij je functie. Interesse? Ben je geïnteresseerd in deze vrijwilligersvacature, of wil je meer informatie? Neem dan contact met op met Cisca van wmo radar Delfshaven.

Structureel
Rotterdam

Rotterdamse Helden helpen met koken

Unie Van Vrijwilligers Rotterdam

Algemene informatie Diverse organisaties zoeken vrijwilligers die kunnen helpen met koken. Zo hebben we de Gaarkeuken in Rotterdam, die 60-200 maaltijden voor diverse wijkrestaurants koken, maar ook een Huis van de Wijk die voor 25 mensen kookt onder begeleiding van een professionele kok. Mocht je dit allemaal te veel zijn, dan zoeken we ook Rotterdamse Helden die samen met een eenzame oudere thuis koken. Taken/werkzaamheden - Voorbereidingen treffen voor het koken - Ondersteunen bij het koken aan de hand van een recept - Helpen opruimen van de keuken / afwassen - Eventueel mee eten Werktijden In overleg, vaak eind van de middag/ begin avond. Eén dagdeel in de week is mogelijk. UVV biedt vrijwilligers - Begeleiding en ondersteuning - Workshops, kerstattentie en jaarlijks uitje - Reiskostenvergoeding en verzekering - Zinvolle en leuke ervaring

Structureel
Jongeren
Rotterdam

Enthousiaste voorzitter bij De Zonnebloem!

De Zonnebloem

Voor de afdeling Lombardijen/Feijenoord) zoeken we een enthousiaste voorzitter. De Zonnebloem is op zoek naar een enthousiaste en stimulerende voorzitter. Als voorzitter ben je de spin in het web die alle lijnen bij elkaar brengt. Het gezicht naar buiten toe. Kenmerken zijn enthousiasme, samenwerking, en een open houding. Enige bestuurlijke ervaring is welkom. Er kan zoveel meer dan je denkt! De Zonnebloem zet zich in voor mensen met een lichamelijke beperking en werkt met vrijwilligers die deelnemers bezoeken, erop uitgaan met de deelnemers en activiteiten organiseren.

Structureel