csrf
NLvoorelkaar logo
NLvoorelkaar

Volunteer Coordinator

Are you a natural leader with a passion for empowering others? Join Hospitality & Travel Rotterdam (HTR) as our Volunteer Coordinator and play a vital role in managing and supporting our team of dedicated volunteers! Main Tasks: - Team Management: Provide leadership and guidance to our team of volunteers, ensuring clear communication and effective collaboration. - Volunteer Policy: Develop, implement, and review volunteer policies to ensure alignment with organizational goals and best practices. - Training and Development: Develop and organize engaging and educational sessions for volunteers to enhance their skills and knowledge. - Optimizing Deployment: Strategically deploy volunteers to maximize their impact and contribution to our activities and events. - Performance Evaluation: Coordinate and evaluate the performance and quality of volunteers in training, activities, and educational programs. - Reporting: Periodically report to the board on volunteer activities, achievements, and challenges. - Collaboration with Planners: Work closely with event planners to ensure efficient scheduling and coordination of volunteer event hosts. Additional Responsibilities: Event Hosting: If available, participate as an event host and rotate with other volunteers during events, contributing to the success of our gatherings. About HTR: Hospitality & Travel Rotterdam (HTR) is a vibrant community dedicated to fostering connections and creating memorable experiences for people from diverse backgrounds. Through our events and activities, we aim to promote inclusivity, understanding, and mutual respect. Who Are You? - Experience in Leadership: You have experience in leading teams and guiding others towards common goals. - Flexibility and Independence: You are adaptable, self-reliant, and able to take initiative to address challenges as they arise. - Administrative Proficiency: You possess strong administrative skills and can effectively manage tasks such as reporting and policy development. - Creativity and Proactivity: You are creative in problem-solving and proactive in identifying opportunities for improvement. - Excellent Planning and Organizational Skills: You excel in planning and organizing activities and events to ensure smooth execution. If you are ready to take on a dynamic and rewarding role in coordinating our volunteer team and contributing to the success of HTR, apply now and join us in creating unforgettable experiences for our community!

Lees meer

structureel

's-Gravenhage, Amsterdam, Capelle aan den IJssel, Rotterdam

Administratie & receptie
Bestuur & organisatie
Begeleiding & coaching

Beschrijving

Are you a natural leader with a passion for empowering others? Join Hospitality & Travel Rotterdam (HTR) as our Volunteer Coordinator and play a vital role in managing and supporting our team of dedicated volunteers!

Main Tasks:
- Team Management: Provide leadership and guidance to our team of volunteers, ensuring clear communication and effective collaboration.
- Volunteer Policy: Develop, implement, and review volunteer policies to ensure alignment with organizational goals and best practices.
- Training and Development: Develop and organize engaging and educational sessions for volunteers to enhance their skills and knowledge.
- Optimizing Deployment: Strategically deploy volunteers to maximize their impact and contribution to our activities and events.
- Performance Evaluation: Coordinate and evaluate the performance and quality of volunteers in training, activities, and educational programs.
- Reporting: Periodically report to the board on volunteer activities, achievements, and challenges.
- Collaboration with Planners: Work closely with event planners to ensure efficient scheduling and coordination of volunteer event hosts.

Additional Responsibilities:
Event Hosting: If available, participate as an event host and rotate with other volunteers during events, contributing to the success of our gatherings.

About HTR:
Hospitality & Travel Rotterdam (HTR) is a vibrant community dedicated to fostering connections and creating memorable experiences for people from diverse backgrounds. Through our events and activities, we aim to promote inclusivity, understanding, and mutual respect.

Who Are You?
- Experience in Leadership: You have experience in leading teams and guiding others towards common goals.
- Flexibility and Independence: You are adaptable, self-reliant, and able to take initiative to address challenges as they arise.
- Administrative Proficiency: You possess strong administrative skills and can effectively manage tasks such as reporting and policy development.
- Creativity and Proactivity: You are creative in problem-solving and proactive in identifying opportunities for improvement.
- Excellent Planning and Organizational Skills: You excel in planning and organizing activities and events to ensure smooth execution.

If you are ready to take on a dynamic and rewarding role in coordinating our volunteer team and contributing to the success of HTR, apply now and join us in creating unforgettable experiences for our community!

Praktische informatie

Wekelijks 5 tot 6 uur

Locatie

's-Gravenhage, Amsterdam, Capelle aan den IJssel, Rotterdam

Bijzonderheden

Geschikt voor mensen die weinig Nederlands spreken

Geschikt voor jongeren

Rolstoeltoegankelijk

Impact

Voor wie

Nieuwkomers & vluchtelingen

Ouderen

Impactgebied

Belangenbehartiging & goede doelen
Evenementen & festivals
Sociaal & welzijn

Categorie

Administratie & receptie
Bestuur & organisatie
Begeleiding & coaching
Delen:
Bewaar:
Print:

Bekijk meer van Hospitality & Travel Rotterdam

Capelle aan den IJssel, Rotterdam

Marketing Coördinator Vrijwilliger bij HTR

Hospitality & Travel Rotterdam

Bij Hospitality & Travel Rotterdam (HTR) draait het allemaal om de kracht van verbinding en de magie die zich ontvouwt wanneer mensen met verschillende achtergronden zich verenigen. Gelegen in het hart van een van de meest dynamische steden van Europa, is het onze missie om culturele kloven te overbruggen en duurzame banden te smeden door middel van onvergetelijke ervaringen. Jouw verantwoordelijkheden: - Leid het marketingteam: u krijgt de geweldige kans om ons gepassioneerde marketingteam te begeleiden en ermee samen te werken. - Onderhoud de Facebook-evenementenkalender: houd onze kalender up-to-date met spannende evenementen en activiteiten. - Beheer van sociale media: maak boeiende berichten voor onze Facebook- en Instagram-pagina's en help ons een levendige online aanwezigheid te creëren. - Maandagupdates: geef onze WhatsApp-community wekelijkse updates over de komende evenementen. - Draag bij aan nieuwe marketingstrategieën: zet uw creatieve denkvermogen op en brainstorm over innovatieve marketingstrategieën om ons te helpen groeien. - (Co-)host een aantal van onze evenementen: stap in de schijnwerpers terwijl u assisteert bij het organiseren en verzekeren van het succes van onze evenementen. Wat u zult winnen: - Breid je netwerk uit: bouw nieuwe verbindingen en vriendschappen op binnen het HTR-team en onze geweldige community. - Praktijkgericht leren: verkrijg praktische kennis en ervaring op het gebied van marketing door middel van leren op de werkplek. - Groei met ons mee: maak deel uit van een beginnende organisatie en groei met ons mee terwijl we een positieve impact blijven maken. Als je een passie hebt voor marketing, het leuk vindt om mensen bij elkaar te brengen en deel wilt uitmaken van een dynamische en levendige gemeenschap, dan willen we je graag aan boord hebben. Doe mee met het creëren van gedenkwaardige ervaringen en het bevorderen van betekenisvolle verbindingen bij HTR! Solliciteer nu en maak deel uit van iets heel bijzonders. Samen zullen we een verschil maken.

Structureel
's-Gravenhage, Rotterdam, Capelle aan den IJssel, Amsterdam

Event Host Region Den Haag

Hospitality & Travel Rotterdam

🌟 Join Our Team as an Event Host in the Den Haag Region! 🌟 Are you passionate about bringing people together and creating unforgettable experiences? Do you thrive in dynamic environments where every day brings something new? If so, we have the perfect opportunity for you! Hospitality & Travel Rotterdam is looking for enthusiastic volunteers to join our team as Event Hosts for our exciting upcoming events in the Den Haag region. While the specific events are yet to be finalized, you'll have the chance to be a part of something special, happening once a month. As an Event Host, you'll: 🎉 Welcome guests with warmth and hospitality, ensuring everyone feels included and valued. 🤝 Foster connections between attendees, encouraging networking and meaningful interactions. 🔍 Assist with event setup and logistics, helping to create a seamless and enjoyable experience. 📸 Capture moments and memories, ensuring our events are documented for all to cherish. What we're looking for: 🌟 Outgoing individuals with a passion for hospitality and community building. 🎈 Excellent communication skills and a friendly demeanor. 💼 Ability to work well in a team and adapt to changing circumstances. 🕰️ Availability for events once a month in the Den Haag region. Join us on this exciting journey as we create magic and forge lasting connections in the heart of Den Haag! Apply now to be a part of something truly special. To apply or learn more, please contact us. Don't miss out on this opportunity to make a difference and be a part of something extraordinary!

Structureel
Jongeren
Dordrecht, 's-Gravenhage, Rotterdam, Capelle aan den IJssel, Amsterdam

Event Host Region Dordrecht

Hospitality & Travel Rotterdam

🌟 Join Our Team as an Event Host in the Dordrecht Region! 🌟 Are you ready to be a part of something truly special? Do you thrive in environments where you can make a difference and create unforgettable moments? Look no further, because we have the perfect opportunity for you! Hospitality & Travel Rotterdam is seeking enthusiastic volunteers to become Event Hosts for our upcoming events in the vibrant Dordrecht region. While the specific events are still in the planning stages, you'll have the chance to play a key role in bringing them to life, with events scheduled once a month. As an Event Host, you'll: 🎉 Extend a warm welcome to all attendees, ensuring everyone feels valued and included. 🤝 Facilitate connections between guests, fostering networking and meaningful interactions. 🔍 Assist with event setup and logistics, contributing to the smooth operation of each gathering. 📸 Capture precious moments and memories, preserving the magic of our events for all to enjoy. What we're looking for: 🌟 Outgoing individuals with a passion for hospitality and community building. 🎈 Excellent communication skills and a friendly, approachable demeanor. 💼 Ability to collaborate effectively within a team and adapt to changing circumstances. 🕰️ Availability to participate in events once a month in the Dordrecht region. Join us as we embark on this exciting journey to create unforgettable experiences and forge lasting connections in the heart of Dordrecht! Apply now to seize the opportunity to make a meaningful impact and be part of something extraordinary. To apply or learn more, please contact us. Don't miss out on your chance to join our team and be a part of the magic!

Structureel
Jongeren
Rotterdam

Event Host Weekly Social Drink

Hospitality & Travel Rotterdam

Are you someone who loves to bring people together and create memorable experiences? Do you thrive in social settings and enjoy connecting with others? If so, we have the perfect opportunity for you! Hospitality & Travel Rotterdam is searching for enthusiastic volunteers to become Event Hosts for our Weekly Social Drink events, happening every Thursday evening starting from 20:00. This is your chance to be a part of something special, with availability required at least once a month on Thursdays. As an Event Host for our Weekly Social Drink, you'll: 🍹 Welcome guests with warmth and hospitality, setting the tone for a relaxed and enjoyable evening. 🤝 Foster connections between attendees, encouraging mingling and lively conversation. 🔍 Assist with event setup and coordination, ensuring everything runs smoothly. 📸 Capture the fun and camaraderie of the evening, helping to create lasting memories. What we're looking for: 🌟 Outgoing individuals who love meeting new people and creating a welcoming atmosphere. 🎈 Great communication skills and a friendly, approachable demeanor. 💼 Ability to work well in a team and adapt to the dynamics of each event. 🕰️ Availability to host at least once a month on Thursday evenings. Join us as we gather each week for our Weekly Social Drink, where friendships are forged and good times are had. Apply now to become an Event Host and play a pivotal role in making Thursday nights unforgettable! To apply or learn more, please contact us. Don't miss out on this opportunity to be a part of the fun and make a difference in our vibrant community!

Structureel
Jongeren

Volunteer Community Manager

Hospitality & Travel Rotterdam

Are you passionate about building connections, fostering engagement, and creating a positive online community? Do you thrive in environments where you can make a difference and bring people together? If so, we have the perfect opportunity for you! Hospitality & Travel Rotterdam (HTR) is seeking enthusiastic volunteers to join our team as Community Managers. As a Community Manager, you'll play a vital role in nurturing relationships within our online community and social media platforms, ensuring a supportive and engaging environment for all members. Main Tasks: 🤝 Engage with community members by responding to comments, messages, and inquiries, fostering meaningful interactions. 📣 Create and share relevant content to keep community members informed, entertained, and engaged. 🎉 Host one of our events, once a month with other volunteers, depending on availability, to further connect with our community in person. At HTR, we believe in the power of connection and the magic of bringing people together. Our goal is to share the rich local Dutch culture and the vibrant spirit of Rotterdam with the world. As a Community Manager, you'll be instrumental in achieving this goal by facilitating connections, sharing stories, and creating unforgettable experiences for our community. What We Offer: 🌍 The opportunity to be part of a dynamic and passionate team dedicated to creating meaningful connections. 📈 Valuable experience in community management, social media, and event coordination. 💡 The chance to unleash your creativity and make a real impact in shaping our community's culture and identity. Join us on this exciting journey to bring people together, share cultures, and celebrate the beauty of Rotterdam! Apply now to become a Community Manager and be part of something truly special. To apply or learn more, please contact us. Don't miss out on your chance to make a difference and help us spread the magic of hospitality and travel!

Structureel
Jongeren
(kleine) groepen

Marketing Team Coordinator

Hospitality & Travel Rotterdam

Are you a natural leader with a passion for marketing and community engagement? Do you excel at creating and implementing strategic plans while guiding others to success? If so, we have the perfect opportunity for you! Hospitality & Travel Rotterdam (HTR) is seeking a dedicated volunteer to serve as our Marketing Team Coordinator. In this role, you'll play a pivotal role in shaping our marketing efforts, guiding our community managers, and ensuring the success of our events. Main Tasks: 📝 Develop and implement a comprehensive marketing plan, ensuring that strategies align with our goals and objectives. 👥 Provide guidance and support to our team of community managers, empowering them to effectively engage with our audience and foster meaningful interactions. 💡 Generate creative and cost-effective advertising solutions for our events, considering both budgetary constraints and innovative approaches. 🎉 Collaborate with other volunteers to host events, leveraging your marketing expertise to enhance their success and impact. As part of the HTR team, you'll have the opportunity to make a meaningful impact, connect with diverse communities, and showcase the beauty of Rotterdam to the world. Whether you're brainstorming marketing strategies, mentoring community managers, or hosting events, your contributions will help us achieve our mission of bringing people together and celebrating culture. What We Offer: 🌍 The chance to work with a dynamic and passionate team dedicated to creating unforgettable experiences. 📈 Valuable experience in marketing strategy development, team leadership, and event coordination. 💼 Opportunities for personal and professional growth, as you collaborate with like-minded individuals and make a tangible difference in our community. Join us on this exciting journey to inspire, connect, and celebrate the magic of hospitality and travel! Apply now to become our Marketing Team Coordinator and help us spread joy and culture throughout Rotterdam and beyond. To apply or learn more, please contact us. Don't miss out on this opportunity to lead with creativity, passion, and purpose!

Structureel
Jongeren

Planner

Hospitality & Travel Rotterdam

Are you passionate about creating unforgettable experiences and fostering connections between diverse cultures? Join Hospitality & Travel Rotterdam (HTR) as our Event Planner and play a pivotal role in shaping our vibrant community! Main Tasks: Concept Planning: Develop and execute comprehensive event plans in collaboration with hosts, ensuring timely publication and adherence to our vision. Team Meetings: Organize and coordinate team meetings to facilitate effective communication and planning. Efficient Scheduling: Take charge of efficiently scheduling and adjusting event hosts, anticipating and mitigating factors that may affect planning such as attendance, holidays, and illness. Administrative Duties: Manage the administrative aspects of event attendance, ensuring accurate record-keeping and smooth operations. Additional Responsibilities: Event Hosting: If available, participate as an event host and rotate with other volunteers during events, contributing to the success of our gatherings. About HTR: Hospitality & Travel Rotterdam (HTR) is a dynamic community nestled in the heart of Rotterdam, dedicated to bridging cultural gaps and fostering lasting connections through memorable experiences. Join us in our mission to create a welcoming environment where people from all walks of life come together to share, learn, and grow. Who Are You? Passionate about event planning and community building Detail-oriented with excellent organizational skills Proactive problem solver with the ability to anticipate and address challenges Strong communication and teamwork abilities Enthusiastic about embracing diverse cultures and creating inclusive environments Ready to embark on this exciting journey with us? Apply now and become an integral part of the HTR team!

Structureel
Jongeren

Vertrouwenspersoon

Hospitality & Travel Rotterdam

Ben jij empathisch, ondersteunend en toegewijd aan het welzijn van anderen? Word dan Vertrouwenspersoon bij Hospitality & Travel Rotterdam (HTR) en help bij het bieden van een veilige en ondersteunende omgeving voor gasten tijdens onze evenementen. Belangrijkste taken: - Vertrouwelijke ondersteuning: Fungeren als een vertrouwd aanspreekpunt voor gasten van HTR-evenementen die mogelijk schokkende of onaangename situaties ervaren. Bied vertrouwelijke ondersteuning en begeleiding aan individuen die hulp nodig hebben. - Crisisrespons: Snel en gevoelig optreden in reactie op eventuele schokkende of onaangename incidenten die zich tijdens evenementen kunnen voordoen. Bied geruststelling, hulp en passende doorverwijzingen indien nodig. - Belangenbehartiging: Opkomen voor de rechten en het welzijn van gasten, ervoor zorgen dat hun stemmen worden gehoord en gerespecteerd binnen onze gemeenschap. - Vertrouwelijkheid: Strikte vertrouwelijkheid en discretie handhaven bij het omgaan met gevoelige informatie die door individuen wordt gedeeld die ondersteuning zoeken. Over HTR: Hospitality & Travel Rotterdam (HTR) is een levendige gemeenschap die zich inzet voor het bevorderen van verbindingen en het creëren van onvergetelijke ervaringen voor mensen uit diverse achtergronden. Door onze evenementen streven we naar het bevorderen van inclusiviteit, begrip en wederzijds respect onder alle deelnemers. Wie ben jij? - Empathisch en Compassievol: Je hebt oprechte bezorgdheid voor het welzijn van anderen en kunt ondersteuning en begeleiding bieden met empathie en begrip. - Betrouwbaar en Discreet: Je begrijpt het belang van vertrouwelijkheid en kunt strikte discretie handhaven bij het omgaan met gevoelige informatie. - Responsief en Kalm onder Druk: Je kunt snel en effectief reageren op crises of stressvolle situaties, waarbij je rustig en kalm blijft in omstandigheden met hoge druk. - Uitstekende Communicatieve Vaardigheden: Je kunt duidelijk en gevoelig communiceren met individuen in nood, geruststelling en ondersteuning bieden op een niet-veroordelende manier. Als je gepassioneerd bent over het creëren van een veilige en ondersteunende omgeving voor alle gasten en toegewijd bent aan het handhaven van de waarden van inclusiviteit en respect, nodigen we je uit om ons te komen versterken als Vertrouwenspersoon bij HTR. Solliciteer nu en help ons ervoor te zorgen dat iedereen zich welkom en ondersteund voelt bij onze evenementen!

Structureel

WordPress Specialist

Hospitality & Travel Rotterdam

Are you a WordPress whiz with a passion for web development? Join Hospitality & Travel Rotterdam (HTR) as our WordPress Specialist and help us create and maintain an engaging online presence! Main Tasks: - Website Setup: Collaborate with our IT Coordinator, Sami, to set up the WordPress website, ensuring it meets our organization's needs and objectives. - Website Management: Take charge of managing and maintaining the website, implementing continuous improvements to enhance user experience and functionality. Additional Responsibilities: Event Hosting: If available, participate as an event host and rotate with other volunteers during events, contributing to the success of our gatherings. About HTR: Hospitality & Travel Rotterdam (HTR) is a dynamic community dedicated to fostering connections and creating unforgettable experiences for people from diverse backgrounds. Through our events and activities, we aim to promote cultural exchange, understanding, and friendship. Who Are You? - Technical Expertise: You have a solid understanding of WordPress and experience in website development and management. - Passionate about Web Development: You are enthusiastic about creating visually appealing and user-friendly websites that effectively communicate our organization's mission and values. If you are ready to use your technical skills to help us build and maintain an engaging WordPress website for HTR, apply now and be a part of our journey in bringing people together through unforgettable experiences!

Structureel

Anderen bekeken ook

Amsterdam, 's-Gravenhage, Voorschoten, Den Helder, Barendrecht, Rotterdam, Capelle aan den IJssel, Gouda, Zuidplas, Lansingerland, Arnhem, Deventer, Apeldoorn, Zoetermeer, Ede, Stichtse Vecht, Utrecht, Hilversum, Leusden, Sittard-Geleen, Westland, Haarlem, Dronten, Katwijk

TOMaatjes voor jonge nieuwkomers gezocht!

OpenEmbassy

In het kort: Help jij nieuwkomers zinnig, waardig en vlot hun weg te vinden in het Nederlandse onderwijssysteem? Maak impact als TOMaatje van een kind of jongere uit een nieuwkomersgezin! Hoe? Ondersteun online (of offline/ fysiek) 1 a 2 uur per week met het oefenen van de Nederlandse taal en andere vakken die een uitdaging zijn. Profiel: - Je beheerst de Nederlandse taal - Bekendheid met Nederlandse onderwijssysteem - Heel fijn als je een achtergrond hebt in onderwijs, pedagogiek, logopedie, of zelf ervaringsdeskundige met school. - Nieuwsgierig naar of kan makkelijk omgaan met andere culturen - Je hebt tijd en ruimte hebt om wekelijks af te spreken met kinderen Taakomschrijving: Als TOMaatje help je een kind/jongere (7-18 jaar) uit nieuwkomersgezin als het thuisonderwijs niet goed lukt. Je biedt ondersteuning bij het maken van huiswerk, oefenen van de Nederlandse taal, rekenen en andere uitdagende schoolvakken. Soms heb je de rol van mentor/buddy. Ben jij 1 of meer uur per week beschikbaar minimaal 3 maanden om iemand te begeleiden? Dan is dit een perfecte vacature voor jou! Wat krijg je aangeboden: Als vrijwillig TOMaatje maak je impact in het leven van een kind/jongere. We geven je toegang tot een online community van vrijwilligers, waarin tips en kennis over begeleiding worden gedeeld. We hebben regelmatig intervisie sessies en workshops voor onze vrijwilligers. Wat is de meerwaarde van dit vrijwilligerswerk? Door jouw inzet zorg je ervoor dat kinderen en jongeren hun Nederlandse taal verbeteren en vragen kunnen stellen over hun huiswerk. Dit is van groot belang voor hun schoolcarrière. Ook kun je de ouders ondersteunen en ze wegwijs maken in het Nederlandse onderwijssysteem. Zinvol werk met een grote maatschappelijke impact! Tegelijkertijd leer je een nieuwkomers gezin beter kennen en maak je onderdeel uit van een community van zo`n 300 enthousiaste TOMaatjes. Werktijden: Wat jou, het kind/jongere en de ouders het beste uitkomt. Dit gebeurt in overleg. De echte begeleiding gebeurt online via zoom, skype of een ander medium, afhankelijk van jullie voorkeur of offline, fysiek bij het gezinshuis. Meer weten? Meedoen? Reageer op deze vacature met je email gegevens en we nemen contact met je op. Je kunt je ook direct aanmelden via ons website: https://match.hetbegintmettaal.nl/aanmelden/thuisonderwijsmaatjes/vrijwilliger Met vriendelijke groet, TOMaatjes Team

Structureel
Dordrecht, 's-Gravenhage, Rotterdam, Capelle aan den IJssel, Amsterdam

Event Host Region Dordrecht

Hospitality & Travel Rotterdam

🌟 Join Our Team as an Event Host in the Dordrecht Region! 🌟 Are you ready to be a part of something truly special? Do you thrive in environments where you can make a difference and create unforgettable moments? Look no further, because we have the perfect opportunity for you! Hospitality & Travel Rotterdam is seeking enthusiastic volunteers to become Event Hosts for our upcoming events in the vibrant Dordrecht region. While the specific events are still in the planning stages, you'll have the chance to play a key role in bringing them to life, with events scheduled once a month. As an Event Host, you'll: 🎉 Extend a warm welcome to all attendees, ensuring everyone feels valued and included. 🤝 Facilitate connections between guests, fostering networking and meaningful interactions. 🔍 Assist with event setup and logistics, contributing to the smooth operation of each gathering. 📸 Capture precious moments and memories, preserving the magic of our events for all to enjoy. What we're looking for: 🌟 Outgoing individuals with a passion for hospitality and community building. 🎈 Excellent communication skills and a friendly, approachable demeanor. 💼 Ability to collaborate effectively within a team and adapt to changing circumstances. 🕰️ Availability to participate in events once a month in the Dordrecht region. Join us as we embark on this exciting journey to create unforgettable experiences and forge lasting connections in the heart of Dordrecht! Apply now to seize the opportunity to make a meaningful impact and be part of something extraordinary. To apply or learn more, please contact us. Don't miss out on your chance to join our team and be a part of the magic!

Structureel
Jongeren
Utrecht, Maassluis, Schiedam, 's-Gravenhage, Delft, Gouda, Alphen aan den Rijn, Opsterland, Amsterdam, Rotterdam, Assen, Zoetermeer, Westland, Huizen, Heerde, Eindhoven, Nieuwegein, Purmerend, Nieuwkoop, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Alkmaar, 's-Hertogenbosch, Maastricht, Zutphen, Zwolle, Nijmegen, Haarlem, Dordrecht, Tilburg, Enschede, Leeuwarden, Groningen, Den Helder, Almelo, Wageningen, Middelburg, Arnhem, Breda, Leiden, Deventer, Súdwest-Fryslân, Apeldoorn, Amersfoort, Roermond, Lelystad, Bronckhorst, Zandvoort, Zeist, Harderwijk, Roosendaal, Hilversum, Oldenzaal, Heeze-Leende, Dijk en Waard, Ede, Hoorn

Help jij Shahed (17) de Havo afronden?

OpenEmbassy

Shahed (17) wil graag de Havo afronden. Help jij haar met het Nederlands? Dankzij hulp van een ander thuisonderwijsmaatje, kon Shahed met goede cijfers haar Vmbo afronden. Nu zit ze in 4 Havo en kan ze opnieuw wat extra ondersteuning gebruiken. Ze is op zoek naar een online TOMaatje die haar wil helpen om haar middelbare school tot een succesvol einde te brengen. Wil jij iemand helpen om haar potentie waar te maken? We zoeken voor Shahed een vrijwilliger die: - Eens per week online les wilt geven. - Een goede beheersing heeft van de Nederlandse taal. - Niet bang is om de leerstof van bovenbouw middShahed om te zorgen dat jullie goede afspraken kunnen maken. In overleg spreek je een moment in de week af waarop je online kunt ondersteunen. Daarna is het zorgen voor leuk contact met elkaar en vooral veel samen huiswerk maken. Hoe ondersteunen wij je? Vanuit TOMaatjes ontvang je begeleiding aan de start, met tips voor lesinhoud en toegang tot de community met andere TOMaatjes erin. Elke 1-2 maanden is er een online intervisie met lezingen van professionals of kan je in groepjes bespreken hoe je meer uit de bijlessen kunt halen. Wat heb ik ervoor nodig? - Openstaan voor een andere cultuur. - Voordat je kunt starten, vragen we kosteloos een Verklaring Omtrent Gedrag voor je aan. Als die binnen is, kan je zo snel mogelijk beginnen. - Zin om te helpen met wat er in de bovenbouw van de Havo allemaal aan bod komt. Thuisonderwijsmaatje zijn is echt een hele dankbare taak. Het begint met bijles, maar veel van onze vrijwilligers bouwen echt een band op met het gezin waar ze werken. Het vorige TOMaatje van Shahed schreef dit over haar: "Tot afgelopen zomervakantie heb ik (als TOMaatje) een Syrisch meisje 3 jaar lang begeleid, hierin is ze omgestroomd van kader naar theoretisch met als eindresultaat een t-diploma met een gemiddelde boven de zeven. Een prachtig resultaat waar ik zeer veel voldoening aan heb overgehouden, en nog altijd mag ze op mij terugvallen. Mijn beloning was haar gezichtsuitdrukking en die van haar ouders toen ik onverwacht op de diplomering verscheen." We hopen je snel te verwelkomen als TOMaatje voor Shahed of één van de vele andere kinderen hulp kunnen gebruiken.

Structureel
's-Hertogenbosch, 's-Gravenhage, Schagen, Amsterdam, Rotterdam, Dronten, Deurne, Vlaardingen, Utrecht, Capelle aan den IJssel, Winterswijk, Barendrecht, Alblasserdam, Deventer, Culemborg, Dalfsen, Staphorst, Breda, Moerdijk, Roosendaal, Goes, Zuidplas, Amersfoort, Boxtel, Venray, Enschede, Doesburg, Sittard-Geleen, Maasdriel, Nijmegen, Hoorn, Alkmaar, Assen, Diemen, Overbetuwe, Noardeast-Fryslân, Haarlem, Heerenveen, Haarlemmermeer, Ridderkerk, Raalte, Rijssen-Holten, Noordenveld, Roermond

Jurist gezocht!

Depressie Vereniging

De Depressie Vereniging is een vereniging voor patiënten en hun naasten. De primaire taak is om mensen met een depressie en hun naasten te ondersteunen, te informeren, onderling contact te faciliteren en hun belangen te behartigen. Onze leden worden door vele vrijwilligers bijgestaan. De Depressie Vereniging is bezig om haar structuur te versterken. We zijn daarom op zoek naar een jurist. Taken Kun jij zorgen dat de activiteiten van de Depressie Vereniging juridisch goed onderbouwd zijn en dat de vereniging haar juridische rechten en plichten nakomt? Kun jij ons pro-actief adviseren en helpen bij de uitvoering ervan? We denken hierbij bijvoorbeeld aan het checken van de statuten, het opstellen van een goed huishoudelijk reglement, adviseren bij lastige situaties over eventuele juridische risico’s, contracten met externen checken, zorgen dat de vereniging up to date is met huidige of nieuwe wetgeving, etc. Je zult voornamelijk met het bestuur en de landelijke coördinator samenwerken. Waar nodig zul je specifieke coördinatoren bijstaan. We streven naar duo functies om de continuïteit bij de vereniging te garanderen. Of dat er op zijn minst een achtervang is als iemand uitvalt. Het betreft een onbezoldigde vrijwilligerspositie. De tijdsbesteding zal waarschijnlijk variëren maar gemiddeld ongeveer 1-2u per week. De uurbesteding hangt ook af van de inzet van de vrijwilliger. Wie ben jij? · Je hebt ervaring met juridische vraagstukken, bij voorkeur voor een vrijwilligersorganisatie · Je bent integer en kunt goed afstemmen, schrijven en prioriteren · Je bent bereid om je gedurende langere tijd hieraan te committeren. · Je hebt bij voorkeur ervaring met depressie als lotgenoot of naaste · Je bent zorgvuldig, bent betrouwbaar en flexibel en kunt wanneer gevraagd een VoG overleggen Interesse en informatie Heb je interesse, stuur dan een reactie, je ontvangt dan een mailadres waar je je brief met motivatie en ervaring naartoe kunt sturen. Je werkt als vrijwilliger, je krijgt een vrijwilligerscontract. Kijk ook even op de site van de Depressievereniging!

Structureel
's-Gravenhage, Rotterdam, Capelle aan den IJssel, Amsterdam

Event Host Region Den Haag

Hospitality & Travel Rotterdam

🌟 Join Our Team as an Event Host in the Den Haag Region! 🌟 Are you passionate about bringing people together and creating unforgettable experiences? Do you thrive in dynamic environments where every day brings something new? If so, we have the perfect opportunity for you! Hospitality & Travel Rotterdam is looking for enthusiastic volunteers to join our team as Event Hosts for our exciting upcoming events in the Den Haag region. While the specific events are yet to be finalized, you'll have the chance to be a part of something special, happening once a month. As an Event Host, you'll: 🎉 Welcome guests with warmth and hospitality, ensuring everyone feels included and valued. 🤝 Foster connections between attendees, encouraging networking and meaningful interactions. 🔍 Assist with event setup and logistics, helping to create a seamless and enjoyable experience. 📸 Capture moments and memories, ensuring our events are documented for all to cherish. What we're looking for: 🌟 Outgoing individuals with a passion for hospitality and community building. 🎈 Excellent communication skills and a friendly demeanor. 💼 Ability to work well in a team and adapt to changing circumstances. 🕰️ Availability for events once a month in the Den Haag region. Join us on this exciting journey as we create magic and forge lasting connections in the heart of Den Haag! Apply now to be a part of something truly special. To apply or learn more, please contact us. Don't miss out on this opportunity to make a difference and be a part of something extraordinary!

Structureel
Jongeren
Zuidplas, Rotterdam, Amersfoort, Utrecht, Barendrecht, Woerden, Baarn, Wijk bij Duurstede, Houten, Nieuwegein, IJsselstein, Vijfheerenlanden, Leusden, Veenendaal, Utrechtse Heuvelrug, Westland, 's-Gravenhage, Pijnacker-Nootdorp, Wassenaar

Word jij onze nieuwe regiocoördinator?

Depressie Vereniging

De Depressievereniging brengt mensen bij elkaar die een depressie hebben (meegemaakt). We noemen dit ‘lotgenoten’, we bieden aan lotgenoten de mogelijkheid tot het onderling delen van ervaringen. Dit gebeurt onder andere in de 60 supportgroepen in heel Nederland. Hierbij komen mensen ééns per maand bij elkaar om ervaringen uit te wisselen en te bespreken hoe zij met hun depressie in het dagelijks leven omgaan. Alles wat te maken heeft met depressie is in deze groepen bespreekbaar. De groepen worden begeleid door 2 gespreksbegeleiders die zelf ook bekend zijn met depressie. Aangezien de vereniging groeit zoeken we nieuwe regiocoördinatoren voor diverse provincies. Als regiocoördinator help je met het coördineren van de regionale supportgroepen en geef je begeleiding aan de gespreksbegeleiders van jouw regio. Jouw ervaring en achtergrond zijn daarbij enorm waardevol om het contact tussen de lotgenoten in jouw regio te stimuleren.  Wat ga je doen? De regiocoördinator is een belangrijke schakel bij het organiseren van onze supportgroepen. Je bent een dynamisch aanspreek- en scharnierpunt tussen het landelijk secretariaat, welke de aanmeldingen van nieuwe leden verwerkt, en de lokale gespreksbegeleiders die de plaatsing van de leden verzorgen. Het werk kun je van huis uit doen. -Je zet nieuwe aanmeldingen, die je krijgt vanuit het secretariaat, door naar de juiste gespreksbegeleiders. -Je bent betrokken bij de selectie en inwerken van nieuwe gespreksbegeleiders in je regio. -Je verzorgt 4x per jaar een digitale intervisie voor de gespreksbegeleiders. -Waar nodig zoek je mee naar een nieuwe locatie en steekt energie in de werving van lotgenoten middels persberichten wanneer er een nieuwe groep wordt opgericht. -Je houdt ‘de vinger aan de pols’ bij het opstarten van nieuwe groepen. -Wanneer nodig ben je een gespreks- en sparpartner van de begeleiders. -Je houdt zicht op het wel en wee en volume van de groepen -Je neemt deel aan het landelijk regiocoördinatoren-overleg -je neemt deel aan intervisie met collega-regiocoördinatoren. Wat heb je nodig? Je hebt ervaring met depressie, zelf of in je nabije omgeving, en die waardevolle kennis zet je in om anderen te ondersteunen. Het is uiteraard een pre als je ervaring hebt met supportgroepen, bijvoorbeeld als deelnemer of als begeleider. Je woont bij voorkeur in de regio waarvoor je je aanmeldt en hebt ongeveer 4 tot 6 uur per week beschikbaar (die kan je zelf indelen). Daarnaast durf je zelfstandig beslissingen te nemen die passen in de lijn van het beleid van de Depressievereniging. Je kunt mensen op een coachende manier ondersteunen en durft ze aan te spreken en feedback te geven waar nodig. Het is fijn als je enige digitale vaardigheden hebt om in het administratiesysteem te kunnen werken en online meetings te kunnen beleggen via Teams. Wat biedt de Depressie Vereniging? Als regiocoördinator word je onderdeel van een maatschappelijk-relevante én levendige community van 1200 leden en 200 vrijwilligers. Deze vrijwilligers zetten zich allemaal in om de kwaliteit van het leven van mensen met depressie te verbeteren. Als regio-coördinator kun je terugvallen op het landelijk bureau van de vereniging. Je krijgt ondersteuning waar nodig en kan deelnemen aan bijeenkomsten die door de vereniging georganiseerd worden. Je wordt lid van de vereniging en kan gratis deelnemen aan trainingen van PGO support. Je hebt middels whats app en mail contact met de andere regio-coördinatoren en het bestuur. Op dit moment zoeken we regiocoördinatoren voor de regio Utrecht en Zuid-Holland. Neem ook eens een kijkje op de site van de Depressievereniging. www.depressievereniging.nl

Structureel
Alkmaar, Breda, 's-Gravenhage, Haarlem, Rotterdam, Amsterdam, Uitgeest

Creatieve ontwerper sociale media

Landelijke Pijn Organisatie

Help jij mee in ons gezellige team voor sociale media?? Dit ga je doen; Voor de sociale media van de Landelijke Pijn Organisatie mag jij je creativiteit laten stromen. Je gaat met ons team voor kanalen, zoals bijvoorbeeld Facebook, Instagram en LinkedIn, berichten en artikelen maken in diverse uitingen zoals: banners, nieuws- en info-berichten, foto’s, Instagram reels, oproepen, triggers, etc. https://landelijkepijnorganisatie.nl/ Wie ben jij? Jij wilt je graag inzetten voor mensen met chronisch pijn en naasten. Je vindt het leuk om creatief bezig te zijn. Je laat je graag inspireren door in een gezellige sfeer samen te werken met je teamgenoten. Je bent in het bezit van een eigen laptop en je vindt het leuk om ook zelf op ontdekking te gaan (wij werken voornamelijk via Microsoft Teams en creatief met o.a. Canva). Waar en wanneer; Lekker vanuit je eigen stek, wij werken alleen online en hebben regelmatig contact met elkaar via Microsoft Teams. Jij deelt je tijd in naar wat voor jou prettig werkt. De bonus Het geeft jou positieve energie om aan een platform voor mensen met chronische pijn mee te kunnen bouwen. Je ontwikkeling op zowel creatief vlak als je kennis op het gebied van Sociale Media worden gestimuleerd. LPO biedt vrijwilligers ontwikkelingscursussen aan via verschillende platforms. Met deze zinvolle vrijwilligersinzet zul je veel nieuwe mensen leren kennen. Je werkt comfortabel vanuit je eigen huis. 2x per jaar organiseren wij een gezellige vrijwilligers dag. Ben je enthousiast, reageer hier of vul het aanmeldformulier in op onze website, dan spreek ik je snel op teams. Alvast bedankt, Marisa (vrijwilligerscoördinator LPO)

Structureel
Jongeren
Rotterdam

Met je team op geluksexpeditie!

Stichting Geluk - Gelukswandelingen

Maak van jullie (werk)uitje een gelukkige ervaring en ga samen met bewoners van een verzorgingshuis aan de gelukswandel. Wij bieden speciaal georganiseerde Gelukswandelingen aan voor scholen, bedrijven en andere groepen. Misja van Gelukswandelingen: “We bekijken de omgeving door een gelukswandelaarsbril. We delen vreugdevol de ontdekkingen en al pratend en verwonderend vinden we het geluk én elkaar. Buiten. Op straat. Verbinding door verwondering.” Gelukswandelingen zijn speciaal gemaakt voor bewoners van verzorgingstehuizen, vaak kwetsbare ouderen die niet vaak buiten komen, en geluksvrijwilligers. Onder begeleiding van kunstenaar Misja Immink verkent een vrolijke rolstoelbrigade de buurt op nieuwe gelukssoorten. Kortom, tijdens een Gelukswandeling doen jullie iets goeds voor en ander en iets moois met elkaar als groep. De impact is groot; de ouderen genieten namelijk enorm van de verwondering en het samen buiten zijn. Bovendien leren jullie Rotterdam, mede dankzij de verrassende opdrachten, heel anders kennen. Er is tijdens de activiteit veel ruimte voor persoonlijke aandacht. Ervaring met ouderen of rolstoelen is niet nodig. Voor een Gelukswandeling zal een korte introductie met uitleg worden gegeven. Voor een groepgeluksexpeditie wordt een bijdrage gevraagd voor gemaakte onkosten. Voor meer informatie kun je ons een berichtje sturen.

Eenmalig
Jongeren
(kleine) groepen
Rotterdam

Speeltuinvrienden

Buurt- en Speeltuinwerk Rotterdam (BSW)

Rotterdam telt ruim 50 speeltuinen, deze speeltuinen maken het mogelijk dat wekelijks honderden kinderen op een leuke en veilige plek kunnen spelen. De speeltuinen zijn een plek waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en waar mooie vriendschappen ontstaan. Speeltuinen hebben regelmatig grote klussen waar jij en je collega's/ vrienden kunnen bijdragen aan een mooier Rotterdam. Help mee bij een onderhoudsbeurt van het clubgebouw, het organiseren van een grote kinderactiviteit of het vergroenen van de speeltuin. Er zit altijd een speeltuin bij jullie in de buurt. Dus heb je zin en tijd om met een groepje aan de slag te gaan? Neem dan contact met ons op en wij zoeken een leuke klus voor jullie uit. Namens de kleine Rotterdamse speeltuinbezoekers...alvast bedankt.

Eenmalig
Jongeren
(kleine) groepen
Rotterdam

Maatjes gezocht

Aafje Locatie De Nieuwe Plantage

De Nieuwe Plantage is een multicultureel Verpleeghuis in de wijk Crooswijk/Kralingen. In het huis wonen zowel bewoners met een lichamelijke problemen als bewoners met een vorm van dementie. Er zijn verschillende bewoners die een maatje zoeken. Hieronder een greep uit de vragen die er op dit moment zijn. Ben jij de enthousiaste trouwe vrijwilliger die onze bewoners komt verblijden? - Een Surinaamse bewoner zoekt een heer van Surinaamse afkomst om herinneringen op te halen - Een Turkse Bewoner zoekt gezelschap van een eveneens Turkse man. Voor een gesprek. - Een dame van Kroatische achtergrond zoekt gezelschap om te praten in het Kroatisch - Diverse bewoners met een Kaapverdiaanse achtergrond zoeken een maatje om gezamenlijk koffie te drinken - Verschillende bewoners zoeken een maatje, voor een gesprek, voor een wandeling, spelletje of creatieve activiteit of een kopje koffie. - Bewoners zoeken hulp om samen een boodschap te halen in de Lusthofstraat. Heeft u met regelmaat(wekelijks, tweewekelijks, maandelijks) wat tijd over en wilt u iets betekenen voor een van onze bewoners? Neem dan contact met mij op! Ik bespreek tijdens een lekker kopje koffie of thee graag de mogelijkheden.

Structureel
Jongeren