csrf
NLvoorelkaar logo
NLvoorelkaar

WordPress Specialist

Are you a WordPress whiz with a passion for web development? Join Hospitality & Travel Rotterdam (HTR) as our WordPress Specialist and help us create and maintain an engaging online presence! Main Tasks: - Website Setup: Collaborate with our IT Coordinator, Sami, to set up the WordPress website, ensuring it meets our organization's needs and objectives. - Website Management: Take charge of managing and maintaining the website, implementing continuous improvements to enhance user experience and functionality. Additional Responsibilities: Event Hosting: If available, participate as an event host and rotate with other volunteers during events, contributing to the success of our gatherings. About HTR: Hospitality & Travel Rotterdam (HTR) is a dynamic community dedicated to fostering connections and creating unforgettable experiences for people from diverse backgrounds. Through our events and activities, we aim to promote cultural exchange, understanding, and friendship. Who Are You? - Technical Expertise: You have a solid understanding of WordPress and experience in website development and management. - Passionate about Web Development: You are enthusiastic about creating visually appealing and user-friendly websites that effectively communicate our organization's mission and values. If you are ready to use your technical skills to help us build and maintain an engaging WordPress website for HTR, apply now and be a part of our journey in bringing people together through unforgettable experiences!

Lees meer

structureel

Kan online / via de telefoon

Computerhulp & ICT
Activiteitenbegeleiding
Projectcoördinatie

Beschrijving

Are you a WordPress whiz with a passion for web development? Join Hospitality & Travel Rotterdam (HTR) as our WordPress Specialist and help us create and maintain an engaging online presence!

Main Tasks:
- Website Setup: Collaborate with our IT Coordinator, Sami, to set up the WordPress website, ensuring it meets our organization's needs and objectives.
- Website Management: Take charge of managing and maintaining the website, implementing continuous improvements to enhance user experience and functionality.

Additional Responsibilities:
Event Hosting: If available, participate as an event host and rotate with other volunteers during events, contributing to the success of our gatherings.

About HTR:
Hospitality & Travel Rotterdam (HTR) is a dynamic community dedicated to fostering connections and creating unforgettable experiences for people from diverse backgrounds. Through our events and activities, we aim to promote cultural exchange, understanding, and friendship.

Who Are You?
- Technical Expertise: You have a solid understanding of WordPress and experience in website development and management.
- Passionate about Web Development: You are enthusiastic about creating visually appealing and user-friendly websites that effectively communicate our organization's mission and values.

If you are ready to use your technical skills to help us build and maintain an engaging WordPress website for HTR, apply now and be a part of our journey in bringing people together through unforgettable experiences!

Praktische informatie

Eenmalig 1 tot 4 uur

Het mag ook elke week of een aantal keer! Geef je voorkeur aan in je bericht!

Locatie

Kan online / via de telefoon

Bijzonderheden

Geschikt voor mensen die weinig Nederlands spreken

Rolstoeltoegankelijk

Impact

Voor wie

Mensen die begeleid worden/wonen

Nieuwkomers & vluchtelingen

Ouderen

Impactgebied

Belangenbehartiging & goede doelen
Evenementen & festivals
Sociaal & welzijn

Categorie

Computerhulp & ICT
Activiteitenbegeleiding
Projectcoördinatie
Delen:
Bewaar:
Print:

Bekijk meer van Hospitality & Travel Rotterdam

Capelle aan den IJssel, Rotterdam

Marketing Coördinator Vrijwilliger bij HTR

Hospitality & Travel Rotterdam

Bij Hospitality & Travel Rotterdam (HTR) draait het allemaal om de kracht van verbinding en de magie die zich ontvouwt wanneer mensen met verschillende achtergronden zich verenigen. Gelegen in het hart van een van de meest dynamische steden van Europa, is het onze missie om culturele kloven te overbruggen en duurzame banden te smeden door middel van onvergetelijke ervaringen. Jouw verantwoordelijkheden: - Leid het marketingteam: u krijgt de geweldige kans om ons gepassioneerde marketingteam te begeleiden en ermee samen te werken. - Onderhoud de Facebook-evenementenkalender: houd onze kalender up-to-date met spannende evenementen en activiteiten. - Beheer van sociale media: maak boeiende berichten voor onze Facebook- en Instagram-pagina's en help ons een levendige online aanwezigheid te creëren. - Maandagupdates: geef onze WhatsApp-community wekelijkse updates over de komende evenementen. - Draag bij aan nieuwe marketingstrategieën: zet uw creatieve denkvermogen op en brainstorm over innovatieve marketingstrategieën om ons te helpen groeien. - (Co-)host een aantal van onze evenementen: stap in de schijnwerpers terwijl u assisteert bij het organiseren en verzekeren van het succes van onze evenementen. Wat u zult winnen: - Breid je netwerk uit: bouw nieuwe verbindingen en vriendschappen op binnen het HTR-team en onze geweldige community. - Praktijkgericht leren: verkrijg praktische kennis en ervaring op het gebied van marketing door middel van leren op de werkplek. - Groei met ons mee: maak deel uit van een beginnende organisatie en groei met ons mee terwijl we een positieve impact blijven maken. Als je een passie hebt voor marketing, het leuk vindt om mensen bij elkaar te brengen en deel wilt uitmaken van een dynamische en levendige gemeenschap, dan willen we je graag aan boord hebben. Doe mee met het creëren van gedenkwaardige ervaringen en het bevorderen van betekenisvolle verbindingen bij HTR! Solliciteer nu en maak deel uit van iets heel bijzonders. Samen zullen we een verschil maken.

Structureel
's-Gravenhage, Rotterdam, Capelle aan den IJssel, Amsterdam

Event Host Region Den Haag

Hospitality & Travel Rotterdam

🌟 Join Our Team as an Event Host in the Den Haag Region! 🌟 Are you passionate about bringing people together and creating unforgettable experiences? Do you thrive in dynamic environments where every day brings something new? If so, we have the perfect opportunity for you! Hospitality & Travel Rotterdam is looking for enthusiastic volunteers to join our team as Event Hosts for our exciting upcoming events in the Den Haag region. While the specific events are yet to be finalized, you'll have the chance to be a part of something special, happening once a month. As an Event Host, you'll: 🎉 Welcome guests with warmth and hospitality, ensuring everyone feels included and valued. 🤝 Foster connections between attendees, encouraging networking and meaningful interactions. 🔍 Assist with event setup and logistics, helping to create a seamless and enjoyable experience. 📸 Capture moments and memories, ensuring our events are documented for all to cherish. What we're looking for: 🌟 Outgoing individuals with a passion for hospitality and community building. 🎈 Excellent communication skills and a friendly demeanor. 💼 Ability to work well in a team and adapt to changing circumstances. 🕰️ Availability for events once a month in the Den Haag region. Join us on this exciting journey as we create magic and forge lasting connections in the heart of Den Haag! Apply now to be a part of something truly special. To apply or learn more, please contact us. Don't miss out on this opportunity to make a difference and be a part of something extraordinary!

Structureel
Jongeren
Dordrecht, 's-Gravenhage, Rotterdam, Capelle aan den IJssel, Amsterdam

Event Host Region Dordrecht

Hospitality & Travel Rotterdam

🌟 Join Our Team as an Event Host in the Dordrecht Region! 🌟 Are you ready to be a part of something truly special? Do you thrive in environments where you can make a difference and create unforgettable moments? Look no further, because we have the perfect opportunity for you! Hospitality & Travel Rotterdam is seeking enthusiastic volunteers to become Event Hosts for our upcoming events in the vibrant Dordrecht region. While the specific events are still in the planning stages, you'll have the chance to play a key role in bringing them to life, with events scheduled once a month. As an Event Host, you'll: 🎉 Extend a warm welcome to all attendees, ensuring everyone feels valued and included. 🤝 Facilitate connections between guests, fostering networking and meaningful interactions. 🔍 Assist with event setup and logistics, contributing to the smooth operation of each gathering. 📸 Capture precious moments and memories, preserving the magic of our events for all to enjoy. What we're looking for: 🌟 Outgoing individuals with a passion for hospitality and community building. 🎈 Excellent communication skills and a friendly, approachable demeanor. 💼 Ability to collaborate effectively within a team and adapt to changing circumstances. 🕰️ Availability to participate in events once a month in the Dordrecht region. Join us as we embark on this exciting journey to create unforgettable experiences and forge lasting connections in the heart of Dordrecht! Apply now to seize the opportunity to make a meaningful impact and be part of something extraordinary. To apply or learn more, please contact us. Don't miss out on your chance to join our team and be a part of the magic!

Structureel
Jongeren
Rotterdam

Event Host Weekly Social Drink

Hospitality & Travel Rotterdam

Are you someone who loves to bring people together and create memorable experiences? Do you thrive in social settings and enjoy connecting with others? If so, we have the perfect opportunity for you! Hospitality & Travel Rotterdam is searching for enthusiastic volunteers to become Event Hosts for our Weekly Social Drink events, happening every Thursday evening starting from 20:00. This is your chance to be a part of something special, with availability required at least once a month on Thursdays. As an Event Host for our Weekly Social Drink, you'll: 🍹 Welcome guests with warmth and hospitality, setting the tone for a relaxed and enjoyable evening. 🤝 Foster connections between attendees, encouraging mingling and lively conversation. 🔍 Assist with event setup and coordination, ensuring everything runs smoothly. 📸 Capture the fun and camaraderie of the evening, helping to create lasting memories. What we're looking for: 🌟 Outgoing individuals who love meeting new people and creating a welcoming atmosphere. 🎈 Great communication skills and a friendly, approachable demeanor. 💼 Ability to work well in a team and adapt to the dynamics of each event. 🕰️ Availability to host at least once a month on Thursday evenings. Join us as we gather each week for our Weekly Social Drink, where friendships are forged and good times are had. Apply now to become an Event Host and play a pivotal role in making Thursday nights unforgettable! To apply or learn more, please contact us. Don't miss out on this opportunity to be a part of the fun and make a difference in our vibrant community!

Structureel
Jongeren

Volunteer Community Manager

Hospitality & Travel Rotterdam

Are you passionate about building connections, fostering engagement, and creating a positive online community? Do you thrive in environments where you can make a difference and bring people together? If so, we have the perfect opportunity for you! Hospitality & Travel Rotterdam (HTR) is seeking enthusiastic volunteers to join our team as Community Managers. As a Community Manager, you'll play a vital role in nurturing relationships within our online community and social media platforms, ensuring a supportive and engaging environment for all members. Main Tasks: 🤝 Engage with community members by responding to comments, messages, and inquiries, fostering meaningful interactions. 📣 Create and share relevant content to keep community members informed, entertained, and engaged. 🎉 Host one of our events, once a month with other volunteers, depending on availability, to further connect with our community in person. At HTR, we believe in the power of connection and the magic of bringing people together. Our goal is to share the rich local Dutch culture and the vibrant spirit of Rotterdam with the world. As a Community Manager, you'll be instrumental in achieving this goal by facilitating connections, sharing stories, and creating unforgettable experiences for our community. What We Offer: 🌍 The opportunity to be part of a dynamic and passionate team dedicated to creating meaningful connections. 📈 Valuable experience in community management, social media, and event coordination. 💡 The chance to unleash your creativity and make a real impact in shaping our community's culture and identity. Join us on this exciting journey to bring people together, share cultures, and celebrate the beauty of Rotterdam! Apply now to become a Community Manager and be part of something truly special. To apply or learn more, please contact us. Don't miss out on your chance to make a difference and help us spread the magic of hospitality and travel!

Structureel
Jongeren
(kleine) groepen

Marketing Team Coordinator

Hospitality & Travel Rotterdam

Are you a natural leader with a passion for marketing and community engagement? Do you excel at creating and implementing strategic plans while guiding others to success? If so, we have the perfect opportunity for you! Hospitality & Travel Rotterdam (HTR) is seeking a dedicated volunteer to serve as our Marketing Team Coordinator. In this role, you'll play a pivotal role in shaping our marketing efforts, guiding our community managers, and ensuring the success of our events. Main Tasks: 📝 Develop and implement a comprehensive marketing plan, ensuring that strategies align with our goals and objectives. 👥 Provide guidance and support to our team of community managers, empowering them to effectively engage with our audience and foster meaningful interactions. 💡 Generate creative and cost-effective advertising solutions for our events, considering both budgetary constraints and innovative approaches. 🎉 Collaborate with other volunteers to host events, leveraging your marketing expertise to enhance their success and impact. As part of the HTR team, you'll have the opportunity to make a meaningful impact, connect with diverse communities, and showcase the beauty of Rotterdam to the world. Whether you're brainstorming marketing strategies, mentoring community managers, or hosting events, your contributions will help us achieve our mission of bringing people together and celebrating culture. What We Offer: 🌍 The chance to work with a dynamic and passionate team dedicated to creating unforgettable experiences. 📈 Valuable experience in marketing strategy development, team leadership, and event coordination. 💼 Opportunities for personal and professional growth, as you collaborate with like-minded individuals and make a tangible difference in our community. Join us on this exciting journey to inspire, connect, and celebrate the magic of hospitality and travel! Apply now to become our Marketing Team Coordinator and help us spread joy and culture throughout Rotterdam and beyond. To apply or learn more, please contact us. Don't miss out on this opportunity to lead with creativity, passion, and purpose!

Structureel
Jongeren

Planner

Hospitality & Travel Rotterdam

Are you passionate about creating unforgettable experiences and fostering connections between diverse cultures? Join Hospitality & Travel Rotterdam (HTR) as our Event Planner and play a pivotal role in shaping our vibrant community! Main Tasks: Concept Planning: Develop and execute comprehensive event plans in collaboration with hosts, ensuring timely publication and adherence to our vision. Team Meetings: Organize and coordinate team meetings to facilitate effective communication and planning. Efficient Scheduling: Take charge of efficiently scheduling and adjusting event hosts, anticipating and mitigating factors that may affect planning such as attendance, holidays, and illness. Administrative Duties: Manage the administrative aspects of event attendance, ensuring accurate record-keeping and smooth operations. Additional Responsibilities: Event Hosting: If available, participate as an event host and rotate with other volunteers during events, contributing to the success of our gatherings. About HTR: Hospitality & Travel Rotterdam (HTR) is a dynamic community nestled in the heart of Rotterdam, dedicated to bridging cultural gaps and fostering lasting connections through memorable experiences. Join us in our mission to create a welcoming environment where people from all walks of life come together to share, learn, and grow. Who Are You? Passionate about event planning and community building Detail-oriented with excellent organizational skills Proactive problem solver with the ability to anticipate and address challenges Strong communication and teamwork abilities Enthusiastic about embracing diverse cultures and creating inclusive environments Ready to embark on this exciting journey with us? Apply now and become an integral part of the HTR team!

Structureel
Jongeren

Vertrouwenspersoon

Hospitality & Travel Rotterdam

Ben jij empathisch, ondersteunend en toegewijd aan het welzijn van anderen? Word dan Vertrouwenspersoon bij Hospitality & Travel Rotterdam (HTR) en help bij het bieden van een veilige en ondersteunende omgeving voor gasten tijdens onze evenementen. Belangrijkste taken: - Vertrouwelijke ondersteuning: Fungeren als een vertrouwd aanspreekpunt voor gasten van HTR-evenementen die mogelijk schokkende of onaangename situaties ervaren. Bied vertrouwelijke ondersteuning en begeleiding aan individuen die hulp nodig hebben. - Crisisrespons: Snel en gevoelig optreden in reactie op eventuele schokkende of onaangename incidenten die zich tijdens evenementen kunnen voordoen. Bied geruststelling, hulp en passende doorverwijzingen indien nodig. - Belangenbehartiging: Opkomen voor de rechten en het welzijn van gasten, ervoor zorgen dat hun stemmen worden gehoord en gerespecteerd binnen onze gemeenschap. - Vertrouwelijkheid: Strikte vertrouwelijkheid en discretie handhaven bij het omgaan met gevoelige informatie die door individuen wordt gedeeld die ondersteuning zoeken. Over HTR: Hospitality & Travel Rotterdam (HTR) is een levendige gemeenschap die zich inzet voor het bevorderen van verbindingen en het creëren van onvergetelijke ervaringen voor mensen uit diverse achtergronden. Door onze evenementen streven we naar het bevorderen van inclusiviteit, begrip en wederzijds respect onder alle deelnemers. Wie ben jij? - Empathisch en Compassievol: Je hebt oprechte bezorgdheid voor het welzijn van anderen en kunt ondersteuning en begeleiding bieden met empathie en begrip. - Betrouwbaar en Discreet: Je begrijpt het belang van vertrouwelijkheid en kunt strikte discretie handhaven bij het omgaan met gevoelige informatie. - Responsief en Kalm onder Druk: Je kunt snel en effectief reageren op crises of stressvolle situaties, waarbij je rustig en kalm blijft in omstandigheden met hoge druk. - Uitstekende Communicatieve Vaardigheden: Je kunt duidelijk en gevoelig communiceren met individuen in nood, geruststelling en ondersteuning bieden op een niet-veroordelende manier. Als je gepassioneerd bent over het creëren van een veilige en ondersteunende omgeving voor alle gasten en toegewijd bent aan het handhaven van de waarden van inclusiviteit en respect, nodigen we je uit om ons te komen versterken als Vertrouwenspersoon bij HTR. Solliciteer nu en help ons ervoor te zorgen dat iedereen zich welkom en ondersteund voelt bij onze evenementen!

Structureel
's-Gravenhage, Rotterdam, Capelle aan den IJssel, Amsterdam

Volunteer Coordinator

Hospitality & Travel Rotterdam

Are you a natural leader with a passion for empowering others? Join Hospitality & Travel Rotterdam (HTR) as our Volunteer Coordinator and play a vital role in managing and supporting our team of dedicated volunteers! Main Tasks: - Team Management: Provide leadership and guidance to our team of volunteers, ensuring clear communication and effective collaboration. - Volunteer Policy: Develop, implement, and review volunteer policies to ensure alignment with organizational goals and best practices. - Training and Development: Develop and organize engaging and educational sessions for volunteers to enhance their skills and knowledge. - Optimizing Deployment: Strategically deploy volunteers to maximize their impact and contribution to our activities and events. - Performance Evaluation: Coordinate and evaluate the performance and quality of volunteers in training, activities, and educational programs. - Reporting: Periodically report to the board on volunteer activities, achievements, and challenges. - Collaboration with Planners: Work closely with event planners to ensure efficient scheduling and coordination of volunteer event hosts. Additional Responsibilities: Event Hosting: If available, participate as an event host and rotate with other volunteers during events, contributing to the success of our gatherings. About HTR: Hospitality & Travel Rotterdam (HTR) is a vibrant community dedicated to fostering connections and creating memorable experiences for people from diverse backgrounds. Through our events and activities, we aim to promote inclusivity, understanding, and mutual respect. Who Are You? - Experience in Leadership: You have experience in leading teams and guiding others towards common goals. - Flexibility and Independence: You are adaptable, self-reliant, and able to take initiative to address challenges as they arise. - Administrative Proficiency: You possess strong administrative skills and can effectively manage tasks such as reporting and policy development. - Creativity and Proactivity: You are creative in problem-solving and proactive in identifying opportunities for improvement. - Excellent Planning and Organizational Skills: You excel in planning and organizing activities and events to ensure smooth execution. If you are ready to take on a dynamic and rewarding role in coordinating our volunteer team and contributing to the success of HTR, apply now and join us in creating unforgettable experiences for our community!

Structureel
Jongeren

Anderen bekeken ook

#meiplasticvrij challenge

NLvoorelkaar

We willen jou uitdagen om deze maand (en hopelijk daarna!) minder plastic te gaan gebruiken. 🚮 Plastic. Het is overal. De supermarkt alleen al ligt vol met de wegwerpvariant. En hoewel plastic verpakkingen steeds vaker en beter gerecycled worden, verdwijnt het overgrote deel nog steeds in ons milieu. Helaas niet alleen als ‘gewoon’ afval, maar ook in de vorm van minuscule stukjes plastic in ons drinkwater, de lucht en ook in onze lichamen. Dit komt omdat plastic nevernooit vergaat. 🚫 Moeten alle inspanningen dan van de consument komen? Nee zeker niet. Maar door massaal plastic verpakkingen links te laten liggen, kunnen we producenten, winkels en overheid laten zien dat er iets moet veranderen. Wil jij een steentje bijdragen? Doe dan mee met #meiplastic vrij. Klik op de onderstaande ‘ik doe mee’ knop, dan geven we je een berg tips hoe jij het plastic verbruik kan verminderen! 👇🏼

Project
Challenge

Spoed handtekeningen actie Amnesty International

Amnesty International

Razendsnel actievoeren als iemand in gevaar is. Dat is de kracht van onze spoedacties. Als iemand in gevaar is, ontvang je per e-mail een oproep. Met één druk op de knop steun je de actieoproep. Stuur een bericht dat je mee wilt doen en dan zorgen wij dat je de link krijgt naar het aanmeldformulier! Waarom doen we dit? ✅ Snel, simpel en doeltreffend: duizenden mensen, waar ook ter wereld, sturen een bericht naar machthebbers als iemand wordt gemarteld, bedreigd of onterecht gevangenzit. In korte tijd worden zoveel oproepen verstuurd, dat ze niet genegeerd kunnen worden. Dat werkt. Hoe meer mensen aan de spoedacties meedoen, hoe groter onze vuist is tegen onrecht. Stuur een bericht als je mee wilt doen! #challenge

Structureel
Jongeren
Challenge
(kleine) groepen

Amnesty groetenkaartje sturen

Amnesty International

Wereldwijd zitten mensenrechtenactivisten in de gevangenis. Een kaartje geeft moed en leidt soms tot betere behandeling in de gevangenis. Schrijf je kaartje eenvoudig online. Amnesty print en verstuurt je kaartje voor je. Het verhaal van Máxima Acuña Hoe bijzonder een groetenkaartje kan zijn blijkt uit het verhaal van Máxima Acuña. Máxima werd bedreigd door een groot mijnbouwbedrijf dat op haar terrein goud wilde winnen. “Ik bedank jullie met heel mijn hart voor alle brieven die jullie me gestuurd hebben. Jullie geven me de moed om door te vechten.” Wil je meedoen met deze challenge? Klik op 'ik doe mee' en help mee!

Structureel
Jongeren
Challenge
(kleine) groepen

Doppen voor blindengeleidehonden

KNGF geleidehonden

Wist je dat plastic doppen geld waard zijn? Althans, wel voor ons. Per kilo ontvangt KNGF Geleidehonden een vergoeding. Dus gooi de dopjes van frisdrank en melkpakken niet weg, maar lever ze in bij één van de depots. Je steunt niet alleen de opleiding van onze geleidehonden, maar spaart ook nog eens het milieu. Inmiddels hebben alle doppen samen al tienduizenden euro’s opgeleverd. Hoe werkt het? ✅ Stap 1: Stuur ons een berichtje dat je mee wilt doen en je ontvangt alle informatie Stap 2: Verzamel zoveel mogelijk doppen! Stap 3: Lever de doppen in bij een verzamelpunt in jouw buurt. Done, jij hebt impact gemaakt! Niet alleen voor de blindengeleidehonden, maar ook voor het milieu. Win-win :-) Alvast heel erg bedankt en succes! #challenge

Eenmalig
Jongeren
Challenge
(kleine) groepen

Doneer je oude slaapzak voor daklozen

NLvoorelkaar

Vannacht slapen tienduizenden mensen in de kou. Doneer oude slaapzakken en help daklozen de nacht door! Sheltersuit maakt er een wind- en waterdichte jas van met aanritsbare slaapzak, voor iedereen die noodgedwongen buiten moet slapen. ⚡Dit ga je doen Elke slaapzak telt als je letterlijk in de kou staat. Ruim dus je zolder op én die van anderen en verzamel alle oude slaapzakken. Deze kun je doneren bij alle kringloopwinkels van Het Goed in jouw buurt. Let op: niet elke slaapzak is bruikbaar. Deze zijn goed: • Synthetische dikke en dunne slaapzakken; • Liefst gewassen en moet er enigszins goed uitzien; • De rits mag kapot zijn; • De voering mag niet kapot zijn; • Donzen/wollen slaapzaken kun je NIET doneren helaas. Je kunt jouw oude slaapzakken inleveren bij elke aanname goederen bij één van de 28 kringloopwinkels van Het Goed. 🌙 Hiervoor maak je het verschil Sheltersuit helpt dak-, thuislozen en vluchtelingen die noodgedwongen buiten moeten slapen. Door de toenemende vraag van hulporganisaties uit binnen- en buitenland zijn er maar liefst 16.500 slaapzakken nodig. Door een slaapzak in te leveren bij Het Goed maak je het mede mogelijk dat onze sociale ateliers Sheltersuits kunnen blijven maken en daardoor blijvend werk te creëren. Help jij een handje mee? Je maakt er écht het verschil mee en je zolder wordt er ook blij van. Alvast bedankt!

Eenmalig
Jongeren
Challenge
(kleine) groepen

Help de Dierenbescherming

NLvoorelkaar

Een diervriendelijke maatschappij, waarin mens en dier in harmonie met elkaar leven en dieren als zelfstandige wezens met gevoelens worden behandeld. Daar staat de Dierenbescherming voor. Zij hebben jouw hulp nodig. Alleen zo kunnen zij hulp bieden die de dieren nodig hebben. 🐰🐗🦉🐷🦇🐶🦋🐢🦔 Zo kun jij je eigen actie starten of haak bij een andere actie aan. Schrijf je in voor deze challenge en zie wat jij kan doen om dierenleed te voorkomen!

Structureel
Jongeren
Challenge
(kleine) groepen

Help de toegankelijkheid verbeteren [15 minuten]

NLvoorelkaar

Een samenleving, waar iedereen, met of zonder beperking, kan meedoen in de samenleving. Daar helpt Wheelmap aan mee. 🦽 Je helpt mensen in een rolstoel enorm Voor mensen met een rolstoel kan het tijdrovend en frustrerend zijn om naar een locatie te gaan om er vervolgens achter te komen dat deze plek niet rolstoeltoegankelijk is. Je kunt mensen in een rolstoel helpen door inzichtelijk te maken welke plekken rolstoelvriendelijk zijn en welke plekken niet. 📍🚶🏼‍♀️ Wat ga je doen Meer dan 1 miljoen openbare plekken zijn al beoordeeld door de gebruikers van Wheelmap. Elke dag worden er meer dan 300 nieuwe beoordelingen toegevoegd. Ook jij kunt helpen met beoordelen! Het is heel makkelijk om mee te doen en je maakt grote impact! klik op 'Ik doe mee' zodat we weten dat jij de challenge aan wil gaan en we je extra informatie kunnen sturen over het downloaden van de handige Wheelmap app.

Eenmalig
Challenge
(kleine) groepen

Regenboogzebrapad om verschillen te vieren [Challenge]

NLvoorelkaar

Young Impact roept iedereen op een statement te maken voor een veiliger schoolklimaat. Samen worden er in Nederland 1.000 regenboogzebrapaden gekrijt om te laten zien dat iedereen zichzelf mag zijn. Want: niemand mag anders behandeld worden vanwege diens uiterlijk, seksuele voorkeur, gender, afkomst of iets anders. Doe je mee? Hoe het werkt: 1. Meld je aan en ontvang meer info over hoe je mee kunt doen, tips & tricks. Zo weten we ook dat je meedoet (en dus hoeveel zebrapaden er gemaakt worden). 2. Stoepkrijten maar! 3. Inspireer je vrienden om ook mee te doen.

Eenmalig
Jongeren
Challenge
(kleine) groepen

Bijzzzondere impact: bijenhotel maken

NLvoorelkaar

Ken jij het verschil tussen honingbijen en wilde bijen? Honingbijen leven in een bijenkorf bij de imker en maken honing. Wilde bijen leven juist in de vrije natuur en nemen het stuifmeel van de planten en bloemen mee naar de volgende plant en bloem. Ze helpen daardoor de groei van groenten, fruit en andere eetbare gewassen. Er zijn 358 soorten wilde bijen in Nederland, maar ze hebben het erg moeilijk... gelukkig kunnen we daar makkelijk iets aan doen! Wil jij ze helpen en maak je een Bijenhotel of Bijen Bed & Breakfast in je tuin voor deze zoemende vrienden? Geef je op, dan vertellen we je hoe je makkelijk je eigen bijen B&B maakt. Deze challenge is ook super leuk om samen met kinderen te doen!

Eenmalig
Jongeren
Challenge
(kleine) groepen

Middagje strand & impact maken

NLvoorelkaar

Breng het strandleven in kaart met een app en draag zo bij aan het behoud van onze kusten 🌊 De laatste jaren wordt het steeds drukker op de Nederlandse stranden. Helaas is er door de drukte op het strand weinig ruimte meer voor de natuur en biodiversiteit op het strand. Hier wil project Het Groene Strand iets aan veranderen. Met een speciale app breng je een stukje strand in kaart. Met de kennis die je verzamelt in de app, kan Het Groene Strand de biodiversiteit van het strand in kaart brengen en dit stukje unieke natuur van Nederland vergroenen. Je hebt gegarandeerd een leuke middag want: zee, strand en impact (de zon heb je zelf in de hand, kies een lekkere dag uit ;-)). Je leert er ook nog eens iets van want heb jij weleens gehoord van knotswier? Of een heremietkreeft gezien? Je ontdekt de verschillende planten en dieren die leven op het strand met de nieuwe zoekkaart en app van Het Groene Strand. Klik op 'Ik doe mee' en ga aan de slag! Tip: deel deze challenge met vrienden, familie of collega's want samen is leuker én verdubbelt de impact!

Eenmalig
Jongeren
Challenge
(kleine) groepen