8 October Vereeniging Alkmaar Ontzet

Adres
Postbus 8027
Vestigingsplaats
Alkmaar
Telefoon
Toon telefoonnummer
E-mail
Toon e-mailadres
Website
http://www.8october.nl
Omschrijving
Vrijheid en verdraagzaamheid

Een van de doelen van de 8 October Vereeniging ”Alkmaar Ontzet” is het bevorderen van het bewustzijn van onze democratische verworvenheden van vrijheid en verdraagzaamheid onder meer bekeken vanuit de historische betekenis van stad Alkmaar. De vereeniging beoogt verder de binding en saamhorigheid in de Alkmaarse samenleving te versterken en de identiteit van de stad Alkmaar en haar gemeenschap uit te bouwen.

Voor en door Alkmaarders

De 8 October Vereeniging ”Alkmaar Ontzet” realiseert dit door de organisatie van feestelijke Ontzetvieringen en momenten van herdenking voor en door de Alkmaarders.

ALKMAAR ONTZET

Onze vereniging is gestoeld op het in stand houden van een belangrijke Alkmaarse traditie. Rond en op 8 oktober vieren vele Alkmaarders de overwinning in 1573 op de Spaanse overheerser. Herdacht wordt dat Alkmaar op 8 October ontzet werd.
De festiviteiten staan elk jaar in het teken van herdenken en vieren. Eigenlijk staat iedere viering op zich. Geen enkele viering is hetzelfde. En toch hebben veel mensen op 8 oktober hun vaste programma.
Logo van 8 October Vereeniging Alkmaar Ontzet