Direct naar de inhoud van deze pagina

Afterworknet

Vestigingplaats
Den Haag
Website
https://www.afterworknet.nl
Omschrijving
‘afterworknet’ is een uniek platform van mensen uit topfuncties in overheid, politiek en bedrijfsleven in de fase van loslaten van de carrière. Deze senior-professionals en (vm.) ondernemers ontmoeten elkaar in het netwerk van gelijkgestemden. De energie en inspiratie, die ontstaat, is de voedingsbodem voor het transformeren en benutten van de eerder opgedane kennis en ervaring in het ontwikkelen van nieuw perspectief en nieuwe zingeving in de ‘third act’. ‘afterworknet’ is een innovatief platform; de huidige generatie van mensen aan het eind van hun reguliere carrière, is nog nooit in de geschiedenis zo fit geweest, zo vitaal. Er ligt voor hen een ‘third act’ open van 20 – 25 jaar alvorens in de fase van (beginnende) ouderdom te komen. ‘afterworknet’ verbindt en inspireert mensen in deze nieuwe levensfase, op zoek naar een nieuwe of andere zingeving.

afterworknet wil
1. mensen elkaar laten ontmoeten om daardoor elkaar in de kracht te houden
2. inspireren , stimuleren nieuwsgierig en betrokken houden
3. actie: omzetten in DOEN in de samenleving
Logo van Afterworknet