Dorpsraad America

Vestigingsplaats
America
E-mail
Toon e-mailadres
Website
http://www.inamerica.nl
Omschrijving
De doelstelling van de dorpsraad van America is de leefbaarheid van de dorpsgemeenschap te bevorderen en te verbeteren.
De Dorpsraad behartigt de belangen van het dorp met als doel:

– Het in stand houden en daar waar nodig bevorderen van het welzijn van de bevolking in breedste zin van het woord.
– Het stimuleren van activiteiten die het woon- en leefklimaat optimaliseren, voor zover dit niet door anderen wordt gedaan.
– Als intermediair op te treden tussen de gemeente, het gemeentebestuur en de dorpsbewoners.
Omgeving Hulpvraag omschrijving Type dienst
America (Horst aan de Maas) Lid van Dorpsraad America Bestuur & strategie
Logo van Dorpsraad America