Dorpsraad America

Vestigingsplaats
America
E-mail
Toon e-mailadres
Website
http://www.inamerica.nl
Omschrijving
De doelstelling van de dorpsraad van America is de leefbaarheid van de dorpsgemeenschap te bevorderen en te verbeteren.
De Dorpsraad behartigt de belangen van het dorp met als doel:

– Het in stand houden en daar waar nodig bevorderen van het welzijn van de bevolking in breedste zin van het woord.
– Het stimuleren van activiteiten die het woon- en leefklimaat optimaliseren, voor zover dit niet door anderen wordt gedaan.
– Als intermediair op te treden tussen de gemeente, het gemeentebestuur en de dorpsbewoners.
Afbeelding over Lid van Dorpsraad America
Horst aan de Maas

Lid van Dorpsraad America

Dorpsraad America

DRA zoekt nieuwe dorpsraadleden erbij, Americanen die mee willen praten, denken en doen over en voor de toekomst en de leefbaarheid...

Organisatie logo Dorpsraad America