Gilde SamenSpraak Leiden e.o.

Adres
Kanaalpark 157
Vestigingsplaats
Leiden
Telefoon
Toon telefoonnummer
E-mail
Toon e-mailadres
Website
http://www.gildesamenspraakleiden.nl
Omschrijving
Wat is Gilde SamenSpraak?
Gilde SamenSpraak is de oude naam van een taal- en integratieproject dat Nederlanders en anderstaligen bij elkaar brengt om de Nederlandse taal en cultuur te delen.
Sinds 1 januari 2014 is de naam van het landelijk overkoepelend orgaan veranderd in HET BEGINT MET TAAL: www.hetbegintmettaal.nl
In het afgelopen jaar zijn in ons land meer dan 12.000 anderstaligen ondersteund door ruim 8.000 vrijwilligers door hen de mogelijkheid te geven om op een informele, gezellige manier Nederlands te spreken. Gewoon thuis, in de huiskamer, in de bibliotheek of tijdens een wandeling.
Door in de praktijk met de taal aan de slag te gaan verbetert de anderstalige zijn spreekvaardigheid en integreert hij sneller en gemakkelijker in onze maatschappij. Vrijwilligers van Gilde SamenSpraak Leiden e.o. begeleiden in het begin van 2018 ruim 500 anderstaligen bij het oefenen van de Nederlandse taal. De afgelopen drie jaar waren dat er in totaal bijna 1500 afkomstig uit zo'n honderd verschillende landen.
Nederlanders stellen het op prijs als iedereen die hier voor langere tijd verblijft de Nederlandse taal spreekt. Voor veel mensen die uit andere landen komen geldt de inburgeringsplicht. Zij moeten niet alleen Nederlands leren, zij moeten ook leren hoe de Nederlandse maatschappij functioneert. De meeste mensen voor wie de inburgeringsplicht niet geldt vinden het ook prettig om de Nederlandse taal te leren. Zo kunnen zij beter contact maken met hun buren en andere mensen in hun omgeving.
Omgeving Hulpvraag omschrijving Type dienst
Voorschoten Taalmaatjes/Taalcoach Taal & lezen
Katwijk Noord (Katwijk), Voorschoten Secretaris bij Gilde SamenSpraak Leiden e.o.? Bestuur & strategie
Logo van Gilde SamenSpraak Leiden e.o.