Leger des Heils ZWN

Adres
Kromhout 110
Vestigingsplaats
Dordrecht
Telefoon
Toon telefoonnummer
Fax
Toon faxnummer
E-mail
Toon e-mailadres
Website
http://www.legerdesheils-zwn.nl
Omschrijving
De CWZW ZWN richt zijn aandacht op kwetsbare mensen in de samenleving. We spannen ons in om mensen zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen en leven. Of we zorgen ervoor dat zij weer zo snel mogelijk zelfstandig worden. Met ondersteuning en begeleiding helpen we hen een handje. Zo kunnen we opname in een intramurale voorziening voorkomen of uitstellen, of beperken we de intramurale verblijfsduur. Preventie en nazorg zijn dan ook belangrijke pijlers in onze visie. Is opname in een intramurale voorziening toch voor korte of langere tijd nodig? Dan willen wij mensen een veilig thuis bieden. Het hebben, behouden of verkrijgen van een gevoel van eigenwaarde is voor onze clienten van levensbelang. Wij willen hieraan een bijdrage leveren. Niet alleen door de hulpvraag van de client centraal te stellen, maar ook door hem of haar zoveel mogelijk de regie over het eigen leven te laten voeren. In onze werkwijze komt een respectvolle bejegening van clienten op de eerste plaats. Gelijkwaardigheid tussen client en hulpverlener vormt hierbij het uitgangspunt.
Logo van Leger des Heils ZWN