Mensen van Overal

Adres
Televisiestraat 2
Vestigingsplaats
Den Haag
Telefoon
Toon telefoonnummer
E-mail
Toon e-mailadres
Website
http://www.mensenvanoveral.nl
Omschrijving
Stichting Mensen van Overal

Onder kwetsbare groepen gaan er, binnen multicultureel Den Haag, ondanks de bestaande voorzieningen en goede bedoelingen nog steeds dingen onnodig mis. Vaak buiten het zicht van officiële instanties. Er blijken allerlei drempels, misverstanden en angsten te bestaan die ingrijpende gevolgen kunnen hebben. Voor de directbetrokkenen en op den duur ook voor de samenleving. Gevolgen kunnen zijn dat ouders de grip op hun kinderen kwijtraken, goedopgeleide, gemotiveerde mensen tegen muren oplopen als ze naar werk zoeken, dat patiënten soms blijvende gezondheidsschade oplopen, of dat beschadigde mensen onnodig hun verblijfstatus kwijtraken.

Wat doen wij daaraan?

Mensen met elkaar en met relevante organisaties in verbinding brengen. Niet alleen om obstakels en misverstanden te helpen oplossen, maar juist om elkaar een stap verder te helpen. Dit willen we doen op verschillende manieren:

1. Voorlichting geven op groepsniveau met multi-culturele professionals en trainers.
2. Inloopspreekuren (met o.a. vrijwillige ervaringsdeskundigen) voor voorlichting, bemiddeling en verwijzing op individueel niveau.
3. Hulp telefoon.
4. Startpunt creatieve integratie-projecten. Initiatieven door vrijwilligers.
5. Focus op toekomst perspectief voor kwetsbare mensen die (nog) niet in bestaande systeem terecht kunnen voor begeleiding

Waarom is Stichting Mensen van Overal hier geschikt voor?

Wat ons onderscheidt is dat we insiders zijn binnen onze doelgroepen. We kunnen mensen aanspreken in hun moedertaal en delen hun culturele bagage waardoor mensen vertrouwen in ons durven stellen. We hebben een onafhankelijke positie doordat we geen deel uitmaken van overheid, gemeente en grote gesettelde organisaties. We kunnen echter wel een brug naar hen slaan en met hen samenwerken. Wij zijn overwegend vrijwillige professionals en ervaringsdeskundigen, die in een informele setting de tijd nemen voor mensen. Daarbij zijn we een kleine, open organisatie met korte lijntjes en nauw teamwerk. We kennen Den Haag, en brengen allemaal ons netwerk met ons mee.
We zien veel en vanuit meerdere perspectieven: Binnen ons team hebben we een gespecialiseerd kinderarts met ervaring in een multiculturele huisartsenpraktijk in Den Haag, een ingenieur die werkt voor de gemeente Den Haag, zorgmedewerkers uit regio Den Haag, een Syrische studente, en een sociaal-onderzoeker met spreekuur- en coördinerende ervaring bij verschillende organisaties in Den Haag.

Stichting Mensen van Overal staat open voor iedereen, ongeacht achtergrond, status, geaardheid of geloof.
Logo van Mensen van Overal