Mentorschap Haag en Rijn

Vestigingsplaats
Regio Gouda
E-mail
Toon e-mailadres
Website
http://www.mentorschaphaagenrijn.nl
Omschrijving
Mentorschap Haag en Rijn werft vrijwillige mentoren. Deze mentoren bieden ondersteuning aan volwassenen die niet voldoende in staat zijn om voor zichzelf op te komen en binnen hun sociale netwerk geen belangenbehartiger hebben. De doelgroepen zijn mensen met een verstandelijke beperking, dementie of psychiatrische problematiek die in een zorginstelling of zelfstandig wonen.
De vrijwillige mentoren brengen gemiddeld éénmaal per veertien dagen een bezoek aan hun cliënt. Zij krijgen scholing, zijn gescreend en ontvangen een vaste onkostenvergoeding vastgesteld door de kantonrechter. De mentor moet een verklaring omtrent gedrag hebben en wordt door de kantonrechter benoemd.
Profielfoto van Rene

Mentorschap

Mentorschap Haag en Rijn

Mentorschap Haag en Rijn zet vrijwilligers-mentoren in die als wettelijke vertegenwoordiger de belangen behartigen van mensen die het m...

Logo van Mentorschap Haag en Rijn