Mentorschap Haag en Rijn

E-mail
Toon e-mailadres
Website
http://www.mentorschaphaagenrijn.nl
Omschrijving
Mentorschap Haag en Rijn werft vrijwillige mentoren. Deze mentoren bieden ondersteuning aan volwassenen die niet voldoende in staat zijn om voor zichzelf op te komen en binnen hun sociale netwerk geen belangenbehartiger hebben. De doelgroepen zijn mensen met een verstandelijke beperking, dementie of psychiatrische problematiek die in een zorginstelling of zelfstandig wonen.
De vrijwillige mentoren brengen gemiddeld éénmaal per veertien dagen een bezoek aan hun cliënt. Zij krijgen scholing, zijn gescreend en ontvangen een vaste onkostenvergoeding vastgesteld door de kantonrechter. De mentor moet een verklaring omtrent gedrag hebben en wordt door de kantonrechter benoemd.
Afbeelding over Mentoren gevraagd
Leiden

Mentoren gevraagd

Mentorschap Haag en Rijn

Stichting Mentorschap Haag en Rijn vraagt vrijwilligers die willen optreden als mentor voor mensen die niet (volledig) in staat zijn...

Afbeelding over Mentorschap verrijkt je wereld
Voorschoten

Mentorschap verrijkt je wereld

Mentorschap Haag en Rijn

Stel je voor dat je door ziekte of een beperking niet goed in staat bent om voor je eigen zorgbelangen op te komen. En geen familie...

Organisatie logo Mentorschap Haag en Rijn