Direct naar de inhoud van deze pagina

Stichting Amsterdamse Zwerfkatten

Adres
Debbemeerstraat 29
Telefoon
Toon telefoonnummer
E-mail
Toon e-mailadres
Vestigingplaats
Hoofddorp
Website
http://www.saz.amsterdam
Omschrijving
Ons werk:
Meldingen betreffende het aannemen en het vangen van zwerfkatten.
Als iemand vermoedt één of meerdere zwerfkatten of -kittens te hebben gezien, kan hij of zij dat bij ons melden. Wij kijken of de kat van iemand is door het verspreiden van informatie in de buurt. Is er geen eigenaar te vinden, dan vangen we de kat(ten), vaak met de hulp van de melder. We gebruiken daarbij diervriendelijke vangkooien. Het vangen van katten vraagt veel geduld, van enkele weken tot soms zelfs enkele maanden.

Medische zorg:
We controleren de zwerfkatten op hun gezondheid. Wanneer ze bij ons terecht komen, worden ze ontwormd, ontvlooid, ingeënt en - als het nodig is - gesteriliseerd of gecastreerd.

Wilde zwerfkatten:
Als de zwerfkat echt wild is, dan zullen we proberen deze terug te zetten in zijn vertrouwde omgeving. Ook na terugplaatsing houden we zo een kat in het oog. De teruggeplaatste kat kan zich niet meer voortplanten, waardoor we het aantal wilde katten in Amsterdam de afgelopen 20 jaar met veel succes hebben kunnen beperken tot een minimum.

Verwilderde huiskatten:
Wilde zwerfkatten worden vaak verward met verwilderde huiskatten die eerst bij mensen zijn opgegroeid, maar na een vaak lange periode van zwerven bang zijn geworden voor mensen. Deze katten worden bij ons opgevangen en geresocialiseerd: we laten hen weer wennen aan mensen. Dit kan weken en soms zelfs maanden duren. Nadat de katten het vertrouwen in mensen hebben teruggekregen, worden ze indien mogelijk herplaatst bij een nieuwe eigenaar. Vaak gaat dit via een asiel. Sommige katten kunnen niet meer bij een nieuwe eigenaar geplaatst worden. Ze hebben het vertrouwen in mensen voor altijd verloren. Deze katten komen op de wachtlijst bij de verschillende permanente opvanghuizen die ons land kent. Tot die tijd vangen wij ze op.

Tamme katten:
Blijkt een gevangen kat echt tam maar kunnen we de eigenaar niet vinden, dan wordt via het asiel naar een nieuw tehuis gezocht.

Zorg voor kwetsbare katten:
Ouderen, minima en mensen met bijvoorbeeld verslavingsproblemen kunnen helaas soms niet de nodige zorg aan hun dieren bieden. In de loop der jaren hebben onze medewerkers vaak een speciale band met mensen uit deze doelgroepen opgebouwd. Wij proberen afspraken met hen te maken, waarbij wij zorgen voor het welzijn van hun dieren. Mensen uit deze groepen kunnen hun katten tegen extra lage tarieven bij ons laten castreren, steriliseren, chippen en laten inenten.

Dierenvoedselbank:
De SAZ Voedselbank Voor Dieren is een initiatief dat ontstaan is omdat we bij onze werkzaam­heden met zwerfdieren ondervonden dat er een grote behoefte is aan deze vorm van hulp, waarbij we voorzien in de eerste levensbehoeften van de dieren met een thuis. We doen dit door voedsel voor dieren te verstrekken aan eigenaren die (tijdelijk) financieel niet of nauwelijks in staat zijn om in het levensonderhoud van hun dieren te voorzien. Daarnaast wordt met aanbieden van hulp op deze wijze verspilling van voedsel tegengegaan, want vaak betreft het voedsel dat an­ders vernietigd wordt.
We bieden alleen ondersteuning aan waar het echt nodig is. Door onze dagelijkse werkzaamheden met veelal kwetsbare mensen, kunnen wij ervoor zorgen dat de beschik­baar gestelde middelen ook daadwerkelijk terecht komen bij de mensen én de dieren die het het hardst nodig hebben. oorlichting:
We geven voorlichting aan katteneigenaren of mensen die een kat willen nemen over het belang van chippen en steriliseren van katten.
____________________________________________
Ieder jaar vangen we tussen de 800 en 1000 katten en helpen we nog eens ruim 700 kwetsbare katten. Zo helpen we de zwerfkatten van vandaag en zorgen we ervoor dat er morgen minder zwerfkatten bij komen.
Logo van Stichting Amsterdamse Zwerfkatten