Stichting KunstCultuurWeekend Oudorp

Adres
Steenovenpad 19
Vestigingsplaats
Alkmaar
Telefoon
Toon telefoonnummer
E-mail
Toon e-mailadres
Website
http://www.kunstcultuurweekend.wixsite.com/kcwoudorp
Omschrijving
De stichting heeft ten doel:
a. het organiseren van een jaarlijks kunst en cultuur weekend door op diverse adressen in en rond Oudorp kunst en cultuur te presenteren;
b. en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
a. geïnteresseerden uit te nodigen aan dit evenement deel te nemen en bezoekers aan te sporen om te komen kijken naar casu quo laten meebeleven hetgeen de deelnemers laten zien casu quo ten gehore brengen;
b. zelfstandig en/of met andere organisaties activiteiten te organiseren die kunnen bijdragen tot het bereiken van het doel;
Logo van Stichting KunstCultuurWeekend Oudorp