SWZ

Adres
Nieuwstraat 70
Vestigingsplaats
Son
Telefoon
Toon telefoonnummer
Fax
Toon faxnummer
E-mail
Toon e-mailadres
Website
http://swzzorg.nl
Omschrijving
Stichting SWZ ondersteunt mensen met een beperking in alle fasen van hun leven, om zoveel mogelijk op eigen kracht mee te doen in de maatschappij. Wij richten ons op mensen met een lichamelijke of meervoudige beperking en mensen met niet aangeboren hersenletsel (NAH). De vraag van de cliënt en zijn mogelijkheden is hierbij leidend. SWZ doet dit op basis van gelijkwaardigheid, met deskundige en betrokken medewerkers.

Stichting SWZ is actief in Noordoost- en Zuidoost-Brabant. Wij beschikken over diverse activiteitencentra en (kleinschalige) woonvormen. Daarnaast bieden we thuisondersteuning, begeleid wonen, arbeidsondersteuning, onderzoek en behandeling. We werken nauw samen met de klant, zijn naasten en het speciaal onderwijs, huisartsen, ziekenhuizen, revalidatiecentra en re-integratiebureaus.
Logo van SWZ