Unie Van Vrijwilligers Zoetermeer

Adres
Tintlaan 90
Vestigingsplaats
Zoetermeer
Telefoon
Toon telefoonnummer
E-mail
Toon e-mailadres
Website
https://www.uvv-zoetermeer.nl
Omschrijving
Onze missie is het verlenen en bevorderen van maatschappelijke hulp via menselijk contact.
U vindt ons overal in Zoetermeer We ondersteunen kwetsbare ouderen in onze stad met speciaal op hen gerichte projecten:

BEGELEID VERVOER
Voor mensen die niet (meer) zelfstandig met het openbaar vervoer kunnen reizen. Een vrijwilliger haalt u thuis op, brengt u naar waar u naar toe wilt, blijft maximaal 2 uur op u wachten en brengt u dan weer thuis. Voor deze dienst wordt een kleine vergoeding gevraagd.

BEGELEIDING NA OPNAME
We ondersteunen u op aanvraag van ziekenhuis, zorgpension of revalidatiekliniek als u net ontslagen bent en moeite heeft om thuis weer de draad op te pakken.

UW VERHAAL VERTELD
Een vrijwilliger schrijft uw levensverhaal op en zorgt ervoor dat het in boekvorm wordt uitgebracht. Leuk voor uzelf of uw (klein)kinderen en andere familieleden.

TELEFOONCIRKELS
Voor iedereen die behoefte heeft aan regelmatig contact, bijvoorbeeld uit veiligheidsoverwegingen. Of omdat u minder mogelijkheden heeft om anderen te ontmoeten door uw leeftijd, handicap of ziekte. Het geeft een gevoel van zekerheid als iemand regelmatig informeert of alles in orde is. Vooral als u alleen woont of moeilijk de deur uit kunt.

LANGE LAND ZIEKENHUIS
In het Lange Land Ziekenhuis vindt u onze vrijwilligers in de rol van host of hostess in de centrale hal, we voorzien patiënten en meegereisde bezoekers van koffie of thee op de Spoed Eisende Hulp en we ondersteunen ouders en kinderen op de KNO-poli. Ook zijn er gastvrouwen/heren op de verpleegafdelingen en in de huiskamer voor patiënten en brengen we patiënten met de rolstoel van de afdelingen naar de fysio en terug.

VERPLEEG- EN VERZORGINGSHUIZEN
In Vivaldi, Monteverdi, Magnolia en Buytenhage helpen we het vaste personeel bij activiteiten, zoals een muziek- of bingoavond. Ook zijn er vrijwilligers die gaan (rolstoel-)wandelen met bewoners. En we bemensen ‘t Winkeltje in Buytenhage.

DIENSTENCENTRA
In de dienstencentra Albrandswaard, Bijdorplaan Gondelkade en Petuniatuin organiseren en begeleiden we zaken als een Kreasoos, Handwerkclub, Spellensoos, Koersbal of Open Tafel. Forum

BOODSCHAPPEN BEGELEIDING
Binnenkort starten we met een boodschappendienst voor ouderen in de wijken Meerzicht en Rokkeveen. Als dat goed gaat, willen we uitbreiden naar heel Zoetermeer.

BESTUUR
De inzet van ruim 220 UVV-vrijwilligers wordt gecoördineerd door 7 bestuursleden, die allemaal ook 100% vrijwilliger zijn. Bij UVV Zoetermeer wordt niemand betaald. Je krijgt hooguit een bescheiden onkostenvergoeding. Maar dat maakt het werk niet minder uitdagend of dankbaar.

Kijk voor nog meer informatie en actuele vacatures op onze website: www.uvv-zoetermeer.nl
of volg ons op Facebook: www.facebook.com/ZoetermeerUVV
Omgeving Hulpaanbod omschrijving Type dienst Type dienstverlening
Centrum (Zoetermeer) Begeleid Vervoer Vervoer, Gezelschap, Mantelzorg ondersteuning Vrijwillige dienstverlening
Centrum (Zoetermeer) Boodschappen Begeleiding Boodschappen, Gezelschap, Erop uit Vrijwillige dienstverlening
Logo van Unie Van Vrijwilligers Zoetermeer