Vrijwilligerscentrale Regio Alkmaar

Adres
Bagijnenstraat 11
Vestigingsplaats
Alkmaar
Telefoon
Toon telefoonnummer
E-mail
Toon e-mailadres
Website
http://www.vcra.nl
Omschrijving
Vrijwilligers Centrale Regio Alkmaar (VCRA) is een kenniscentrum op alle terreinen van vrijwilligerswerk. De kerntaken van VCRA zijn het werven, bemiddelen, ondersteunen, opleiden, begeleiden, faciliteren, activeren en inzetten van vrijwilligers, kortom alles wat het vrijwilligerswerk in de regio kan bevorderen en ondersteunen.
VCRA vindt vrijwilligerswerk een onmisbaar onderdeel van de samenleving. Vanuit haar deskundigheid en kennis initieert en ondersteunt VRCA vrijwilligerswerk binnen haar werkgebied. Hierbij stelt VCRA zich ondernemend op, signaleert maatschappelijke ontwikkelingen en neemt initiatief waar kansen liggen en gevaren dreigen. Hiermee draagt VCRA bij aan het onderhouden en stimuleren van kwantitatief en kwalitatief goed vrijwilligerswerk.
Onze kennis, bemiddeling en dienstverlening is er voor iedereen: voor vrijwilligers, organisaties die gebruik maken van vrijwilligers, overheid, bestuurders, instellingen en natuurlijk ook voor de collega's in het werkveld van vrijwillige inzet.
Missie
De VCRA draagt bij aan de vitaliteit en kwaliteit van de samenleving. Dit doen wij door vrijwilligers en organisaties te ondersteunen op alle terreinen van vrijwilligerswerk: werven, bemiddelen, begeleiden, scholen, faciliteren, activeren en waarderen. Wij zijn het expertisecentrum dat staat voor alles wat het vrijwilligerswerk in de regio kan bevorderen.
Visie
Vrijwilligerswerk is leuk, leerzaam en zinvol! En voor bijna iedereen. Een goede samenleving kan niet zonder. Met onze kennis en expertise initiëren en ondersteunen wij vrijwilligerswerk binnen het werkgebied. Hierbij stellen wij ons ondernemend op, signaleren maatschappelijke ontwikkelingen en nemen initiatieven waar kansen liggen. Zo bevorderen wij kwantitatief en kwalitatief goed vrijwilligerswerk. Wij zijn een deskundige en betrouwbare partner voor onze primaire stakeholders: vrijwilligers, organisaties en gemeente.
Kerntaken
• Wij verbinden vrijwilligers met organisaties en;
• Wij verbinden individuele aanbieders en vragers op het gebied van informele zorg.
• Wij bemiddelen vrijwilligers die niet zelf online passend vrijwilligerswerk kunnen of willen vinden.
• Wij ondersteunen organisaties en netwerken bij het vinden en binden van vrijwilligers.
• Wij scholen vrijwilligers en organisaties om de kwaliteit van vrijwilligerswerk te verhogen.
• Wij promoten vrijwilligerswerk en onze eigen dienstverlening.
• Wij organiseren momenten van waardering voor vrijwilligers.
• Wij behartigen de belangen van vrijwilligers en vrijwilligerswerk;
Omgeving Hulpaanbod omschrijving Type dienst Type dienstverlening
Centrum / Binnenstad (Alkmaar) Corona : hulp nodig? Coronahulp Vrijwillige dienstverlening
Centrum / Binnenstad (Alkmaar) Coronahulp ..... aangeboden! Coronahulp Vrijwillige dienstverlening
Centrum / Binnenstad (Alkmaar) Samen sterk tegen corona initiatief Boodschappen, (Huis)dieren, Coronahulp Vrijwillige dienstverlening
Logo van Vrijwilligerscentrale Regio Alkmaar