Welzijn MensenWerk

Adres
Weerdstraat 78
Vestigingsplaats
Meppel
Telefoon
Toon telefoonnummer
Fax
Toon faxnummer
E-mail
Toon e-mailadres
Website
http://www.welzijnmw.nl
Omschrijving
In Zuidwest-Drenthe en Noordwest-Overijssel zet Welzijn MensenWerk zich in om mensen, jong en oud, mee te laten doen. Vanuit lokale verankering (wij kennen de mensen, de mensen kennen ons) zijn wij in staat om mensen en organisaties met elkaar te verbinden. Onze sociaal werkers houden hun ogen en oren open, zijn er voor de bewoners en spreken hun taal. Bewoners komen tot verrassende oplossingen doordat wij uit gaan van hun vraag. Oplossingen die mensen gelukkig maken.

De één lukt dit beter dan de ander. In een samenleving die steeds verandert, kunnen sommigen niet op eigen kracht meekomen en blijven mensen aan de kant staan. Dit leidt tot hoge kosten op het gebied van o.a. zorg, onderwijs en in de leefomgeving. Welzijn MensenWerk zet zich in om deze kosten zoveel mogelijk te beperken. Investeren in preventie loont: investeren in welzijn.

Welzijn MensenWerk ondersteunt groepen bewoners en organiseert activiteiten in buurten en dorpen en komen ook bij mensen thuis. 

Dankzij welzijnsdiensten zijn mensen maximaal en zo lang mogelijk in staat om zelf regie op hun eigen leven te voeren. Zeker zij die ondersteuning het meeste nodig hebben. Welzijn MensenWerk maakt het verschil.Onze welzijnsdiensten dragen bij aan het geluk van bewoners en beperken maatschappelijke kosten door vermindering van eenzaamheid, schooluitval, vandalisme, vernieling en inactiviteit. Samen met andere organisaties werken wij aan leefbare wijken, actieve bewoners en productieve vrijwilligers. Bijvoorbeeld met woningcorporaties, zorginstellingen, gemeenten, de politie, bibliotheken, scholen en huisartsen. Want welzijn is mensenwerk.

Wilt u samen met Welzijn MensenWerk werken aan maatschappelijk en persoonlijk geluk? Neem dan contact met ons op.

Welzijn loont: Investeren in welzijn betekent investeren in preventie.
Omgeving Hulpaanbod omschrijving Type dienst Type dienstverlening
Meppel Helpende Handen Activiteitenbegeleiding, Gezelschap, Maatjes & buddy's Vrijwillige dienstverlening
Logo van Welzijn MensenWerk