VoorleesExpress - Hulpaanbieder namens organisatie & Hulpvrager namens organisatie

Lid sinds: 18 april 2017

Plaats:
Kralingen-Crooswijk (Rotterdam)
Even voorstellen:
Met de VoorleesExpress stimuleren we het voorleesgedrag van ouders van kinderen van 2 tot en met 8 jaar met (het risico op) een taalachterstand. Daarnaast beogen we met dit project de taalomgeving bij gezinnen thuis te bevorderen. Om dit doel te bereiken worden vrijwilligers ingezet om twintig weken lang, een uur per week, bij gezinnen thuis voor te lezen. De voorlezer introduceert het voorleesritueel bij het gezin en geeft de ouders tips en handvatten om het voorlezen zelf over te nemen. Het voorleesplezier is hierbij een belangrijke factor. We willen kinderen en ouders laten zien hoe leuk boeken zijn en hoe essentieel het is om kinderen in een talige omgeving op te laten groeien.

  • Deze gebruiker is bekeken door de helpdesk
  • Deze persoon staat ingeschreven op Zorgzaam010
  • VoorleesExpress is eerder via deze website geholpen
  • VoorleesExpress heeft eerder via deze website geholpen
  • VoorleesExpress heeft 6 aanbevelingen ontvangen

VoorleesExpress
85% profielsterkte
Aangesloten bij:
Stichting Mano -VoorleesExpress Rotterdam